من اگـر عاشقــانه می نویــسم ن عـاشقــم، ن شکست خــورده ام! فقـط می نـویـسـم تا عشق یاد قلبـــم بمـاند... در ایـن ژرفــای دل کندن هــا و عـادت هـا و هوس هـا فقــط تمرین آدم بودن می کنــم...! همین...

مشخصات

موارد دیگر
فقط خدا
1145 پست

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

D6320011G899661.jpg 10531507639246977236.jpg 10531484082485888797.jpg 568f6c4013283e02bc353fe21e126814.jpg
wolf
37 دنبال کننده, 3323 پست
امتياز:40671
taheri
8 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:28
Yas
8 دنبال کننده, 34 پست
امتياز:0
helma
43 دنبال کننده, 923 پست
امتياز:8810
milady79
7 دنبال کننده, 28 پست
امتياز:338
mahpishuni
50 دنبال کننده, 121 پست
امتياز:3432
ayeh79
7 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
arad-k
9 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:77
javadkhof
22 دنبال کننده, 100 پست
امتياز:1389
sa100
7 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:259
Mehrabeh
24 دنبال کننده, 274 پست
امتياز:1852
valaki
7 دنبال کننده, 109 پست
امتياز:87
samira32
7 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
Sepidar
8 دنبال کننده, 26 پست
امتياز:71
delaram97
7 دنبال کننده, 23 پست
امتياز:0
iraj
7 دنبال کننده, 72 پست
امتياز:0
Nazi
9 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
zahra12
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Sad100
10 دنبال کننده, 52 پست
امتياز:1762
ali31
17 دنبال کننده, 146 پست
امتياز:3039
saraesfahani
7 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:23
jalana
9 دنبال کننده, 13 پست
امتياز:301
sahel
18 دنبال کننده, 1690 پست
امتياز:9773
Taheram
12 دنبال کننده, 5 پست
امتياز:597
صفحات: 1 2

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو