........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1326 پست

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

iranbanou1904074.jpg photo_2018-01-11_20-22-27.jpg images 1563131153863609_orig.jpg

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
عشق دانشکده تجربه ی انسانهاست...........
گر چه چندی ست پر از طفل دبستان شده است..........

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
3456210-6465-l.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شباهت تو و من هرچه بود ثابت کرد .........
که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ست.................

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
2Q== { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
کاش که ویران شود از پایه و بنیاد......
آن گلشن رازی که در .ان عطر شما نیست..........

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559818783905826_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559819282766683_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
چنگی به دل نمی زند امشب سرود ما..........
آن خوش ترانه چنگیِ شب زنده دار کو............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559822901327902_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شدم از عشق تو شیدا، کجایی؟

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559850234892452_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گر توهم راهم نباشی وای من.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559850375385487_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
در دلم دردیست که درمانش تویی

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559851451233064_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559851661164409_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دل داده ام بر باد ، بر هر چه باداباد

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559851980488252_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
رفته بودم سر حوض ...
تا ببينم شايد...........
عکس تنهايي خود را در آب ........
آب درحوض نبود .................

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559852717836039_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
رفتم رفتم رفتم و بار سفر بستم ..................
با تو هستم هرکجا هستم..............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559856463539270_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ دارم ﻫﻨﻮز..........
ﭼﻮن ﺗـﻮ رو ﻳـﺎدم ﻣﻴـﺎره ................

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
ای بخت سیاه

از نرگس خوش خواب تو در عین سیاهی
ماه رخ تو آینه صنع الهی

سودا زده چشم تو صد جادوی بابل
در چاه زنخدان تو صد یوسف چاهی

در وصف تو هر کس به تصور سخنی گفت
اوصاف کمال تو نگفتند که ماهی

بخت من و زلف تو مرا کرده پریشان
ای بخت سیاه از من سرگشته چه خواهی

چون شمع بسوز تو همی کاهم و پیداست
زین اشک روان من و رخساره کاهی

از گریه این دیده خونبار ملولم
ترسم که ز چشمم ببرد رنگ سیاهی

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
اخرین برگ سفر نامه باران این است........................
که زمین چرکین است..................
ادم ها آلوده...........................

صفحات: 8 9 10 11 12

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو