........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1316 پست

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1563131153863609_orig.jpg 11682829-5005-m.jpg 49360366_2260775340621064_8445884875815074363_n.jpg 500x416_1550729925506051.jpg

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1560115268520987_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گفتم که روی خوبت از من چرا نهانست.............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
flower-7-700x467.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
. بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار. .............
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست .............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
غم ویرانی خود را به چه تشبیه کنم؟

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531513653023033185.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
حیف از آن عمر که در حسرت دیدار گذشت "

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Profile-picture-without-text-26.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شاعر از کوچه ی مهتاب گذشت.........
لیک شعری نسرود .....نه که معشوقه نداشت .......نه که سر گشته نبود ..سالها بود دگرکوچه ی مهتاب خیابان شده بود................!!!!ا.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
عشق دانشکده تجربه ی انسانهاست...........
گر چه چندی ست پر از طفل دبستان شده است..........

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
3456210-6465-l.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شباهت تو و من هرچه بود ثابت کرد .........
که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ست.................

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
2Q== { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
کاش که ویران شود از پایه و بنیاد......
آن گلشن رازی که در .ان عطر شما نیست..........

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559818783905826_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559819282766683_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
چنگی به دل نمی زند امشب سرود ما..........
آن خوش ترانه چنگیِ شب زنده دار کو............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559822901327902_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شدم از عشق تو شیدا، کجایی؟

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559850234892452_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گر توهم راهم نباشی وای من.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559850375385487_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
در دلم دردیست که درمانش تویی

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559851451233064_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1559851661164409_orig.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دل داده ام بر باد ، بر هر چه باداباد

صفحات: 7 8 9 10 11

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو