........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ Սիդ@阿里陌生人 }
1681 پست

دنبال‌کنندگان

(19 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1584107230127565_orig.jpg bud-pink-tulips-flowers-pink-tulips-wallpaper-preview.jpg 1582052463272761_orig.jpg green-trees-near-body-of-water-during-sunset-wallpaper-thumb.jpg
{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
حمید رصا در به کلاب خدمت شما سلام رسوند

{ Սիդ@阿里陌生人 }
1584107230127565_orig.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
بر لب آمد جان
ای گول سنی دنیایه مقابل توتارام,دنیا منیم اولسا سنه خاطر ساتارام
باخ
آرزو مرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت.................... [لینک ]

{ Սիդ@阿里陌生人 }
bud-pink-tulips-flowers-pink-tulips-wallpaper-preview.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
سایت چند وقت بود به دیار عدم رفته بود

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
نده زيباترين لاله
به روي شعر هايم نکته پايان[/R]
http://parseface.com/i/tmp/1582548759269500_orig.jpg
خواستم.خواستی..تمام شعرهایم را برای تو بسرایم ........
در تمام لحظه ها.........................
اما نمیدانستم اخرین بیت شعرمن بی تو به پایان میرسد .....................
http://parseface.com/i/tmp/1582548734911915_orig.jpg
سایماز کئچمه یانیمدان
http://parseface.com/i/tmp/1582548701363539_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
در انجمن عقل فروشان ننهم پاي
ديوانه سر صحبت فرزانه ندارد
http://parseface.com/i/tmp/1582548382201092_orig.jpg
می خواستم دل نسپارم.ولی چطور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهرت نشست.به دلم نمیدونم.....
http://parseface.com/i/tmp/1582548410572327_orig.jpg
واللاه یامان گؤینه ییر ایچیم [/R]
http://parseface.com/i/tmp/1582548448519237_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
نثار آه سحر میکنم سرشک نیاز
که دامن توام ای گل ز دسترس نرود
http://parseface.com/i/tmp/1582548064692646_orig.jpg
دیشب با تصویرت خیالت نجوا میکردم. ............
آینه چشمم شکست..........
هوای دلم بارانی شد ................................
http://parseface.com/i/tmp/1582548191225047_orig.jpg
[G]هئچ بیلمیرم من هارا گئدیم سندن اؤته ری [/G]
http://parseface.com/i/tmp/1582548032937795_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
خیلی جالب هست حذف کار بری این سایت کار نمی کند . حتی خصوصی سازی هم ندارد {-39-}

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }

http://parseface.com/i/tmp/1582119731505343_orig.jpg
صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد
دل شوریده ما را به بو در کار می‌آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119789374576_orig.jpg
من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم
که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می‌آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119818743853_orig.jpg
فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن
که رو از شرم آن خورشید در دیوار می‌آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119847290192_orig.jpg
ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم
ولی می‌ریخت خون و ره بدان هنجار می‌آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119881460886_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی‌گه
کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می‌آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119910812476_orig.jpg
سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود
اگر تسبیح می‌فرمود اگر زنار می‌آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119944238093_orig.jpg
عفاالله چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد
به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می‌آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582120008190435_orig.jpg
عجب می‌داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه
ولی منعش نمی‌کردم که صوفی وار می‌آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582120044920841_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }

http://parseface.com/i/tmp/1582118781248533_orig.jpg
چه مستیست ندانم که رو به ما آورد
که بود ساقی و این باده از کجا آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582118931339421_orig.jpg
تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119000510764_orig.jpg
دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن
که باد صبح نسیم گره گشا آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119030791598_orig.jpg
رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد
بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119065677048_orig.jpg
صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است
که مژده طرب از گلشن سبا آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119100365998_orig.jpg
علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست
برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119132413516_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119156534980_orig.jpg
به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
که حمله بر من درویش یک قبا آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119188389119_orig.jpg
فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند
که التجا به در دولت شما آورد
http://parseface.com/i/tmp/1582119228824782_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
ان بهار آرزو زود به گرداب خزان نشست
سئوگیلیم،بیر کونول کی عشق ذوقین دویماسا انسانلیغا بیگانه دیر
http://parseface.com/i/attachments/1/1582038302760587_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
میگفت ......
.........عشق اهلینین نصیبی بوتون آه و زار ایمیش................
گمانم مسیر عشق را اشتباه رفته بود
http://parseface.com/i/attachments/1/1582036416716387_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
انگار که از مشت قفس رستی و رفتی
یکباره به روی همه در بستی و رفتی
http://parseface.com/i/tmp/1581973494871712_orig.jpg
هر لحظه ‌ی همراهی ما خاطره ای بود
اما تو به یک خاطره پیوستی و رفتی
http://parseface.com/i/tmp/1581973532612399_orig.jpg
نفرین به وفاداری‌ات ای دوست که با من
پیمان سر پیمان شکنی بستی و رفتی
http://parseface.com/i/tmp/1581973555908821_orig.jpg
چون خاطره‌ ی غنچه ‌ی پرپر شده در باد
در حافظه‌ ی باغچه ها هستی و رفتی
http://parseface.com/i/tmp/1581973606616077_orig.jpg
جا ماندن تصویر تو در سینه‌ ی من! آه!
این آینه را آه که نشکستی و رفتی
http://parseface.com/i/tmp/1581973654982585_orig.jpg

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم
نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم
http://parseface.com/i/tmp/1581963605540651_orig.jpg
آوار پریشانیست ، رو سوى چه بگریزیم؟
هنگامه حیرانیست، خود را به که بسپاریم؟
http://parseface.com/i/tmp/1581963735558343_orig.jpg
تشویش هزار "آیا"، وسواس هزار "اما"
کوریم و نمی‌بینیم ، ورنه همه بیماریم
http://parseface.com/i/tmp/1581963758919179_orig.jpg
دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته‌ ست
امروز که صف در صف خشکیده و بی باریم
http://parseface.com/i/tmp/1581963784619087_orig.jpg
دردا که هدر دادیم آن ذات گرامی را
تیغیم و نمی‌ بریم، ابریم و نمی‌ باریم
http://parseface.com/i/tmp/1581963812882112_orig.jpg
ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب
گفتند که بیدارید؟ گفتیم که بیداریم
http://parseface.com/i/tmp/1581963903542315_orig.jpg
من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته
امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم
http://parseface.com/i/tmp/1581963951226335_orig.jpg

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15