بچه سید نشدم ، دست خودم نیست ولی... وسط روضه دلم گفت بگویم : مادر لبیک یا زهرا (س)

مشخصات

موارد دیگر
born78
1163 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(81 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

photo_2017-08-21_16-00-16.jpg photo_2017-08-21_15-55-24.jpg Norooz96-Bartarina.com-.jpg AP_۱۴_۲۳۱۵۵۴.jpg
born78
born78
اگر اراده کنی که خودت را حفظ بکنی

پروردگار هم هنگام ارتکاب گناهان ، برای تو ایجاد مانع می کند

« مرحوم آیت الله حق شناس (ره) »

born78
born78
روزي در مطب بيمارستان نشسته بودم...

خانم محجبه اي همراه فرزندش وارد مطب شد...

فرزند را که معاينه ميکردم...

شباهت عجيبش به امام خامنه اي مرا به فکر فرو برد...از مادرش سوال کردم...

شما با آقاي خامنه اي نسبتي داريد؟گفتند:

بله من همسر ايشان هستم...

خيلي تعجب کردم !گفتم:

مگر شما پزشک خصوصي نداريد؟گفتند:

خير آقا اجازه چنين کاري نميدهند!ميگويند شما هم مثل ساير مردم به بيمارستان مراجعه کنيد...آن روز ديگر نتوانستم به کارم ادامه دهم...

سرم را روي ميز گذاشتم و بسيار گريه کردم...

born78
born78
سلام به دوستانی که تازه عضو شدن.خوش اومدین{-35-}

born78
born78
مصاحبه قبول شدم{-21-}{-21-}
{-69-}{-97-}

born78
born78
رامش یعنی همین متن امیرالمومنین علیه السلام:
اي مالك ! بدان اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگيزه های پنهان متهم ميكنند، ولی مهربان باش.
اگرشريف و درستكارباشی فريبت ميدهند ، ولی شريف ودرستكار باش .
نيكيهای امروزت را فراموش ميكنند، ولی نيكوكار باش .
بهترينهای خودت را به ديگران ببخش ، حتی اگر اندك باشد .
درانتها خواهی ديد آنچه مي ماند ميان تو و خداي توست، نه ميان تو ومردم.....

سیده شهید حجّاری
photo_2016-08-31_22-36-25.jpg سیده شهید حجّاری
زشت رویی را پرسیدند :

آن روز کـــه جــمــال
پخش می‌کردند کجا بودی ؟
گفت :
در صف کمال ...!!

عبیدزاکانی

باز نشر توسط azam78
born78
born78
نیگاه رتبه منووووووو. {-16-ماشاالله اماده بودین ازم جلو بزنینا......دلم تنگ شده واسه ساینا
گروهامو زنده نگهدارین{-63-}

born78
born78
ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮشحالی‌هایش ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ شبها این‌گونه ﻧﻮﺷﺖ :
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺮﺧﺮ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺩخترم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺷﺎﻛﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻪ نمی‌زند !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﯿﻜﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس‌هایم ﻛﻤﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽﺍﻓﺘﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﻮرم ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﻛﻨﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭ می‌شوم، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ هستم!
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﺳﺎﻝ، ﺟﯿﺒﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ می‌کند، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺨﺮﻡ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ.

میتوان به همه چیز خوب نگاه کرد نه؟

born78
born78
یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند، شما اول برای کناریتان بر میدارید،
دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید
دقت کنید !!!
تا زمانی که برای دیگران بر می دارید ، سبد مقابل شما می ماند ...
ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می بـَرد !
. نعمتهای نیز اینطور است ،
با ، سبد را مقابل خود نگه دارید ....

born78
born78
یه سلامم بکنیم به اون پسری که

مامان باباش رفتن سر کیفش سیگار پیدا کنن

ولی رژ لب های رنگی پیدا کردن

سلام عجیجم!!!

born78
born78
اگر به جای گفتن:
دیوار موش دارد موش گوش دارد،
بگوییم:
ملائکه در حال نوشتن هستند.

نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، ”مراقبت خدا“را در نظر دارد!

قصـه از جایی تلخ شد که در گوش هم با عصبانیت خواندیم:
بچه را ول کردی به امان خــدا
ماشین را ول کردی به امان خــدا
خانه را ول کردی به امان خـدا
واینطور شد که "امان خــدا" شد؛ مظهر ناامنی!

ای کاش می دانستیم امن ترین جای عالم، امان خداست...

born78
born78
به شوخی به یکی ازدوستانم گفتم من 22ساعت متوالی خوابیده ام..!
گفت: بدون غذا ؟؟!!
وهمین سخن رابه دوست دیگری گفتم،
گفت: بدون نماز؟

(عکس العمل آنهاطریقه زندگی هردوتاراشرح میدهد)

born78
born78
آقای دکتر رکورد زدن {-37-}
با 87 پست در صدر (نمیدونم صدر درست نوشتم یا نه) کابران فعال روز قرار گرفتن.{-16-}
ایا کسی میتونه رکورد ایشون رو بزنه؟؟{-30-}

ماشاالله به این انرژی{-7-}

born78
born78
ایرانیان آسوده بخوابید که سردار سلیمانی ها بیدارند و هوشیار
شبتون به خیر و خوشی

پ.ن : شب بخیر افسرانی{-29-}قشنگه

born78
born78
استقلال شیعه مدیون این دو جریان است:

قیام خونین امام حسین(ع) در جبهه مبارزه با دستگاه فاسد خلافت، دیگر نهضت علمی و فرهنگی امام صادق(ع).

یادداشت‌های استاد مطهری، ج9، ص333

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو