خیر مقدم فضول باشی***

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ خاک
7052 پست

دنبال‌کنندگان

(38 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images 282971_558.jpg most-amazing-world-flowers-5.jpg 654546523-parsnaz-com.jpg
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
آمدم واسه چشات شعر بگم
نبودی{-36-}
چشام به برکه بدون ماهی خشک شد {-6-}


از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
خسته تر از آنم که فکرش را کرد{-39-}

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
همه رفتند نماز{-156-}{-145-}{-157-}
حال پست ندارم{-76-}{-82-}{-79-}{-92-}{-106-}{-110-}
بریم {-108-}{-201-}{-194-}

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
شما دو نفر خواب ندارید برید بخوابید {-82-}{-76-}{-79-}{-73-}
تو هم برو{-83-}{-95-}{-92-}
من هم رفتم{-133-}{-128-}{-142-}{-139-}

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
ما کجای کاریم؟

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
امام رضا علیه السلام چگونه شخصیتی داشتند؟

[لینک]
[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
گناهانی که برای انسان گرفتاری و نکبت به بار می‌آورد، چیست؟

[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
برای شناخت هر موضوعی شناسنده باید خارج از شناخته شده باشد، پس برای شناخت من یا نفس، من چگونه می تواند نفس خود را بشناسد؟

[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
رابطه میان «خود دانی» و «خود عالی» چیست؟

[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
معنای خود آگاهی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟

[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
این‌که خداوند بعضی از بندگانش را فراموش می‌کند به چه معنا است؟

[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
چگونه ممکن است غافل شدن از یاد خدا، انسان را همنشین شیطان کند؟

[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
چه عواملی انسان را از یاد خدا غافل می‌کنند؟

[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
آیا انسان ذاتاً ناسپاس آفریده شده ‌است؟ با این فرض آیا او در شکرگزار نبودن خود مقصر خواهد بود؟!


[لینک]

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
چرا جعده همسر و قاتل امام حسن مجتبی(ع) قصاص نشد؟ سرنوشت جعده پس از قتل امام به کجا انجامید؟/

[لینک]

صفحات: 2 3 4 5 6