ما باکسی عقد اخوت نبسته ایم

مشخصات

موارد دیگر
{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
479 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

f4c2859d41aa4f799ae3.jpg images 5QBpw9f-1024x768.jpg 20150816165016630.jpg

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
7244155-6113-l.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
بنشست و ز رخ پرده برانداخته برخاست

کار من دل سوخته را ساخته برخاست

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
IMG_20170224_165856.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
بی‌دلان را خبری از دل غارت زده نیست

که صف غمزهٔ او بی‌خبر از جا برخاست

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
15f210cb82046befa13ea25e9fba01a1.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
گر بساط می و معشوق نباشد به میان

به چه امید توان هر سحر از جا بر خاست

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
14661115-2580-l.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
عمری که صرف عشق نگردد بطالت است

راهی که رو به دوست ندارد ضلالت است

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
Z { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
باران کـه ميبـارد دلـم بـرايت تنـگ تـر مي شـود
راه مي افـتم بـدون ِ چـتـر...
من بـغض مي کنـم، آسمـان گـريـه

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
@mylove12 خوش امدید

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
images { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
..
بقول دوستی ........
لب فروبسته ام از ناله و فریاد ولی
دل ماتمزده در سینه من نوحه گر است
گریه و خنده آهسته و پیوسته من
همچو شمع سحر آمیخته با یکدیگر است
داغ جانسوز من از خنده خونین پیداست
ای بسا خنده که از گریه غم انگیزتر است

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
عکس-دختر-چادری-39.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
ز خود بیگانه شو گر با تو خواهی آشنا گردد
که من از خود شدم بیگانه تا شد آشنای من

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
1536837268687796.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
به میدان محبت خون بهایش از که بستانم
که پامال سواران شد دل بی‌دست و پای من

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
photo_2018-01-11_20-21-47.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
دوای عاشق دلخسته را معشوق می‌داند
کسی تا درد نشناسد نمی‌داند دوای من

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
thumb_HamMihan-201721603416166466261490255398.4313.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
گفتم آهنگ جنون دارد دلم، خندید و گفت
بایدش زنجیر کرد از طرهٔ مشکین من

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
10531485288995630388.jpeg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
دوش بوسیدم لب نوشین آن مه را به خواب
خواب شیرین چیست تعبیر شب دوشین من

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
10531496773800302791.jpeg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
گفتم دلیل راه مجانین عشق چیست
گفتا که تار طره زنجیر ساز من

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
عکس-دختر-چادری-13.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
پیداست ناز و غمزهٔ پنهان آن پری
از پرده برگفتن عجز و نیاز من

{ ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
10531465674582025344.jpg { ما با کسی عهد اخوت نبستیم }
کردم به راه عشق دمی ترک دین و دل
کآمد به صد کرشمه پی ترک تاز من

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو