مشخصات

موارد دیگر
8 پست
زن

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

949670630.png 583374513.png
چطور حساب کاربري تو ساينا حذف ميشه؟

949670630.png
دلم بازم گرفته

دیدگاه
1399/07/27 - 02:19 ·

دیدگاه
کيا اينجا زياد آهنگ پست ميزارن؟؟؟

شب همگي خوش{-41-}

583374513.png
دلم گرفته...

عاشق شدن بددردیه ،عاشق نشو عاشق شدی عاشق بمون ...تاپای جوون...جوونت بره عشقت نره...

خدايا آنکه در تنها ترين تنهايي ام تنهايم گذاشت...
درتنهاترين تنهايي اش تنهايش مگذار

سلام