مشخصات

موارد دیگر
farhad
14 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

farhad
farhad
ای دلبرِ ما،
مباش بی‌دلْ بَرِ ما
یک دلبر ما،
بِهْ که دوصد دِل بَرِ ما
.

farhad
farhad
بردی از یادم ...
دادی بر بادم ...
با یادت شادم ...

farhad
farhad
تا میتونی دلبری کن :)

farhad
farhad
زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر

من گرفتم تو نگیرچه اسیری که ز دنیا شده ام یکسره سیر
من گرفتم تو نگیربود یک وقت مرا با رفقا گردش و سیر
یاد آن روز بخیرزن مرا کرده میان قفس خانه اسیر
من گرفتم تو نگیر

farhad
farhad
آنکس که بفهمد و بفهمد که بفهمد ...
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند ...

farhad
farhad
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد.
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت.
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد.

farhad
farhad
یکی بر سر شاخ و بن میبرید ...

farhad
farhad
اینجا چرا کامنت میگذارن .. بعد که جواب گرفتن .. کامنتاشونو پاک میکنن ... {-36-}
اونوقت جواب ها میمونه بدون کامنت اصلی ...
هرکس ببینه میگه این جنی بوده با اجنه حرف میزده . {-15-}

farhad
farhad
چیه این آدم که یه حرف میریزدش به هم و همه ذوقشو کور میکنه و دیگه هزارتا حرفم نمیتونه حالشو خوب کنه

farhad
farhad
هرگز به خاطر از دست دادن چیزی
در زندگی غمگین نباش
چون همیشه چیز جدیدتری جای ان را پر میکند

farhad
farhad
هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد
مگر به فهم و شعور
مگر به درک و ادب

farhad
farhad
من دست‌کم تا حدی با وحشتِ آشنایم؛
نه تنهایی در خلوت، بلکه تنهایی در میانِ مردمان.


farhad
farhad
عاشقی باختن است
سود و زیان ازآن معامله است .
به همین دلیل میگویند دل باخته

farhad
farhad
هرکه دیدم یاری داره ...
من ندارم . :|