هر کجا عشق آید و ساکن شود هر چه نا ممکن بود ممکن شود

مشخصات

موارد دیگر
فقط خدا
1151 پست

دنبال‌کنندگان

(55 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Falsafi_1002_.jpg de9201fa-d0d1-4b62-a417-e5af7d744ef8.jpg 1.jpg D6320011G899661.jpg
فقط خدا
فقط خدا
{-75-}{-128-}{-190-}

فقط خدا
فقط خدا
چ خلوت :خسته:حلما:خمیازه

فقط خدا
فقط خدا


:(

فقط خدا
فقط خدا


:|:وای:هرهر:قهقهه

فقط خدا
2409598-9349-l.jpg فقط خدا
بیا پس از مدت ها با درخت صورتی و نینی پذیرایی کنم ازت<img src=ی" title=":شادی" />:نینی:تبل:ماچ

@helma


فقط خدا
فقط خدا
دوستان گرامی لطفا روی تبلیغات کلیک کنید:)با تشکر:سرخ

فقط خدا
فقط خدا
:اسکلت

پیش به سوی دندون پزشکی:اسکلت:وای:فرار
قلبم تو دندونام داره میزنه:|:کشتن

فک کنم فشارم رو چهار پنج ایناست:اسکلت:وای

فقط خدا
56f6a2c9c99ea3d001e68578aea68c3c.jpg فقط خدا
کسی که دربارۀ پول و دستمزدش
زیاد اصرار نمیکند
و خیال میکند دیگران انصاف دارند،
احمق نیست، مناعت طبع دارد.

کسی که به موقع می آید
و برای با کلاس بودن،
عده ای را منتظر نمیگذارد،
احمق نیست، منظم و محترم است.

کسی که برای حل مشکلات دیگران
به آنها پول قرض میدهد
یا ضامن وام آنها میشود
و به دروغ نمیگوید که ندارم و گرفتارم،
احمق نیست، کریم و جوانمرد است.

کسی که از معایب و کاستی های دیگران،
میگذرد و بدی ها را نادیده میگیرد،
احمق نیست، شریف است.

كسی كه در مقابل بی ادبی
و بی شخصیتی دیگران
با تواضع و محترمانه صحبت میكند
و مانند آنها توهین و بد دهنی نمیكند،
احمق نیست، مودب و باشخصیت است.

کسی که به حرف های پشت سرش
زده میشود اهمیت نمیدهد،
بی خبر نیست، صبور و با گذشت است.

انسان بودن هزینه سنگینی دارد:)

فقط خدا
thumb_HamMihan-20151870822899972511448697387.1549.jpg فقط خدا
آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوی خدا
نگاه به درون و دیدن خدا
لحظه تان سرشار از بوی خدا!:قلب

فقط خدا
چگونه-شاد-زندگی-کنیم؟-660x330.jpg فقط خدا
- برای خندیدن وقت بگذارید، زیرا موسیقی قلب شماست.
- برای گریه کردن وقت بگذارید، زیرا نشانه یک قلب بزرگ است.
- برای رؤیاپردازی وقت بگذارید، زیرا سرچشمه شادی است.
- برای فکر کردن وقت بگذارید، زیرا کلید موفقیت است.
- برای کودکانه بازی کردن وقت بگذارید. زیرا یاد آور شادابی دوران کودکی است.
- برای زندگی کردن وقت بگذارید، زیرا زمان به سرعت میگذرد و هرگز باز نمیگردد.

مأموریت ما در زندگی بدون مشکل زیستن نیست، با انگیزه زندگی‌کردن است:):قلب

فقط خدا
فقط خدا
@Elahe


کاورشو:|:قهقهه=))

فقط خدا
فقط خدا
سلام،صبح بخیر:خمیازه

فقط خدا
فقط خدا
دارم میرم علوسی:سلام:پی
ان شاالله علوسی شماها:تبل

فقط خدا
فقط خدا
رو تبلیغات کلیک کنید:فرار

فقط خدا
فقط خدا
{-48-}دندونم شکستـــــــــــــــــــــــــــ {-48-}
{-68-}{-125-}{-124-}{-179-}{-190-}{-181-}{-192-}

صفحات: 7 8 9 10 11