........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1163 پست

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1558089048210828_orig.jpg 1557954191724916_orig.jpg 1557513671783501_orig.jpg 1557513033345936_orig.jpg

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
زلف را حلقه مکن تا نکنی دربندم...
طُره را تاب مده تا ندهی بر بادم....

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
31634bef615ffe14843de8a3bef73c21.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
مِی مخور با همه کس تا نخورم خون جگر.....
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم..............

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
lxxra9v7607sd7yoswa0.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
زلف بر باد مده تا نَدَهی بر بادم..
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم......

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
کلید ایگنور این سایت کدام قسمت است

دیدگاه
1398/02/6 - 16:36 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1550328139759941.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
خوش ان روزگار های که ..
چشم ها بر لب ها ..
حق اولویت داشتند

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
عکس-با-متن-عاشقانه-2.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
از عشـق تـو یکریز دلم می ریزد
بودنت حال عجیبی ست
«تــو» بایـد باشـی...!

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
49683380_1172050782952760_5597635636120831193_n.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
کسی از دفتر من درس اقبالی نمیگیرد

مصیبت نامه ام، از من کسی فالی نمیگیرد

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
بلند وپست خار راه عجز ما نمی‌گردد
به‌پهلو قطع‌سازد سایه چندین‌کوه‌و صحرا را

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
الهی از سر ماکم نگردد سایهٔ مستی
که بی‌صهبا به پیشانی سجودی نیست مینا را

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
خزان چهره بس باشد بهارآبروی مسن
گواه فتح دل دارم شکست رنگ سیما را

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1555414554650900.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
حریف وحشت دل دیدهٔ حیران نمی‌گردد
گهر مشکل فراهم آورد اجزای دریا را

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Beauty_Flowers_Persian-Star.org_46.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
سخن تادر جهان باقی‌ست از معدومی آزادم
زبان‌گفتگوها بال پروازست عنقا را

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
غبار رنگ ما از عاجزی بالی نزد ورنه
شکست طره‌ات عمری‌ست پیدامی‌کند مارا

{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
0.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
هوایت نکهت‌گل راکند داغ دل‌گلشن
تمنایت نگه در دیده خون سازد تماشا را

دیدگاه
1398/02/5 - 22:19 ·

دیدگاه
{ من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
سفید از حسرت این انتظار است استخوان من
که یارب ناوکت درکوچهٔ دل‌کی نهد پا را

دیدگاه
1398/02/5 - 22:19 ·

دیدگاه
صفحات: 4 5 6 7 8

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو