........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1062 پست

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

41090386937d7d43cab002b20b2cc9ec 53279579_1757212681045513_2814136703266578995_n.jpg 11325973_1040112269333736_1164995109_n.jpg 1538198947802311_large.jpg

{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1555704076776932_orig.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
چون زهر دهی پاسخ و چون شهد خورم من
وین از تو نزیبد که به دولت شکری تو

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
paszamine_com_1768_thumb.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
سرمایه این عمر سرست و جگر و دل
رنج دل و خون جگر و درد سری تو

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531476387954068623.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
از خود خبرم نیست شب و روز ولیکن
دارم خبر از تو که ز من بی خبری تو

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531465821086211752.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
از غایت خوبی که دگر چون تو نبینم
گویم که همانا ز جهان دگری تو

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1374935.large_.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
وین دیده روشن چو من از بهر تو خواهم
خواهم که بدین دیده روشن گذری تو

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
220px-Constance_Spry.jpeg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
از نازکی پای تو ای یار دل من
رنجه شود ار سوسن و نسرین سپری تو

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
غم بگذرد از من چو به من برگذری تو
آن لحظه شوم شاد که در من نگری تو

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
13960302636311674946832525.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
؟
تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری.
و چقدر حضور سبزت جلوه گر زیبایست

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
0000406_-2-_550.jpeg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

دل شد سپر جان ز نهیب مژه تو
تا چون مژه زخمی زند آخر به جگر بر

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت
که قرار از دل دیوانه به یک بار برفت


متاسفانه ما زمونی به بلوغ اولی دست پیدا میکنیم میشیم عاشق..وزمونی به بلوغ دو دست پیدا میکنیم..به کشک بودن عشق خیالی پی می بریم ........
مراقب بلوغ اولیه باشید {-39-}

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
80388529-3332239.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
چه دلتنگ و چه آواره تو فکر روز آغازم
الا ای عشق دامنگیر سراغ از تو کجا گیرم؟
در این دریای بی ساحل رهایی از کجا گیرم؟

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
6211870_807.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
نگو هرگز سکوت و غم نشان از پختگی دارد**
نگو در آن سخن ها خفته بیدار است***
بگو آخر سکوتت را کسی آیا شود معنا ؟
و یا حتی خروشت را؟

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گل رز.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
بیا با من مدارا کن که من مجنونم و مستم
اگر از عاشقی پرسی بدان دلتنگ آن هستم.....

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
{ من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
خوشدل کند خیال تو هجران‌کشیده را**آتش گل است دیده گلشن‌ندیده را

تا آب دیده خون نشود بر زمین مریز**در شیشه واگذار می نارسیده را

تسلیم شو که اجر شهادت نمی‌دهند**در کوی عشق کشته در خون تپیده را

بازآ که در فراق رخت نقش روز و شب**خال سفید و آب سیاه است دیده را

ذوق طرب کجا دل غمگین من کجا**لذت ز باده نیست لب خون مکیده را

بی‌درد گو بنال که سیماب اگر شود**خوبان نمی‌برند دل آرمیده را

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531448863959139621.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
پیر طریقت گفت:
الهی! همگان در فراق میسوزند، و محبّ در دیدار! چون دوست دیده‌ور گشت محبّ را با صبر و قرار چه کار

صفحات: 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو