........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
2988 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1546032361892885_large.jpg 1546087129664478_large.jpg 1546109535152100_large.jpg 1546109923755870_large.jpg

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546463475201887_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

است كه اگر نباشد،
خانه سرد و است،
اما اگر ، خانه و را .

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546464550819728_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

نباید آدمی را به گوشه وادار کند ،

این باید توان انسان ،
به سوی آرمان های را داشته باشد .

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546464781945372_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
میگفت
ورزيدن بزرگي است.
افرادي كه مي خواهند به خوبي از اين كار برآيند،
بايد جز اين نكنند.

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546524388116412_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

هیچ نمی‌شناسد.
از پرش می‌کند، از ‌ها عبور می‌کند،
در رخنه می‌کند تا با امید کامل به خود برسد.

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546524897166196_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

انسان بسیار است وقتی که است
چرا.که
اگر وجود نداشته باشد، هیچ نیز وجود نخواهد داشت.

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546525249672226_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

چیزی بسیار بیشتر از برای برقراری است؛ راه اصلی از تنهایی است که بیشتر مردان و زنان را در دوران زیادی از آزار می‌دهد.

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546525708855110_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

به امیدوار باش،
برای عشق دعا کن،
را آرزو کن...
ولی هرگز زندگیت را در نکن. [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546526722769075_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

جایی که باشد، زندگی دارد.
؟؟؟؟؟؟؟؟
.
از اینکه ...
هر باتو شبیه یک است

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546527343967840_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

مثل است. در ابتدا ‌ای بسیار ،
اغلب داغ و پر ، که با این حال هنوز تنها است که سوسو می‌زند. همچنان که ادامه پیدا می‌کند، ‌های ما رشد می‌کنند و مثل می‌شود، سوزان و غیر قابل شدن.

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546550137587729_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

راه زندگی را انتخاب کن. راه را انتخاب کن. راه را انتخاب کن. راه امید را انتخاب کن. راه به فردا را انتخاب کن. راه کردن را انتخاب کن. راه را انتخاب کن. این به تو دارد.
ومن ترا کردم..و تو........دیگری

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546552680383422_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

بیایید فردایی را داشته باشیم که می‌توانیم از درون بورزیم، و را به عنوان برترین در قلب تمام .

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546553032613833_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
نام خدا
که از می‌آیند هرگز سخن گفته نمی‌شوند. آن‌ها در می‌کنند و از طریق فرد می‌توانند
شوند.

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546554080179192_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

یادت باشد که تو را انتخاب نمی‌کنی، تو را انتخاب می‌کند. تنها کاری که می‌توانی بکنی این است که وقتی به زندگی‌ات می‌آید آن را به خاطر تمام بپذیری.

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546621933643350_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

اگر در# زندگیت کسی را پیدا کردی که او هستی، آن را محکم بچسب.
ومن درس ..در تو آموختم

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
It's so cool
@هستی
به به نه قشه یردی
{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

صفحات: 1 2 3 4 5