عطر حجاب دو هستم

مشخصات

موارد دیگر
Zahra
19 پست

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images (11).jpg IMG_20181216_213903_951.jpg 202247_hou13013.jpg عکس-پروفایل-امتحان-خر-است-3-05-06-2017.jpg
Zahra
images (11).jpg Zahra
دکتر که دید افت فشارم همیشگیست
تو را گرفت به فشار داد

Zahra
Zahra
کسی که شبکه پویا رو اختراع کرد بگم چی بشه

Zahra
Zahra
برم صبحانه بخورم

Zahra
Zahra
فردا امتحان دینی
حوصله ندارم
هیچی نخواندم
دعا کنید 19بشم حداقل

Zahra
IMG_20181216_213903_951.jpg Zahra
اقا جون...
آدم خوبی نیستم!!
اما...
سپر خوبی میتونم باشم...
دهه هشتاد یم
از نسل انقلاب
نسل حضرت زهرا
میخوام بگم
آهای ترامپ
کور خواندی
تا وقتی ...
علمدارمون سید علیه
تا وقتی اقا و سرورمون مولا و اماممان امام زمانه...
ما پیروز میدونیم

Zahra
Zahra
فردا چهارشنبس

Zahra
Zahra
دلم تنگ شده{-75-}{-118-}{-125-}{-124-}

Zahra
202247_hou13013.jpg Zahra
سفر بهانه بود...
قرار بود در مدینه نمانی...

دیدگاه
1397/09/26 - 19:34 ·

دیدگاه
Zahra
Zahra
باش
_ وویی چقدر قشنگه
_یه جوری حرف میزنی انگار تا حالا نیومدی دانشگاه
_خب نیومدم
_وا
_کیفش به روز اولشه
_آها امروز برای اولین بار با ترانه اومدیم دانشگاه مثلا واسه درس خوندن.
_ترانه میای بدوییم
_می‌زنمتا کی حالشو داره تازه زشتم هس
_آه اینم دوسته ما داریم اخه
_زر نزن به یه شرط
_چه شرطی
_یه لیوان نسکافهه
_ایول
نسکافه خریدیم و توی راهروی خلوت طبقه ی سوم دویدیم
_واااای چه کیفی داره
_بد نیس
_ترانه خیلی بوقی
سرم و بالا آوردم فک کنم همین روز اولی یه امل پیدا کردم با پررویی بهش گفتم:چرا سر راهی تو اه
_ببخشید که من تو راهرو می دویدم _وااااااااااااای طلبکارم شدیم
_فک کنم اینو من باید بگم
سرش آنقدر خم بود ترسیدم گردنش بشکنه
_داری با کاشان حرف میزنی
_خانم عجله دارن باید برم
ترانه داد زد:پناه بدو بیا دیگه
_باش
بهش گفتم :هر وقت خواستی با کسی حرف بزنی سر تو بیار بالا
_چون شما گفتی حتما
_چی برو گمشو
یه لحظه دیدم برگشت مستم
_درست حرف بزنید _
ببین این حرفت یادم می مونه
_خب بمونه که چی
_یه روز تاوانش پس میدی
_آخ آخ ترسیدم

_نگفتم که بترسی
کرم درونم هی وول میخورد

Zahra
Zahra
تازگیا یه شهید اوردن قم

دیدگاه
1397/09/18 - 19:15 ·

دیدگاه
Zahra
Zahra
اولین رمانم تموم شد

Zahra
Zahra
هیچی تو مخم نمیره
دعام کنید{-40-}{-40-}{-48-}{-52-}{-60-}{-59-}{-118-}{-118-}{-118-}{-124-}{-124-}{-125-}

Zahra
Zahra
ناز چشمان جهانی یک طرف
ناز چشمان تو هم در یک طرف

Zahra
عکس-پروفایل-امتحان-خر-است-3-05-06-2017.jpg Zahra
وااااااااااااای بدبخت شدم{-16-}{-47-}{-47-}{-124-}

Zahra
Zahra
چند روزیست جدول سوار کوچه های خلوت انتظارم
وزندگی بی تو یعنی مرگ...
جهنم است این جهان...
قفسی بزرگ...
آغشته به خون دل من...
بیا که عاشقانه دوستت دارم...

صفحات: 1 2

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو