ما باکسی عقد اخوت نبسته ایم

مشخصات

موارد دیگر
dearyourselfd
41 پست

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

عکس-چادری-21.jpg 29889_589.jpg 1547328772531354_large.jpg hhs152.jpg
dearyourselfd
10531476548043595314.jpg dearyourselfd
.

بادیدن را به#اتش-میکشد [لینک ]

دیدگاه
1397/10/3 - 20:43 ·

دیدگاه
dearyourselfd
1535961189951301.jpeg dearyourselfd
چه سکوتی ..حکم فرماست........................
همه در حال روزه سکوت .....................
بقول شاعر ده مون...
بشکن سکوت ..شاید زمزمه لب های تو ..در کالبد بی روح من جانی دمید ...

دیدگاه
1397/10/3 - 19:42 ·

دیدگاه
dearyourselfd
m24.png dearyourselfd
تکلیف ما را روشن کنید ..آلمانی پست بگذاریم...یا فارسی
Spreche jetzt Persisch

دیدگاه
1397/10/3 - 19:16 ·

دیدگاه
dearyourselfd
m7.png dearyourselfd
Die Flagge des Iran ist hoch

دیدگاه
1397/10/3 - 19:03 ·

دیدگاه
dearyourselfd
10531499002961462177.jpg dearyourselfd
..........................................
.......
.....
.....
[لینک ]

دیدگاه
1397/10/3 - 18:48 ·

دیدگاه
dearyourselfd
19931672_640208456175686_9065508817378213888_n.jpg dearyourselfd
...............
دوستی میگفت ...............
عطر خوب .جای#خالیش هم#بوی خوب می دهد
درست مثل جای#خالی تو [لینک ]

دیدگاه
1397/10/3 - 18:44 ·

دیدگاه
dearyourselfd
images dearyourselfd
.........
قلم شکست...........
اما روزی نوشتم .که تو تنها کسی هستی
در رویای ذهن ...
.............. [لینک ]

دیدگاه
1397/10/3 - 16:19 ·

دیدگاه
dearyourselfd
images dearyourselfd
کنار تو آرامم ..چه آرامی{-39-}
بزرگی در باره عشق چنین بیان میکرد ...
ادمیزاد .فقط با آب.هوا.نان نیست که زنده است .....
این را دانستم و می دانم آدم به آدم است.............
آدم به عشق آدم زنده.است

دیدگاه
1397/10/1 - 08:01 ·

دیدگاه
dearyourselfd
images dearyourselfd
در تفسیر عشق..بزرگی می فرمود
معجزه عشق این‌طور است، زمانی غرق در تصورات مختلفی هستید ولی زنی که محبوبه شما می‌باشد از در به داخل می‌آید. آن وقت یک باره تمام افکاری که بر سر داشته‌اید از میان می‌رود و به جز او و فکر او چهره و اندام او چیز دیگری باقی نمی‌ماند.»

دیدگاه
1397/10/1 - 07:59 ·

دیدگاه
dearyourselfd
images dearyourselfd
دوستی در باره دیگران این طور بیان می کرد...........

هیچوقت وارد گذشته هیچ آدمی نشو و زیر و روش نکن
،چراکه
!زیباترین باغچه را هم که بیل بزنی حداقل یه کرم توش پیدا می‌کنی»

دیدگاه
1397/10/1 - 07:57 ·

دیدگاه
dearyourselfd
images dearyourselfd
[لینک ]

صفحات: 1 2 3

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو