تصمیمات من رو قضاوت نکن اگر دلایلم رو نمیدونی

مشخصات

موارد دیگر
فاطمه
1183 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(29 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20210321_170433.jpg image_2019_11_21-20_21_54_716_26Y.jpg c71eb3a043d234ca82725f98ef80391d08aab7a0.jpg IMG_20190705_233603.jpg
فاطمه
فاطمه
خدا لعنت کنه هرچی دررررررده{-201-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

فاطمه
فاطمه
نکشم منت کسی را ک خود پا ب بازی قهر گذاشت

فاطمه
فاطمهفاطمه
فاطمه
از دشمنان بعید نبود آنچه دیده⁧ایم،
از دوستان خوب ، خیانت به ما رسید!

فاطمه
فاطمه

ای جوووووونم{-41-}😍
چقد نانازه خدا

فاطمه
فاطمه

قسمت ما سیاه شده دیگه:|

فاطمه
فاطمه
سڪوت بهترین پاسخ برای کسے که برای حرفاتـــ ارزش قائل نیست!

فاطمه
فاطمه
ࡅ࡛ܘ ࡋߕܦ߭ࡉ⁧ ܩࡄ݅ܭࡋߊ⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧ ࡅ࡛ܝ۬⁧ܝ⁧ܭ݇⁧ ࡄ݅ܥ⁧ࡅ࡙ܩܢ

فاطمه
فاطمهفاطمه
فاطمه
کی خطاب زد؟

فاطمه
فاطمه


فاطمه
فاطمه
در روزگار جہل داشتن شعـور جرم است{-128-}

فاطمه
فاطمه
{-41-}
Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünyada
Ben mecnun gibi sevda da


فاطمه
فاطمه
نماز روزه هاتون قبول:)

فاطمه
فاطمه

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15