فکر کن حالا یه جمله هم نوشتیم و 2000 تا لایــک خورد ... با اونا که میخواستیم دوستمون داشته باشن و ندارن چیکار کنیــم؟؟... فکر کن 1000 نفرم توی این دنیای مجازی ادت کردن... با فراموش شدنت توی این روزگار نامــرد میخوای چیکار کنی؟؟ فکر کن چندین ساعتم با هزار نفر چت کردی و از خنده غش کردی و این وسط ها مجازی عاشقشم شدی، تلــخیه بعد از خاموش کردن کامپیوترت و سکوت اتاقتو کجای دلت جامیدی؟؟

مشخصات

موارد دیگر
Greg Hearts
19 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts
خدا یه عده رُ وقتی خلق کرده بهشون گفته شما فقط برید زیر عکس دخترا کامنت بدین "لایک گلم،زیباست"

Greg Hearts
Greg Hearts
من بچگیام انقد گُل بودم‌که قنداقم
نمیکردن,رولم میکردن *_*

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts
” خـــــــر نشو الاغ ”

اوج نصحیت پسرا

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts
دختره PM ﺩﺍﺩﻩ :ﮐﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ؟

ﮔﻔﺘﻢ:ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ

ﮔﻔﺖ:ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟

ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻐﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ

ﮔﻔﺖ:ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺘﻮﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟

ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﮕﻢ ﺑﺂﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ﺑﮕﻮ ؟؟

ﮔﻔﺘﻢ:ﮐﻨﺂﺭ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ

ﻫﯿﺠﯽﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﻮﮐﻢ ﮐﺮﺩ !

ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﺼﺎﺍﺏ ﻧﺪﺍﺭﻥ

Greg Hearts
Greg Hearts
یکی از مشکلاتم اینه ک بلد نیستم مخ بزنم://
.
.
.
.
.
.
.
.
مادرزادی دل میبرم
خداحفظم کنه

صفحات: 1 2

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو