اللّهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.اشرف مخلوقاتم که خداوند وقتی من را آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. همه ی کائنات در خدمت هستند.پس لایق بهترین زندگی ام.اهل کاشانم/روزگارم بد نیست/خرده نانی دارم/سر سوزن ذوقی.همشهری مرحوم سهراب سپهری.کاشان.دارالمومنین.

مشخصات

موارد دیگر
سیده شهید حجّاری
554 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(80 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

photo_2016-12-27_00-10-42.jpg 1439180301281017_orig.jpg photo_2016-12-25_22-26-55.jpg photo_2016-12-25_00-09-55.jpg
سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ
ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!!
ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍﺳﺖ...
ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ.
‏«ﺩﺭ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ
ﺑﻲ ﻗﻀﺎ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺁﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺖ‏»

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺁﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲﺭﻳﺰﻡ،
ﺳﻜﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ،
ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﻭﻱ ﻳﺦ ﺷﻮﯼ،
ﺑﻼﻳﯽ ﺳﺮﺕ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﻍﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ...
ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺮﺱ!
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؛
ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ،
ﻭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﻮﺳﺖ...
‏«ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩ‏»

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
مار و عقرب در قبر

آیٺ اللہ جوادےآملے مےفرمود، سید استاد ما علامہ طباطبایے نقل مےفرمود:

عارفے در نجف مورد قبول همہ علماء بود، ایشان عصر پنجشنبہ اے براے زیارٺ اهل قبور بہ قبرستان وادےالسلام رفتہ بود، عده اے از علماء در برگشٺ بہ او گفتند: در قبرستان چہ دیدے؟چہ شنیدے؟

عارف گفٺ: درون قبرے ڪہ فرو ریختہ بود را نگاه ڪردم و در آنجا نہ مارے و نہ عقربے دیدم، از آن قبر سوال ڪردم: علماء بہ ما مےگویند درون قبر مار و عقرب اسٺ، اما من هرچہ در شما نگاه مےڪنم مار و عقرب نمےبینم.

آن قبر بہ من گفٺ: ما هیچ مار و عقربے نداریم، هرڪس درون ما مےآید مار و عقرب را با مےآورد.

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
سرمان كلاه رفت! ‎

در همايشي كه چندي پيش براي موضوع افزايش جمعيت برگزار شده بود كسي از من كه سخنران اصلي بودم پرسيد : شما چند فرزند داريد ؟ وقتي پاسخ دادم:"دو تا" گفت : چرا ؟ و تعجب مي كرد كه چگونه خودم ديگران را به فرزندآوري ترغيب مي كنم و دو فرزند را بسيار كم مي دانم.
او گمان مي كرد از پاسخ صريح پرهيز خواهم كرد و با تعارف و توجيه از كنار چراي او خواهم گذشت ولي من بدون ملاحظه و با صداي بلند گفتم : ما خر شديم و سرمان كلاه رفت ! شما مراقب باشيد سرتان كلاه نرود !
امروز كه از مرز چهل سالگي گذشته ام و مي بينم تنهايي و سكوت خانه چگونه براي زن و مرد ميانسال عذاب آور است ، امروز كه پا به ميانسالي گذاشته ام و حس مي كنم كه تنهايي خود بچه ها چقدر فضاي روابط عاطفي درون خانواده كم جمعيت را دچار مشكل مي كند ، امروز كه در تحليل آسيب هاي اجتماعي و مسائلي مانند حجاب دريافته ام كه يكي از عوامل اصلي اين گونه مشكلات ، كاهش جمعيت است .
و اين خود البته بحث مفصلي مي خواهد تا نشان دهيم كه بر خلاف ذهنيت رايج ، پديده اي چون بدحجابي بيش از آن كه معلول شبكه هاي ماهواره اي باشد ناشي از

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری


یک مجموعه فست فود در تهران محدوده تهرانپارس به تعدادی نیروی آقا و خانم، متعهد و کارآمد، ساکن شرق تهران، آشنا به کار فست فود به شرح ذیل نیاز دارد:
5 نفر برای آشپزخانه
5 نفر خانم برای پشت میز کانتر
5 نفر پیک موتوری
2 نفر پاسخگو تلفن
علاقمندان جهت اعلام همکاری با شماره زیر تماس حاصل نمایند:
09123180264

اعتبار اگهی از زمان انتشار حداکثر 24 ساعت میباشد.

این کانال رو در گروههای معتبر به دوستان خود معرفی نمایید و گره گشا باشید.

:
استخدام های معتبر و خاص
https://telegram.me/joinchat/BN_5YzvJe4_Pfl-ZIP3fhQ

دخل و تصرف و کپی این اگهی بدون درج لینک و عنوان کانال شاغلین، شرعا حرام و قانونا توسط معاونت حقوقی کانال و کارفرما قابل پیگیری است.

95.08.12
Admin: @ha_gr
Channel

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-02_18-51-28.jpg سیده شهید حجّاری
افرادی که به طور منظم دچار سردرد می شوند، باید روزی یک عدد موزبرای صبحانه مصرف کنند. منیزیم موجود در آن به طور موثر سردرد را درمان می کند

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-02_18-46-43.jpg سیده شهید حجّاری
همدیگر را یافتن هنر نیست ...

هنر این است

که همدیگر را گم نکنیم ...

آدمهای سادہ بی هیچ دلیلی

دوست داشتنی هستند

سادگی شیک ترین ژست دنیاست..

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-02_18-41-45.jpg سیده شهید حجّاری
غذای ممنوعه برای مبتلایان به آسم

میوه های خشک
میگوی آماده یا منجمد
ترشی
سیب زمینی بسته بندی شده
غذاهای آلرژی زا
الکل

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-01_20-51-35.jpg سیده شهید حجّاری
خانوم یه دیقه اون تلگرامه بی صاحابو ول کن ، بچت به دنیا اومده {-29-}

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
نظر مثبت فراکسیون اهل سنت به وزرای پیشنهادی


یک عضو فراکسیون اهل سنت با اشاره به جلسه صبح این فراکسیون با حضور سه وزیر پیشنهادی گفت که نظرات مطرح شده در این جلسه نشان دهنده مثبت بودن نظر اعضای فراکسیون نسبت به سه وزیر پیشنهادی است.


محمد نعیم امینی فرد در گفت‌: فراکسیون اهل سنت جلسه ای با دانش آشتیانی ، صالحی امیری و سلطانی فرد برگزار کرد و این جلسه در میان برنامه های این وزرای پیشنهادی قرار گرفت.


به گفته وی نمایندگان عضو فراکسیون مطالباتشان را مطرح کردند ولی در نهایت نظرات مطرح شده نشان دهنده مثبت بودن نگاه اعضای فراکسیون به سه وزیر پیشنهادی است.

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
من ار آدم های مغرور میترسم...!

از آن ها که نقاب سرسختی به چهره دارند ولی فقط خود خدا میداند چقدر آشفته حال اند.....
آن ها که همه قضاوتشان میکنند به بی رحمی، ولی زیباتر از همه مهربانی میکنند....
از آدم های مغرور میترسم...!
همان هایی که کم حرف بودنشان، برچسب#غرور میخورد...
و حجم تنهایی شان را احدی درک نمیکند...!
من از سکوت این آدم ها میترسم!
سکوت، آدمی را خفه میکند پشت حصار یک دنیا حرف ناگفته...
من از طوفان حکایتهای مگویشان، ....!(مشخصات خودم)

من از خودم میترسم...!د!!!!!
...
...

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-01_20-30-18.jpg سیده شهید حجّاری
مضرات خوردن مداوم:


سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری


جهــت درمــان بیمـارے
و دفـــع سحـــر

در روایت آمده است: رسول خدا هرگاه یکی از اعضای بدنش درد می‌گرفت سوره‌های توحید و فلق و ناس را بر کف دست راستش می‌خواند آنگاه بر موضع دست می‌کشید

مستدرک سفینة البحار ج ۷ ص ۴۷۶

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-01_20-18-47.jpg سیده شهید حجّاری
گزینه محترم وزارت آموزش و پرورش جمله معروف کانت رو زده تو توئیتر بعد قبلش نوشته به نظر من! داداچ 300 سال پیش یکی این جمله رو گفته بود ها {-15-}

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-01_20-14-43.jpg سیده شهید حجّاری
بی صبری
شخص را از هیچ رنجی نمی رهاند
بلکه
درد جدیدی است که
انسان برای از پا در آوردن
و نابود ساختن خویش
بر سایر دردهای خود می افزاید.

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
شهیدان حاج اسماعیل و طیب رضایی،از بار فروشان میدان بار تهران بودند که در برپایی قیام15خرداد ماه سال1342ه ش نقش موثری داشتند.پس از واقعه ی15خرداد ماه،طیب حاج رضایی به عنوان یکی از محرکین اصلی تحت تعقیب قرار گرفت.وی به همراه اسماعیل رضایی،در دادگاه نظامی به اعدام محکوم و در11آبان ماه سال1342ه ش تیرباران شدند.

صفحات: 12 13 14 15 16

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو