من اگـر عاشقــانه می نویــسم ن عـاشقــم، ن شکست خــورده ام! فقـط می نـویـسـم تا عشق یاد قلبـــم بمـاند... در ایـن ژرفــای دل کندن هــا و عـادت هـا و هوس هـا فقــط تمرین آدم بودن می کنــم...! همین...

مشخصات

موارد دیگر
فقط خدا
898 پست

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

yalda-postcards-4.jpg AndroidOnlineNewsImage.aspx 1538507965566768.jpg image-profile-love-nice-cute-girl-boy-23-06-2018-2.jpg
delaram97
4 دنبال کننده, 13 پست
امتياز:0
iraj
5 دنبال کننده, 67 پست
امتياز:0
Nazi
8 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
zahra12
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Sad100
7 دنبال کننده, 51 پست
امتياز:1762
ali31
10 دنبال کننده, 98 پست
امتياز:3039
saraesfahani
6 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:23
jalana
6 دنبال کننده, 16 پست
امتياز:0
sahel
12 دنبال کننده, 909 پست
امتياز:4121
Taheram
9 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:409
sohabanoo
47 دنبال کننده, 37 پست
امتياز:968
shadi
75 دنبال کننده, 683 پست
امتياز:8183
little-Angel84
4 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Angel
5 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:7
mahneshan
9 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
atr-hejab84
17 دنبال کننده, 395 پست
امتياز:7415
zira
44 دنبال کننده, 1655 پست
امتياز:29117
zahraa
13 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
divoone
9 دنبال کننده, 9 پست
امتياز:106
hejab1999
10 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:22
musavi
4 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
zahra78
16 دنبال کننده, 131 پست
امتياز:2988
sany
12 دنبال کننده, 122 پست
امتياز:7108
pari
4 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
صفحات: 1 2

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو