من اگـر عاشقــانه می نویــسم ن عـاشقــم، ن شکست خــورده ام! فقـط می نـویـسـم تا عشق یاد قلبـــم بمـاند... در ایـن ژرفــای دل کندن هــا و عـادت هـا و هوس هـا فقــط تمرین آدم بودن می کنــم...! همین...

مشخصات

موارد دیگر
فقط خدا
1001 پست

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

as-14-messagefa.ir_.jpg 0ff9c83aa7aa1333039f9f3344c59246-425 8e82994534bd9022f438fa34379543ec-425 khs-nwshth-pdr-w-mdr-bry-prwfyl-b-mtn-zyb-dr-mwrd-pdr-w-mdr-5.jpg
sa100
4 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:259
Mehrabeh
21 دنبال کننده, 271 پست
امتياز:1852
valaki
4 دنبال کننده, 35 پست
امتياز:87
samira32
4 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
Sepidar
7 دنبال کننده, 25 پست
امتياز:71
delaram97
4 دنبال کننده, 19 پست
امتياز:0
iraj
5 دنبال کننده, 67 پست
امتياز:0
Nazi
8 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
zahra12
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Sad100
7 دنبال کننده, 52 پست
امتياز:1762
ali31
12 دنبال کننده, 101 پست
امتياز:3039
saraesfahani
6 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:23
jalana
6 دنبال کننده, 17 پست
امتياز:0
sahel
13 دنبال کننده, 1128 پست
امتياز:5758
Taheram
10 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:597
sohabanoo
47 دنبال کننده, 37 پست
امتياز:968
shadi
75 دنبال کننده, 683 پست
امتياز:8183
little-Angel84
4 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Angel
5 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:7
mahneshan
9 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
atr-hejab84
17 دنبال کننده, 395 پست
امتياز:7415
zira
46 دنبال کننده, 1658 پست
امتياز:29117
zahraa
13 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
divoone
9 دنبال کننده, 9 پست
امتياز:106
صفحات: 1 2

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو