........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
2988 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1546032361892885_large.jpg 1546087129664478_large.jpg 1546109535152100_large.jpg 1546109923755870_large.jpg

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546623180225424_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

مثل است که باید آن را دهی.
نه از جدایش کنی........
ولی دست ترا از من جدا کرد [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546624792481565_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
است که می‌توانند بشنوند و می‌توانند ببینند..... باش...#مهر-بونم [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546626667166985_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
باز ها رفتی تو . {-11-}اصلا وجود دارید {-2-}

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546625614465148_large.png सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

وقتی کسی تو باشد به تو می‌دهد، و
وقتی تو کسی باشی به تو می‌دهد.
[لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546633327693032_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
زیبا ترین
[لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546636020992177_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
هر جدایی یک نوع است و هر ملاقات یک نوع .
ومن.شاید روزی در کنار تو به خیال رسیدم............. [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
images सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
طمع وصال گفتی که به کیش ما حرام است
تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حلال است؟ [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
Untitled2.png सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
شماره 3

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
Untitled3.png सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
شماره دو

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
Untitled.png सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
شماره یک

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546756316597158_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
این روز ها ترا#بهونه کردم [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
اخ گفتند سر وارد مشو..میکده حمام نیست..
والله اینجا برعکس است. هرکی میاد یه خطابه میزند امدیم..میره هم میگه رفتیم..............
{-15-}{-15-}{-15-}{-15-}{-15-}{-15-}{-15-}{-15-}

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546756871754584_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
این چه ایست دارد [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546793521644745_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
.......
چه ظریفانه.خلقت قلب ادم .......
به لحنی میسوزد .....
برای دلی میمیرد ...............
به نگاهی جان میگید ..............
به یادی می تپد ...................
وبه تلنگری..میشکند...........
.در نگاه حبابی#ط [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546793616108044_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
من در از صدایت بتی ساختم که هیج قدرت ویرانیش را ندارد...
سال هاست صدایت جای همه ی نبودن هایت را پر میکند .....
بت صدای من .
دلم گرفت.برای [لینک ]

صفحات: 2 3 4 5 6