مشخصات

موارد دیگر
Fα⊥!mΛ↯
1174 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(104 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_۲۰۲۰۱۱۱۵_۱۹۰۲۳۵.jpg IMG_20201113_163035.jpg IMG_۲۰۲۰۱۱۱۳_۱۰۵۸۳۷.jpg Screenshot_20201112-235931.jpg
Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
این همه سال بیا باهادی رفیق شو بعد به تازه دوران رسیده ها میخره به من نخریده اصلا من قهرم با {-54-}

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
{-173-}

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
{-75-}

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
اغا من از ادریس نگرانم

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
ممد بیا دلم برای{-157-}تنگ شده

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
سید هم غایبه

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
ممدهم نیس

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
علی چرا نمیاد

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
امروز حس اشپزیم. گل کرده بود😂😂

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
@helma از اون مند شماره داری بده هادی پیگیر شه نگرانشم

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
21274 امتیازمه

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
سه شنبه ان شاء الله واکسن میثم هست وامسن 18 ماهگی گل پسرمه دعا کنید خوب بگذرونیم این دوره روهم{-47-}

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
این ممد نمیاد نگرانم کروناهم داشت ندارین ازش اطلاعی؟ {-75-}

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
یاساعت 12 میرفتیم ذرت میخوردیم یا بستنی با زن داداشم یهو دلم خواست بااااا{-126-}

Fα⊥!mΛ↯
Fα⊥!mΛ↯
اهنگ کاش کی رد بشی از کوچمون کلید کرده تو ذهنم {-125-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15