مشخصات

موارد دیگر
Ayda
101 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(64 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20160908_202801.jpg pouya1248.jpeg 0-4.jpeg 0-3.jpeg
Ayda
Ayda

2 دیدگاه
1395/06/9 - 21:53 در asemone barooni توسط موبایل · ۴ موافق

2 دیدگاه
Ayda
Ayda
:)
وعده بر دل می دهم
هر روز و شب
که می آید صاحب عصر و زمان
تو کجایی مهربان آقای ما
تا مراد این دلم حاصل شود

☘اللهم عجل لولیک الفرج

Ayda
Ayda
سلام :)

Ayda
Ayda
پنج شنبه است...
با ذكر فاتحه و صلوات يادى كنيم از عزيزانى كه ديگر در كنارمان نيستند
اما يادشان اشك حسرت را بر ديدگانمان جارى ميسازد...

3 دیدگاه
1395/05/28 - 19:10 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

3 دیدگاه
Ayda
pouya1248.jpeg Ayda
ﺧﻂ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺭﺛﯽ ﺑﻮﺩ.
ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺧﻼ‌ﻑ ﺭﺍ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﮐﻤﺮ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺧﻂ  ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺭﯾﺸﻬﺎﯼ ﭼﮑﻤﻪ ﺍﯾﺶ
ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﻢ
ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﮔﺎﺯ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦ
ﺧﻄﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩ.
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ
ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﺎﻋﺮﯼ
ﻭ ﺣﺎﻻ‌ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺶ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻫﺴﺘﻢ.

3 دیدگاه
1395/05/16 - 20:30 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

3 دیدگاه
Ayda
0-4.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:35 در asemone barooni توسط موبایل · ۴ موافق

دیدگاه
Ayda
0-3.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:34 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
Ayda
0-1-1.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:33 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
ﮐﺪﻭﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ رایجه ؟ }-186-} {-198-}

1) ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥِ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺎﺏ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﯽ ﺭﻭﺷﻨﻪ ؟!
2) ﭼﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﻥِ ﺍﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ؟!
3) ﮐﯽ ﻻ‌ﻣﭗ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ؟
4) ﮐﯽ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﺲ ﮐﺮﺩﻩ ؟
5) ﺍﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ؟
6) ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﭘﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮِ ﮐﻮﻓﺘﯽ ؟!
7) ﮐﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ؟
8) ﮐﯽ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ؟
9) ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩﯼ؟
10) ﺗﻮ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ؟
11) ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ ﺗﻮ؟

2 دیدگاه
1395/05/1 - 17:11 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

2 دیدگاه
Ayda
___________1_.jpeg Ayda
{-35-} {-35-}
{-35-}

2 دیدگاه
1395/04/31 - 16:46 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

2 دیدگاه
Ayda
Ayda
Hoda@
mohi@{-35-}1.هیستامین ازسلولهای آسیب دیده ودرخون ازبازوفیل هاودر بافت ها ازماستوسیت هابا اگزوسیتوزترشح میشود واعمال آن شامل:
1.باگشاد شدن رگها باعث افزایش خون رسانی به محل عفونت میشود 2.باافزایش نفوذپذیری رگها دیاپدز را افزایش میدهند. 4- ایجاد علائم آلرژیک مثل عطسه-سرفه-قرمزی چشم-خارش میشود5.شروع کننده روند التهاب است.
{-35-} 2.ماستوسیت ها داخل خون وجود ندارند دربافتهایی مثل کبد قرار دارندوعملی شبیه بازوفیل های خون دارند.
{-35-} 3.پاسخ دمایی در عفونتها ممکن است دمای بدن راتاچند درجه افزایش یابدچون تب مانع رشد بسیاری از عوامل بیماری زا میشود.توجه کنید دفاع غیر اختصاصی ممکن بدون نیاز به پاسخ دمایی باشد.
{-35-} 4.گلبولهای سفید وفاگوسیتوز:نوتروفیلها ووماکروفاژها ومنوسیت ها وبه مقدارکمتر ائوزوفیلها سلولهای فاگوسیتوز کننده هستند.ازطریق فاگوسیتوز(فرایندی که طی آن میکروبها توسط غشااحاطه وبه شکل ویزیکول وارد سلول میشود)میکروبها را میبلعد ولیزوزوم های فراوان دارد که میکروبها راهضم میکند،توجه کنید لنفوسیتها فاگوسیتوزندارند اما دارای لیزوزوم هستند.
{-35-} 5.آن

3 دیدگاه
1395/03/26 - 14:54 توسط موبایل · ۳ موافق

3 دیدگاه
Ayda
Ayda
{-35-} {-35-} {-35-}

سلام خانم ها و آقایون :)

{-35-} {-35-} {-35-}

11 دیدگاه
1395/03/22 - 00:05 توسط موبایل · ۳ موافق

11 دیدگاه
Ayda
images-1.jpeg Ayda
***اللهم عجل لولیک الفرج***

Ayda
Ayda
**برای شناخت آدم ها **

**کافیست فقط یکبار برخلاف میلشان عمل کنید!**

دیدگاه
1394/12/20 - 13:48 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

دیدگاه
Ayda
236x189_1444746393451528.jpeg Ayda
:) :)

دیدگاه
1394/12/20 - 13:47 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

دیدگاه
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو