دورهمی با دوستان :)

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

asemone barooni

گروه عمومی · 40 کاربر · 326 پست
IMG-20180610-WA0003.jpg
{-128-}

دیدگاه
1397/04/12 - 13:07 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
هادی
54610f1f65-5b2b7f1ac2fbb821018b79d8.jpeg هادی
سفارش مدافعین پرتغال به کمپانی نایک بعد از بازی دیشب ایران و اسپانیا

Ayda
IMG_20160908_202801.jpg Ayda
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد
امشب دلی کشیدم
شبیه نیمه سیبی
که به خاطر لرزش دستانم
در زیر آواری از رنگ ها
پنهان ماند............

دیدگاه
1395/06/18 - 20:31 در asemone barooni توسط موبایل · ۶ موافق

دیدگاه
Ayda
pouya1248.jpeg Ayda
ﺧﻂ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺭﺛﯽ ﺑﻮﺩ.
ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺧﻼ‌ﻑ ﺭﺍ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﮐﻤﺮ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺧﻂ  ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺭﯾﺸﻬﺎﯼ ﭼﮑﻤﻪ ﺍﯾﺶ
ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﻢ
ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﮔﺎﺯ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦ
ﺧﻄﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩ.
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ
ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﺎﻋﺮﯼ
ﻭ ﺣﺎﻻ‌ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺶ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻫﺴﺘﻢ.

3 دیدگاه
1395/05/16 - 20:30 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

3 دیدگاه
Ayda
0-4.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:35 در asemone barooni توسط موبایل · ۴ موافق

دیدگاه
Ayda
0-3.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:34 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
Ayda
0-1-1.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:33 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
Ayda
___________1_.jpeg Ayda
{-35-} {-35-}
{-35-}

2 دیدگاه
1395/04/31 - 16:46 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

2 دیدگاه
Ayda
236x189_1444746393451528.jpeg Ayda
:) :)

دیدگاه
1394/12/20 - 13:47 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

دیدگاه
Ayda
images.jpeg Ayda
((ﻣﺎﺩﺭ))
ﺍﯼ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﻣﺤﺒﺖ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ ﻧﺎﻣﺖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ، ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﻃﻠﺴﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ
ﻣﻦ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﯼ
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﮐﺮﺩﯼ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﭘﺲ ﺑﺪﺍﻥ:
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ

دیدگاه
1394/11/12 - 23:56 در asemone barooni توسط موبایل · ۶ موافق

دیدگاه
Ayda
1bws4p85m1szy7sau0x.jpeg Ayda
ﻓـﺎﺻـﻠﻪ ﻫﺎ ﮐـﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑـﯿـﻦ ﻧﻤــﯽ ﺑﺮﺩ
ﻧـﺰﺩﯾــﮑـﯽ ﻫـﺎﯼ ﺳـﺮﺩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﻧـﺴـﺎﻥ ﺭﺍ ﻧـﺎﺑـﻮﺩ ﻣـﯽ ﮐـﻨﺪ
ﭼـﻪ ﺩﻧـﯿـــﺎﯼ ﺳـﺎﻛـﺘــﯽ؟!!
ﺩﯾـﮕــﺮ ﺻـﺪﺍﯼ ﺗـﭙــﺶ ﻗـﻠـﺒــﻬﺎ ﻏـﻮ ﻏـﺎ ﻧـﻤـﯿـﻜﻨﺪ
ﺑـﻪ ﮔـﻤـﺎﻧــﻢ ﻫـﻤــﻪ ﺷـﻜـﺴﺘـــﻪ ﺍﻧــــﺪ . . .

دیدگاه
1394/09/5 - 10:16 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
هادی
20140803094235290.jpg هادی
نفرین به دنیایی که جون آدماشو ارزون به هر بی آبرویی می فروشه :(

A3man
یا مهدی ادرکنی.jpg A3man
استاد معظم حضرت آیت الله علامه جوادی آملی لحظاتی قبل در پایان آخرین جلسه درس تفسیر قرآن فرمودند: وجود شریف امام عصر(عج) دو مأموریت دارند: یکی اقامه ی عدل است که در روایات آمده است. اما مأموریت دوم که از مأموریت اول مهمتر و سنگینتر است بنابر روایت مرحوم کلینی در کافی این است که عقلها را کامل میکند عقل که کامل شد عدالت برقرار میگردد وگرنه با زورسرنیزه نمیتوان عدالت برقرار کرد ما باید عقلهای مردم را کامل کنیم وگرنه اگر عدالت برقرار گردد اما عقلها کامل نشوند زیر باز عدل نمیروند./ توضیح یکی از اساتید: امام علی (ع) عدالت محور بود و آنرا اجرا هم نمود ولی چون مردم عقلشان کامل نبود حضرت و عدالتش را نپذیرفتند. /توضیح بیشتر در کتاب: عقل در آینه نقل. {-35-} بیاین باشیم. {-164-} {-164-}

دیدگاه
1394/03/12 - 14:07 در asemone barooni توسط موبایل ·

دیدگاه
mr.hani
8e3b9154e3c54011520bda5c411e4dc3-getty-fbl-esp-barcelona.jpg mr.hani
ما کاتالانیمو حالا حالا قهرمانیم.......{-95-}{-95-}{-95-}{-144-}{-144-}{-144-}{-144-}{-144-}{-144-}{-144-}{-144-}{-144-}

mr.hani
Mard-Bas-Intori-Bashe_Doostiha-IR-21.jpg mr.hani
{-7-}{-7-}{-7-}

صفحات: 1 2 3

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو