زندگی ما مثل اینترنت ١٢٨ کیلوبایته اینترنت داریا ولی چیزی باز نمیکنه ما هم زنده هستیم ولی زندگی نمیکنیم?

مشخصات

موارد دیگر
عطی
96 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

عطی
عطی
ساکتـــــم...!

نـه اینــکه فـرامـوشتـــ

کـــرده باشــم...

صبــر کــرده ام

ببینـم تــــو هــم

دلتنگــم میشـــــوی

عطی
عطی
کاشکـْی
میدونستــْی مهمتــْر از
اعتمـْــْادم
دلـْم بـْود...
کـْـْــْـْه شکستـْـْـْـْـْے:)

عطی
عطی
💔بـــے رحـــــم مـــیـــشـــود

کــــسـی کـــــه💔

مـــــیدانــــد از تــــــه دل

دوســتـــــش داری...!!!
🖤😔😔🥀✌️

عطی
عطی
لعنت بہ دلـم
دوباره هواےڪسے رو ڪرده
ڪہ حتےتوخـــیالش هـــم
جایےواسم نداره
لعــــنتے اون دیگہ فرامـــوشت ڪـرده،
اینو بفهــــم😔💔💔💔

عطی
عطی
خیلی دوسش داشتم ولی نفهمید..
نفهمیدکه نفسم به نفسش بنده...
نفهمیدک بخاطرش ازهمه چیوهمه کسم گذشتم....
نفهمیدکه بخاطرش توروخداهم موندم...
نفهمیدک وقتی نیست حالم خرابه...
نفهمیدکه عشقم نسبت بهش واقعیه ن مجازی..
حرف دلمونفهمید...
توجواب دوستدارم بهم گفت مرسی نفهمیدک اون لحظه چه حالی بهم دس داد...
هه زندگی سیرم ازت
نمیدونم چرا باوجوداینکه دوسم نداره نمیتونم ازش جدابشم...
نمیدونم چراااا..😔😔😔عطی
عطی
وقــــتــــی ڪہ هــــوا تـــاریـــڪ مـــیـــشـــہ

دلــــم بــــی هــــوا مـــیـــگـــیـــره

حـــســـہ تــــنــــهـــایــــی از ایــــن خـــونـــہ

بـــدونــــہ تــــو ڪہ نــــمـــیـــره

نـــســـیـــتـــیـــو حــــالـــا مـــونـــدم فـــقـــط

بــــا ایــــن چـــشای خـــیـــســــم

حـــرفــــایـــہ نـــگـــفــتـــمـــو بـــازم

مـــیـــخـــوام واســـت بـــنـــویــــســــم😔😔

عطی
عطی
درد يعنــي عاشــقانه هــايي که مــينويــســي
هــمه را به يــاد عشــقــشان بينــدازد
و تو همــچنــان بنــويــسي
بــدون اينــکه عــشق کــسي باشــي

يا حــتي در يــاد
کــســي:)💔😔

عطی
عطی
برایش مثل لباسی شده ام

که خاطره‌های زیادی از آن دارد؛

امّا دیگر اندازه‌اش نیست.

نه دلش می‌آید دورم بیاَندازد

نه می‌تواند بپوشدم ...💔

عطی
عطی
لَعنَت بِہ تَقدیرے ڪِہ دَر مُشتَت نَبآشَد

دِل دادهِ باشےُ کَسے پُشتَت نَباشَد

فَرقے نَدارَد زِندِگے با مَرگ وَقتے

اَنگُشتَرِ عِشقِت دَر اَنگُشتِت نَباشَد

عطی
عطی
کاش بودی

جای سیگارم

ناز تو را می کشیدم...🍂

عطی
عطی
میـــــگن چرا انقدر غمـــــگین می نویسی•••
افسرده میـــــشیم•••
ببخشـــــید•••
حق باشـماست•••
چندخطی مینویســـــم•••
بخند•••
ســـــاده بودم•••
خیلی ســـــاده•••
به همه محبت کردم...بی محبـــــتی هارا زود فراموش کردم•••
اماسادگی ام رانـــــشانه گرفتند•••
و زمینـــــم زدند ••• بخند •••
اولین باربود که عاشـــــق شدم•••
از هستی ام مایه گـــــذاشتم.•••
به حدمـــــرگ می پرستیدمش•••
فکر میکردم از عشق سیـــــراب شود می ماند•••
اما ازمن ســـــیر شد و رفت•••
خنـــــده دار است•••
بـــــخند :)•••
از غرورم گذشـــــتم•••
التمـــــاس کردم•••
التماس برای نرفتنش...التماس برای بودنـــــش•••
بخند :) کنـــــارم بود•••
باتمام وجود حس کرده بودم که مرا نمیخـــــواهد•••
از نگاهش...
از جانم نگفتن هایش•••
آخ که این آخـــــری جانم را میگرفت•••
دنیابر سرم آوار میــــــــــشد وقتی صدایش میزدم و نمیگفت جانم•••
اینها خنده دار اســـــت•••
بــــــــــخند تنهایم گذاشت😔

علی
علی
در سرزمینی که مردم آن به زمین خوردنت میخندن . . .

آرام بلند شو و

بگو زهــــــــــر مــــــار کصافطای آشغال

باز نشر توسط wolflower و atiye
عطی
عطی
سلام کسی از دوستان هست ک پآیان نامه ارشد پاس کرده باشه بتونه کمکم کنه اصلا نمیدونم چیکار کنم🥴😔

عطی
عطی
اَندَر دو جهان دلبَر و یارم <تُ> بَسی

عطی
عطی
خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7