من اگـر عاشقــانه می نویــسم ن عـاشقــم، ن شکست خــورده ام! فقـط می نـویـسـم تا عشق یاد قلبـــم بمـاند... در ایـن ژرفــای دل کندن هــا و عـادت هـا و هوس هـا فقــط تمرین آدم بودن می کنــم...! همین...

مشخصات

موارد دیگر
او
1113 پست

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

47694025_387553978674586_1289590328222907268_n.jpg 33203208_164244764421155_2595363868419031040_n.jpg tasvirezendegi-ir-51449399.jpg mehdibiya-photokade-com-6.jpg
helma
41 دنبال کننده, 855 پست
امتياز:8370
milady79
3 دنبال کننده, 11 پست
امتياز:0
mahpishuni
49 دنبال کننده, 137 پست
امتياز:3432
ayeh79
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
arad-k
6 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:77
javadkhof
21 دنبال کننده, 100 پست
امتياز:1389
sa100
6 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:259
Mehrabeh
22 دنبال کننده, 262 پست
امتياز:1852
valaki
6 دنبال کننده, 62 پست
امتياز:87
samira32
6 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
Sepidar
8 دنبال کننده, 26 پست
امتياز:71
delaram97
5 دنبال کننده, 19 پست
امتياز:0
iraj
7 دنبال کننده, 67 پست
امتياز:0
Nazi
9 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
zahra12
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Sad100
9 دنبال کننده, 52 پست
امتياز:1762
ali31
16 دنبال کننده, 117 پست
امتياز:3039
saraesfahani
7 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:23
jalana
8 دنبال کننده, 17 پست
امتياز:0
sahel
15 دنبال کننده, 1288 پست
امتياز:6771
Taheram
12 دنبال کننده, 5 پست
امتياز:597
sohabanoo
47 دنبال کننده, 37 پست
امتياز:968
shadi
75 دنبال کننده, 684 پست
امتياز:8183
little-Angel84
4 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
صفحات: 1 2

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو