فان ساینا

گروه عمومی · 25 کاربر · 378 پست
مونا یزدی
مونا یزدی
فراموش کردن رفیقان
بی احترامی به قانون خاطره هاست!!!

ارادت مرا،،،
هر روز در سر رسیدت تیک بزن رفيق . . .

born78
born78
-علم بهتر است یا ثروت؟!
+ با تمام احترامی ک برا جفتشون قاعلم!!!! خواب بهتر است.

مونا یزدی
مونا یزدی
در وصف شوهر


باز شوهر بی بهانه
با ادایی کودکانه
هیکل چون استوانه
میکند غر غر به خانه
یادم آید روز اول
گردنش کج, دست و پا شل
پیش بابا موش می شد
سرخیش تا گوش می شد
دختری افتاده بودم
مهربان و ساده بودم
نرم و نازک
شاد و چابک
چشمهایم همچو آهو
عطر موهایم چو شب بو
می شنیدم از لب او
حرفهایی همچو جادو:
من غلام خانه زادت
جان دهم هر دم به یادت
گر نیایی خانه ی من
می گریزد روحم از تن
بعد از آن گفتار زیبا
خام گشتم من همانجا
شد به پا جشن عروسی
کیک و شام و دیده بوسی
بعد از آن دیگر ندیدم
هرگز آن اوقات بی غم
قسمتم یک مرد جانی
اندکی لوس و روانی
بی اراده همچو یابو!
پرخور و مغرور و پر رو
بشنو از من جان خواهر
هر که کرد این دوره شوهر
خاک بر سر گشت و حیران
شد پشیمان،شد پشیمان

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts
خدا یه عده رُ وقتی خلق کرده بهشون گفته شما فقط برید زیر عکس دخترا کامنت بدین "لایک گلم،زیباست"

Greg Hearts
Greg Hearts
من بچگیام انقد گُل بودم‌که قنداقم
نمیکردن,رولم میکردن *_*

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts
” خـــــــر نشو الاغ ”

اوج نصحیت پسرا

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

Greg Hearts
Greg Hearts

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو