خوشم بابودنش . ..

مشخصات

موارد دیگر
علی آقا
302 پست

دنبال‌کنندگان

(70 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1555252256_4270.jpg 135803_874.jpg sunflower-and-god.jpg images (1).jpg
علی آقا
علی آقا
{-5-}{-5-}

دیدگاه
7 ساعت قبل ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان
ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند

علی آقا
علی آقا
هیچ وقت خودت را باد نکن
چرا که کوچک ترین سوزن تو را می ترکاند

علی آقا
علی آقا
نا امیدی همان امیدی است که بوی نا می گیرد
از بس که می مانده ته دل . . .

علی آقا
علی آقا
نیمه گمشده را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد
” نیمه پیدا شده ” را دریاب

علی آقا
علی آقا
ذهن انسان احمق مانند مردمک چشم است
هر چه نور بیشتر بتابانی تنگ تر می شود .

علی آقا
علی آقا
گر گرد کسی بسیار گردی
گرچه بس عزیزی ، خوار گردی . . .

علی آقا
علی آقا
آنچه بار زندگی را بردوش ما سنگین تر می سازد
عموماً زیاده روی در خود زندگی است

علی آقا
علی آقا
سلآم

علی آقا
علی آقا
بعضیا خجالتم نمیکشن اسمشونو گذاشتن خییر و وقتی پاش برسه الفرار....

علی آقا
علی آقا
سلامتی همه عوضیا{-35-}

علی آقا
علی آقا
خییرااااا......ی سی میلیون بزنینین بحسابم ک چکام برگشت خوردن....

علی آقا
علی آقا
سلام شد

علی آقا
علی آقا
{-22-}{-35-}

علی آقا
علی آقا
خدا لعنت کند بر واژه ها حتی خداحافظ !
که یعنی آتشی افتاده در من با خداحافظ !
سکوت افتاده مثل رعشه ای بر استخوانهایم
شبیه موج سرد ساحل دریا خداحافظ....
.......{-35-}{-35-} {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15