........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1326 پست

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

iranbanou1904074.jpg photo_2018-01-11_20-22-27.jpg images 1563131153863609_orig.jpg

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گُریزی از تو ندارم ، هر آنچه هست تویی
تویی که نقطه پایان اضطراب منی

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1560180939800145_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گریانی میخندی بیزاری دلتنگی ..........
این خاصیت عشق است محکوم به صد دردی..............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد,..........
آرزومند نگاری به نگاری برسد. ................

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1560108766518857_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی.............
با چون منی بغیر محبت روا نبود....................

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
یادش بخیر گرچه دلم نیست شاد از او....
یادم نکرد و شاد حریفی که یاد از او. ...............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
او فقط آمده بود از دل ما رد بشود-............
ناگهان آمد و زد، آمدو کشت ،آمد و برد.............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دیگران را اگر از ما خبری نیست چه غم ..........
نازنینا ،......
تو چرا بی خبر از ما شده ای ؟..............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1560111246723637_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
در دلم بنشسته‌ای بیرون میا ............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1560113050487080_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو. ..........ببرد قیمت سرو بلندبالا را.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1560114031995383_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
. ویرانه ی جاوید بماند دل بی عشق. ..........
آن دل شود آباد که ویرانه ی عشق است. ............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1560115268520987_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گفتم که روی خوبت از من چرا نهانست.............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
flower-7-700x467.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
. بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار. .............
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست .............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
غم ویرانی خود را به چه تشبیه کنم؟

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531513653023033185.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
حیف از آن عمر که در حسرت دیدار گذشت "

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Profile-picture-without-text-26.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شاعر از کوچه ی مهتاب گذشت.........
لیک شعری نسرود .....نه که معشوقه نداشت .......نه که سر گشته نبود ..سالها بود دگرکوچه ی مهتاب خیابان شده بود................!!!!ا.

صفحات: 7 8 9 10 11

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو