مشخصات

موارد دیگر
قوقولی
5 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

قوقولی
قوقولی
کالمه یک زن و شوهر مشهدی :
زن: چقد خاطروم رِ میخی؟
مرد: مو خیلی خاطرت رِ مُخوام!
زن: نِه بُگو چقد؟!
مرد: مِفهمی زن ، مو عین گوشی موبایلوم و تو هم سیمکارت توشی !! .. یعنی مو بدون تو هیچوم یَره ..!!!
زن: ای قربون شویُم بُرُم ، چی رمانتیک رِفته
مرد هم ته دلش میگه:
عِجب زن ساده ایه .. نِمِفهمه که ای گوشی چینیه چارتا سیمکارت موخوره .

قوقولی
قوقولی
مصطفی کیه{-66-}

قوقولی
قوقولی
این حمید تریاکی کیه{-4-}

قوقولی
قوقولی
قمه با کارد آشپزخانه یکی نیست{-2-}

قوقولی
قوقولی
سلام استاد داره الکی الکی گروهشو توسعه میده{-7-}

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو