ما باکسی عقد اخوت نبسته ایم

مشخصات

موارد دیگر
{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
479 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

f4c2859d41aa4f799ae3.jpg images 5QBpw9f-1024x768.jpg 20150816165016630.jpg

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
f4c2859d41aa4f799ae3.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }

می دونید چرا گل ها ی با خار بیشتر در امنیت هستند ...
چون انها عاشق لطف زیبایی شدند و پشت این عشقشان منبای عقلی داشتند

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
images { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
یا ز ره وفا بیا یا ز دل رهی برو
سوخت در انتظار تو جان به لب رسیده‌ام

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
5QBpw9f-1024x768.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
چون به بهار سر کند لاله ز خاک من برون
ای گل تازه یاد کن از دل داغ دیده‌ام

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
20150816165016630.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو
تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده‌ام

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
1securedownload.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
تا به کنار بودیَم بود به جا قرار دل
رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیده‌ام

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
hafzali_05120000_2_Fixed.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود
تا تو ز من بریده‌ای من ز جهان بریده‌ام

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
عکس-کاکتوس-های-خاردار-با-گل-های-زیبا-3.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
شمع طرب ز بخت ما آتش خانه‌سوز شد
گشت بلای جان من عشق به جان خریده‌ام

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
Z { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده‌ام
همچو نسیم از این چمن پای برون کشیده‌ام

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
1387072050226792.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
و اخرین جمله
عشق مستلزم شجاعت است . زیرا برای سفر به اقلیم عشق باید
ترک نفس کرد وترک نفس برای زبونان ساده نیست .

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
gool.r.1.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
شنیده‌ام که ز من یاد می‌کنی گه گه
ولی به مجلس خاص خودم نمی‌خوانی

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
images { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
که تنگدل چه نشینی ز پرده بیرون آی
که در خم است شرابی چو لعل رمانی

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
shakhes21.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
ای دل آواره آخرچند میگوئی مگو

اندران کوئی که پای صدهزاران در گل است

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
10531469173681389599.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
به خاک پای صبوحی‌کنان که تا من مست
ستاده بر در میخانه‌ام به دربانی

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
images { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
پای دل در کوی عشقت تا به زانو در گِل است

همّتی دارید با من زانکه کاری مشکل است

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
a8284445610354102a.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی
هزار نکته در این کار هست تا دانی

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو