........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1043 پست

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Flower-Pic-01-310x205.jpg images وکتور-گل-رز-سفید-طرح-قلب.jpg 1555945978373557_orig.jpg

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
hee53.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
آن را که درون دل عشق و طلبی باشد**چون دل نگشاید در آن را سببی باشد

دیدگاه
1398/01/27 - 23:20 ·

دیدگاه
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
57750892.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
چو زلف انداز من ساقی درآید**به دستی زلف و دستی جام گیرم

دیدگاه
1398/01/27 - 23:20 ·

دیدگاه
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
2Q== { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
رو بر در دل بنشین کان دلبر پنهانی**وقت سحری آید یا نیم شبی باشد

دیدگاه
1398/01/27 - 23:20 ·

دیدگاه
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Z { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دلم از غم گریبان می دراند**که کی دامان آن خوش نام گیرم

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
wR1463555770.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
سرمست شدم ای جان وز دست شدم ای جان**ای دوست خمارم را از لعل لبت بشکن

دیدگاه
1398/01/27 - 23:20 ·

دیدگاه
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
9k= { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گهی در گیرم و گه بام گیر**چو بینم روی تو آرام گیرم

دیدگاه
1398/01/27 - 23:20 ·

دیدگاه
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
آن ساعد سیمین را در گردن ما افکن**بر سینه ما بنشین ای جان منت مسکن

دیدگاه
1398/01/27 - 23:20 ·

دیدگاه
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
علت-استفاده-از-واژه‌های-وزر-و-ثقل-برای-گناه.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
عملکرد تعداد امتياز
ارسال پست در شبکه 931 1396.5
دنبال کردن کاربران 0 0
دنبال شدن توسط کاربران 8 9.6
حاضري در سايت 0 0
مديريت گروه 0 0
عضويت در گروه 1 0.6
نظرات ثبت شده در پست هاي شما 997 1495.5
نظرات ارسالي توسط شما 1275 1530
تعداد لايک هاي ارسالي توسط شما 249 24.9
بازنشر پست‌هاي شما 2 3
بازنشر هاي شما

امتياز کاربري : 4460
رتبه کاربري : نيمه پيشرفته**
الهی شکر کامل در گناه غرق نشدیم

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
4.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

سکوت را دوست دارم...

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
201753184323913222a.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
چون از کمند عشق امید خلاص نیست
رغبت بود بکشته شدن پای بند را

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
3072847_1510613579.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گرنه در هر جوهری از عشق بودی شمه‌ئی
کی کشش بودی به آهن سنگ مغناطیس را

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531411549090576417.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
هر چند کز تو ضربت خنجر گزند نیست
عاشق باختیار پذیرد گزند را

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نگریزد از کمند تو وحشی که گاه صید
راحت رسد ز بند تو سر در کمند را

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
من ببوی دانهٔ خالش بدام افتاده‌ام
گر چه صید نیکوان دولت شمارد دام را

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
khatmi (2).jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
هر که او را ذره‌ئی با ماهرویان مهر نیست
بر چنین عامی فضیلت می‌نهند انعام را

صفحات: 6 7 8 9 10

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو