من اگـر عاشقــانه می نویــسم ن عـاشقــم، ن شکست خــورده ام! فقـط می نـویـسـم تا عشق یاد قلبـــم بمـاند... در ایـن ژرفــای دل کندن هــا و عـادت هـا و هوس هـا فقــط تمرین آدم بودن می کنــم...! همین...

مشخصات

موارد دیگر
فقط خدا
1148 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

D6320011G899661.jpg 10531507639246977236.jpg 10531484082485888797.jpg 568f6c4013283e02bc353fe21e126814.jpg
althevarez
9 دنبال کننده, 271 پست
امتياز:4000
13723
8 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:0
Yas
9 دنبال کننده, 35 پست
امتياز:0
Everautumn2020
5 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
aref110
10 دنبال کننده, 70 پست
امتياز:553
Amir_pasha
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
milady79
8 دنبال کننده, 47 پست
امتياز:338
mahpishuni
50 دنبال کننده, 121 پست
امتياز:3432
Seyana
6 دنبال کننده, 10 پست
امتياز:0
Saraaaaa
7 دنبال کننده, 4 پست
امتياز:0
nafas1501
8 دنبال کننده, 5 پست
امتياز:0
arad-k
9 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:77
hadi-mob
5 دنبال کننده, 12 پست
امتياز:119
sorena
4 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:0
youdl
5 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
shangolche
4 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
elnaz-56
9 دنبال کننده, 6 پست
امتياز:0
ayeh79
7 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
sa100
7 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:259
dearyourselfd
14 دنبال کننده, 1414 پست
امتياز:5814
valaki
7 دنبال کننده, 110 پست
امتياز:87
samira32
7 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
delaram97
7 دنبال کننده, 23 پست
امتياز:0
1382
21 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
صفحات: 1 2 3 4 5

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو