........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1043 پست

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Flower-Pic-01-310x205.jpg images وکتور-گل-رز-سفید-طرح-قلب.jpg 1555945978373557_orig.jpg

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
24360191681011060158114229889410995155.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
احتراز از عشق میکردم ولی بیحاصلست
هر که از اول تصور میکند فرجام را

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1396041809541475911350344.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
ته دوری از برم دل در برم نیست
هوای دیگری اندر سرم نیست

بجان دلبرم کز هر دو عالم
تمنای دگر جز دلبرم نیست

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Rosa Canina 14.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
بود درد مو و درمانم از دوست
بود وصل مو و هجرانم از دوست

اگر قصابم از تن واکره پوست
جدا هرگز نگردد جانم از دوست

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531399120247131955.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
اگر دل دلبر و دلبر کدام است
وگر دلبر دل و دلرا چه نام است

دل و دلبر بهم آمیته وینم
ندونم دل که و دلبر کدام است

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نپرسی حال یار دلفکارت

که هجران چون کند با روزگارت
ته که روز و شوان در یاد مویی
هزارت عاشق با مو چه کارت

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
7745355_300.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
محبت آتشی در جانم افروخت
که تا دامان محشر بایدم سوخت

عجب پیراهنی بهرم بریدی
که خیاط اجل میبایدش دوخت

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دلی دیرم خریدار محبت
کز او گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل
زپود محنت و تار محبت

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
20175241454311316811a.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
اگر یار مرا دیدی به خلوت
بگو ای بی‌وفا ای بیمروت

گریبانم ز دستت چاک چاکو
نخواهم دوخت تا روز قیامت

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531417972509456909.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
بمیر ای دل که آسایش بیابی
که مو تا جان ندادم وانرستم

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
2Q== { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
رخش تا کرده در دل جلوه از مهر
بخوبی آفتاب خاورستم

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1673.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
بملک عشق روح بی‌نشانم
بشهر دل یکی صورت پرستم

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
4548076_138.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نمی‌گیرد کسم هرگز به چیزی
درین عالم ز هر کس کمترستم

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Rosa hybrida 5.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
مرا از آتش دوزخ چه غم بی
که دوزخ جزوی از خاکسترستم

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1592451509122135994764814921002215193.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
فراق لاله رویان سوته دیلم
وز ایشان در رگ جان نشترستم

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
n3.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دلا در عشق تو صد دفترستم
که صد دفتر ز کونین ازبرستم

صفحات: 7 8 9 10 11

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو