خیر مقدم فضول باشی***

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ خاک
7052 پست

دنبال‌کنندگان

(38 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images 282971_558.jpg most-amazing-world-flowers-5.jpg 654546523-parsnaz-com.jpg
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
سانیا یه چت هم بزند {-54-}

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
دنبال طرف دل خواه خودش بود ..

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
از بس تو مجازی به هرکی رسید گفت عشقم ..
شبا خواب میدید

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
وقتی طرف نیم شب خوابش نمی برد

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
خوشکلی هم واسه بعضی ها دردسره

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
سر رشته شادیست خیال خوش تو

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
من مست می عشقم هشیار نخواهم شد.

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
من که محو تماشای تو بودم فقط...............

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
پنجره ها رو بستم تا یادت فراموش شود.
امابوی عطرت به جا ماند ...........

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
دیوانه..گفت.جز سکوت چیزی یادم نیست{-54-}

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
ازدیوانه ای پرسیدند {-36-}

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
بی تو دنیا به چه کارم اید....

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
جانا خبر داری که دنیایمان چقدر رنگارنگ شده !!!
من اما، دلم لک زده برای سیاه و سفیدای ساده سادگی ..
برای یکرنگ بودن ها و صمیمیت های واقعی.....
این روزها ادمها هلاک به رخ کشیدن خوشبختی های خود
هستند اینستاگرام..تلگرام ...وات ساپ و.... و من بیزار از این نقابها
سعی میکنم خود واقعیم باشم ، واقعا واقعی ...

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
زندگی یعنی غم

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
چرا سرعت ورود به سایت انقدر سنگین است

صفحات: 3 4 5 6 7