........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
3003 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1545798268878363_large.jpg 1545798965135732_large.jpg 1545799446345579_large.gif 1545856377591905_large.jpg

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545798268878363_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
﴿فاصبر ان وعد الله حق﴾
صبر کن که همانا وعده خداوند حق است».


هیچ وقت بابت هایی که دیگران کرده اید و بعدها به این نتیجه رسیده اید ای برای عشق شما نبوده اند، نخورید...

شما آن چیزی را که باید به زندگی ، بخشیدید؛ و چه چیزی زیباتر از ...

هر رنج دوست داشتن ست بر روح

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545798965135732_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
﴿انّ الله مع الصابرین
«همانا خدا با صابران است»


نباید کند ، نباید هم کند !

عشق باید چنان گردد تا مبدل

به گردد و به جای اینکه

شود ، کند ...

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545799446345579_large.gif सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
﴿انّ فی ذلک لآیات لکلّ صبّار شکور
صبر وسیله آگاهی و شناخت است
.......

شنیدم ,

که شیرین بود !

منم آن که

صدلیلاست !

غم تورانازم،

چنان درسینه افکند

که غم های کرد

از این خانه

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545856377591905_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

به کسی بوزر ...
لایق#عشق تو باشد
نه [لینک ]

دیدگاه
1399/03/16 - 20:48 ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545857583902585_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
..
دوست داشتن مثل تن بودن است ..ولی بودن مثل دل بودن است .....
[لینک ]

دیدگاه
1399/03/16 - 20:30 ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545910720384698_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
****#بت-سنگی****
همیشه باید یک باشد...
برای چشم انتظاری
برای آنکه بخاطرش بیشتر کنی
بیشتر مراقب خودت باشی
در با او حرف بزنی
و تو را بسازد
چقدر این یک نفرها اند ... [لینک ]

دیدگاه
1399/03/16 - 20:21 ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545944744480811_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

آنقدر بی مقدمه عاشقت شدم
که هیچ ناشری کتابم را چاپ نکرد.

خط.خط .نوشته هایت را در حک کردم [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1591176423924183.png सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

نیست که بر دو بیگانه افتد ............
.وان دورا به سوی هم
غزلی ست که دو اشنا.هر یک از ان را سر میدهند [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
78d311e392b02b9ec4122e35675ad420d36d3805.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

"عشق "❣
صیدیست که تیرت ❣
به خطا هم برود ...❣
لذتش کنج دلت ❣
تا به ابد خواهد ماند❣ [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545945258215869_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
کدام#ابر.......................................
از سر تو .........................
که من.#مست-بارانم.................. [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545946096983749_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
دوست داشتن ادم ها احتیاج به ندارد

ما خودمون را میزنیم...
و میکنیم......
را که داریم ............
با دیگران دارند [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1545950217120881_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

کوچک باش#عاشق.............
که#عشق-میدوند.................
کردن را................... [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
e276c66391b3a35856efa0872e19c836f247e627.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

من چیز های ای را دارم
کتاب ها را .............#تنهای را.............
[لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546008095851727_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
....
دلم منتظر که من بی ؟ [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
f6152bd228a687b914e0b55d9691a9afe66eb6e3.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
.......
فقط-دوست.داشتن نیست.....
مراقبت می خواهد .............. [لینک ]

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15