........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1163 پست

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1558089048210828_orig.jpg 1557954191724916_orig.jpg 1557513671783501_orig.jpg 1557513033345936_orig.jpg

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
15.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
خط آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را
به خودکردی دراز آخر زبان دود دلها را

دیدگاه
1398/02/5 - 22:18 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
ed6c4_Autumn1.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
جز پیش ما مخوانید افسانهٔ فنا را
هرکس نمی‌شناسد آواز آشنا را

دیدگاه
1398/02/5 - 22:16 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
تا زنده‌ایم باید در فکر خویش مردن
گردون بی‌مروت برماگماشت ما را

دیدگاه
1398/02/5 - 19:03 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
cVkg7ftKj2EYxQ.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
جز پیش ما مخوانید افسانهٔ فنا را
هرکس نمی‌شناسد آواز آشنا را

دیدگاه
1398/02/5 - 19:00 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1421554869432812.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نمی‌سازد متاع هوش با یوسف خریداران
مدم افسون خودداری نگاه جلوه سودا را

دیدگاه
1398/02/5 - 18:57 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Gol_mob___fars4pic.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نبندی بردل آزاد نقش تهمت حسرت
که پیش از بیخودی مستان تهی‌کردند مینا را

دیدگاه
1398/02/5 - 18:54 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
0.106170001310537318_parsnaz_ir.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
شکوه‌کبریای او ز عجز ما چه می‌پرسی
نگه جز زیرپا نبود سر افتادة ما را

دیدگاه
1398/02/5 - 18:50 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
23021552155981231392331216024724914181226210.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
سراغ کاروان دردم از حالم مشو غافل
ببین داغ دل و دریاب نقش پای غمها را

دیدگاه
1398/02/5 - 18:48 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
11863_medium.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نگردد مانع جولان اشکم پنجهٔ مژگان
پر ماهی نگیرد دامن امواج دریا را

دیدگاه
1398/02/5 - 18:47 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
pouya744.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نه‌از عیش‌است‌اگر چون‌شیشهٔ می قلقل آ‌هنگم
شکست دل صلایی می‌زند رنگ تماشا را

دیدگاه
1398/02/5 - 18:45 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
پریشان نسخه‌کرد اجزای مژگان تر ما را
چه‌مضمون است درخاطر نگاهت‌حیرت‌انشا را

دیدگاه
1398/02/5 - 18:41 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
41090386937d7d43cab002b20b2cc9ec { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
53279579_1757212681045513_2814136703266578995_n.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
تا اشارات نظر نامه رسان من توست.........
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست................

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
11325973_1040112269333736_1164995109_n.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
من دنیای خودم را با تو میسازم............................. [لینک ]

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1538198947802311_large.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دین و دل و هوش من هر سه به تاراج برد
نیز خیالش کنون ترک دل ما گرفت
لو انّني قلت للبحر

ما أشعر به نحوك

لترك شواطئه

و أصدافه

و أسماكه

و تبعني

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو