........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1326 پست

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

iranbanou1904074.jpg photo_2018-01-11_20-22-27.jpg images 1563131153863609_orig.jpg

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1562262606622772_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گر ز آمدنت خبر بیارند. ..من جان بدهم به مژدگانی.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1562259468648339_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
من تو را میجویم من تو را میخواهم به ............تو سوگند که جزتو نبود یار مرا

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1562261613671288_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شب خانه روشن می شود ..چون یاد نامت می کنم.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531469595463911677.jpeg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
ای بی خبر از درد نهان جای تو خالی

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
ای روی تو آرزوی دلها
شادیّ غمت بروی دلها

ای حلقۀ زلف تو همیشه
آشفته ز گفت و گوی دلها

بشکسته بجویبار عشقت
سنگین دل تو بوی دلها

در انگله های زلف مشکینت
فکند زمانه گوی دلها

غارتگر زلف تو میان چیست
در بسته بجت و جوی دلها

پی در پی تو هزار فرسنگ
بتوان آمد ببوی دلها

تا با دهن تو می نشیند
بس تنگ شدست خوی دلها

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1562186323918391_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت ..

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
k8gp3d42.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
غایب مبادا صورتت یک دم ز پیش چشم ما.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531442661330210572.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحب دلی.... باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
DSC_8094.JPG { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
تا ترک جان نگفتم، آسوده دل نخفتم..... تا سیر خود نکردم نشناختم خدا را

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
ای زدل رفته که دی سوختی از ناز مرا ...دارم اندیشه.که عشق نکنید باز مرا ...

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531509339576869945.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دل چه شناسد که چیست ..قیمت سودای تو ......قدر تو چه داند صدف در شب افروز را

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
عشق را با عقل نسبت کی توان ....شاه فرمان ده کجا در بان کجا

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
اي کبوتر از آشيان کرانه کردي بي سبب چرا ترک آشيانه کردي

يادي از رفيقان آشنا نکردي
زين مکان که با عاشقان در آن چميدي از آن چه ديدي

ناگهان چرا سوي ديگران پريدي
ترک يار نالان و ترک خانه کردي

بد گمان گشتم بر تو باري بي وفا نبودي به ياري
در کف بازان شکاري به صد زخم کاري همانا دچاري
از فراقت من مي کنم شيون دلبر من نگارين پر من نگارين پر من

[لینک]

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
چه غروبی داشتن خنده های آخرش

با صدای زنگ در یهو بارون بارید دستای خونه پر از گل داوودی شد

ماه از راه رسید روی راه پله نشست دکمه های قلب من دونه دونه شل شدن


گفتم این یه معجزست خیره شد به آسمون همه ی ستاره ها دونه دونه گل شدن

مهربونی ای عشق نازنینی ای عشق آخرین تیکه ی این جورچینی ای عشق


نخ بادبادکمو یجوری وا میکرد اینکه تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم

یجوری تشنم کرد که میشد دریا رو مثل یه لیوان آب یه نفس سر بکشم


من که میدونستم اومده زود بره چه غروبی داشتن خنده های آخرش

موقع خداحافظی یه تپش از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرشمهربونی ای عشق نازنینی ای عشق آخرین تیکه ی این جورچینی ای عشق

[لینک]

صفحات: 4 5 6 7 8

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو