خیر مقدم فضول باشی***

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ خاک
7052 پست

دنبال‌کنندگان

(38 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images 282971_558.jpg most-amazing-world-flowers-5.jpg 654546523-parsnaz-com.jpg
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
هوم

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
هووووووووووووو

دیدگاه
1400/07/9 - 00:08 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
بوووووووووووووووووووو

دیدگاه
1400/07/9 - 00:07 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
اوووووووووووووووووو

دیدگاه
1400/07/9 - 00:06 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
دووووووووووووووووووو

دیدگاه
1400/07/9 - 00:06 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
آهان

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
هوم

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
هن

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
هان

دیدگاه
1400/07/9 - 00:01 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
هی.

دیدگاه
1400/07/9 - 00:00 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
آخی

دیدگاه
1400/07/8 - 23:44 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
شعر عاشقانه ظریف‌ترین و جذاب‌ترین فرم برای بیان احساسات هر فرد است
حال هر کسی به نوعی در این احساس دخیل است .
یکی با نم نم باران. گل
یکی هم با حسرت .بغض.........

حال به قول حافظ..عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت. که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
• در سینه هیچ نیست به جز آرزوی تو

ترا می‌خواهم و دانم که هرگز
• به کام دل در آغوشت نگیرم

• توئی آن آسمان صاف و روشن
• من این کنج قفس، مرغی اسیرم

• ما تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر
• در روحمان طراوت مهتاب عشق بود

• سرهایمان چو شاخه سنگین ز بار و برگ
• خامش بر آستانه محراب عشق بود

دیدگاه
1400/07/8 - 17:06 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
• در سینه هیچ نیست به جز آرزوی تو

من همچو موج ابر سپیدی کنار تو
• بر گیسویم نشسته گل مریم سپید

• هر لحظه می‌چکید ز مژگان نازکم
• بر برگ دست‌های تو آن شبنم سپید

• گویی فرشتگان خدا در کنار ما
• با دست‌های کوچکشان چنگ می‌زدند

• در عطر عود و ناله اسپند و ابر دود
• محراب را ز پاکی خود رنگ می‌زدند

دیدگاه
1400/07/8 - 17:02 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
• در سینه هیچ نیست به جز آرزوی تو

پیشانی بلند تو در نور شمع‌ها
• آرام و رام بود چو دریای روشنی

• با ساق‌های نقره نشانش نشسته بود
• در زیر پلک‌های تو رویای روشنی

• من تشنه صدای تو بودم که می‌سرود
• در گوشم آن کلام خوش دلنواز را

• چون کودکان که رفته ز خود گوش می‌کنند
• افسانه‌های کهنه لبریز راز را

دیدگاه
1400/07/8 - 16:59 ·

دیدگاه
صفحات: 4 5 6 7 8