........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ آدم
5639 پست

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images 282971_558.jpg most-amazing-world-flowers-5.jpg 654546523-parsnaz-com.jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
شب ها گذشت و روی تو ماه :
ماه تر چشم تو

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
ای بهار زندگی
نقش تو در چشم ما هر روز خوشتر میشود

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
با دردمند عشق تو هم خانه است آه

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
زیبا تر از چشمان تو چشمان من بود ...
وقتی که تصویرت برآنان نقش می بست..

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
غم این خفته چند
خواب در چشم ترم میشکند

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
قلبم که دست چشم مرا بو نکرده بود..تقصیر من نبود ، نشد .....اتفاق بود

دیدگاه
3 ساعت قبل ·

دیدگاه
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
و ای کاش اشک دست مرا رو نکرده بود

دیدگاه
3 ساعت قبل ·

دیدگاه
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم

دیدگاه
3 ساعت قبل ·

دیدگاه
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
تاوان عشق را دل هر چه بود داد

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
در قاب چشم تو راه گم کردم

دیدگاه
3 ساعت قبل ·

دیدگاه
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
حرف کمی نبود قرار و مدار عشق

اما چه فایده …

که نفهمیم یار را!

اي روح هاي‌ ناب !

دوباره به پا کنید

قدری برای اهل زمستان

بهار را !

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
خدانگهدار اشک چشا مو .

که بارونی نمی تونی

طلسم بغضو برداره .از این پاییز دیوونه

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
خدانگهدار گل گندم

تو هم بازیچه اي بودی . تو دست سرد این مردم

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
خدانگهدار گل مریم .گل ستمدیده پر دردم


نشد با این تن مجروح به آغوش تو برگردم

نشد تا بغض چشماتو به خواب قصه بسپارم

از این فصل سکوت و شب غم بارونو بردارم

نمی دونی چه دلتنگم از این خواب زمستونی

تو که بیدار بیداری بگو از شب چی می دونی

تو این رویای سر در گم

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15