مشخصات

موارد دیگر
رضا
1 پست

دنبال‌کنندگان

(20 کاربر)

بازدیدکننده

هادی مشهدی
هادی مشهدی
وره میبینی که شر و با صفایم بچه محله امام رضایم
زلزلیم حادثیم بلایم بچه محله امام رضایم
هر روز جمعه دلومه مبندم به پینجله طلا و ورمگردم
کار و بارم ردیفه با خدایم بچه محله امام رضا یم
به موبگو بیا به قله قاف اصلا مو ره بیزر همونجه علاف!
قرار مرار هر چی بیگی مو پایم بچه محله امام رضایم
دروغ ، مرغ نیست مییون ما باهم الان به عنوان مثال تو حرم
چند روزه که تو نخ کفترایم بچه محله امام رضایم
چشم موره گیریفته چنتا کفتر گفته خودش: چنتاشه خواستی وردر
الان درم خادماره مپایم بچه محله امام رضایم
کفتراره که بردم از روگنبد مرم مو واز تونخ رفت وآمد
تو نخشه او گنبد طلایم بچه محله امام رضایم
گنبده نصب شب مده به دستم او گفته: هر وخ که بییی مو هستم
مویم که قانع و بی ادعایم بچه محله امام رضایم
وخته میبینم توی عالم همه ازش میگیرن و مگن واز کمه
گنبدشه اگر بده رضایم بچه محله امام رضایم
گنبد وممبد نموخوام باصفا سی ساله پای سفره ای آقا
منتظر یک ژتون غذایم بچه محله امام رضایم

باز نشر توسط hamidreza015
رضا
رضا
سلام

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو