بخاطر عکس بامن حرف نزن . ..

مشخصات

موارد دیگر
علی آقا
271 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(103 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

علی آقا
علی آقا
{-60-}{-56-}

علی آقا
علی آقا
تفکر

🌼یک ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ "ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﺩ
🌼ﻭﻟﯽ "ﻣﻐﺰ " ﻧﺪﺍﺭﺩ.
🌼ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻤﯽ
🌼اﺻﻄﮑﺎﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

🌼ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺸﺘﻌﻞ میشود.
🌼ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ میتواند ویرانگر ﺑﺎﺷﺪ.
🌼ﻫﻤﻪ ﻣﺎ "ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ

🌼ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ "ﻣﻐﺰ" ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ.
🌼ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
🌼ﻭﺍﮐﻨﺶ نشان ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ

🌼ﻋﺎﺩﺗﯽ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ... پس
🌼بهترین جواب بدگویی: سکوت
🌼بهترین جواب خشم: صبر

🌼بهترین جواب درد: تحمل
🌼بهترین جواب تنهایی: تلاش
🌼بهترین جواب سختی: توکل

🌼بهترین جواب خوبی: تشکر
🌼بهترین جواب زندگی: قناعت
🌼بهترین جواب شکست: امیدواری

🌼و برای جبران اشتباهات
🌼به دوستانت همانقدر زمان بده که
🌼برای خودت فرصت قائل میشوی

علی آقا
علی آقا
ما میتونستیم احوالاتِ بهتری
واسه همدیگه بسازیم،
با حال خوب دادن
با انرژی مثبت داشتن
با قضاوت نکردن،
و با گوش شنوایِ خوبی بودن!

چقدر اینجوری بودیم؟
چقدر به درد بقیه خوردیم و کمکشون کردیم
نکنه این زمستونم بگذره و یادمون بره
چقدر این دلتنگی سخته
چقدر بدون عزیزامون شبا بلنده
و چقدر به داد هم نرسیدیم :)

علی آقا
علی آقا
چه زیبا گفت ویکتور هوگو:
با هیچکس نبودن بهتر از
بودن با فردی بی لیاقت است
گاهی آنهای که انفرادی پرواز می کنند
قوی ترین بالها را دارند...
درست بودنِ اتفاقات و جریان زندگی به‌ معنای این نیست که قرار است اتفاقاتِ دنیا به کام ما باشد!
اتفاقات تلخ و تجربه‌های دردناکی وجود داشته‌اند و وجود خواهند داشت.
اتفاقات لزوماً "خوب" نیستند
امّا قطعاً "مفید" هستند.
در هر اتفاق، فرصتی برای شروعی جدید و تصمیم‌هایی جدیدتر وجود دارد. حتی در سخت‌ترین و دردناک‌ترین اتفاقات.

علی آقا
علی آقا
زندگی را سخت بگیری
سخت می شود
بخند
پرواز کن
موسیقی مورد علاقه ات
رو گوش کن
زندگی همین الان و اکنونه
در اکنون زندگی کن...

علی آقا
علی آقا
وقتی داری رزوهای سختی رو میگذرونی
و متعجبی که پس خدا کجاست
یادت باشه، استاد همیشه موقع امتحان
سکوت میکنه ...

علی آقا
علی آقا
مهم نیست کسی رو از خودت
متنفر میکنی
اما کسی رو از خودش متنفر نکن !

علی آقا
علی آقا
کی می‌دونه سیب زمینی برای اولین بارازکجا ودر چ عصری وارد ایران شد؟

علی آقا
علی آقا
بارالها..
به دشمنانمان‌ خوشیهای
بزرگ عطا کن، تا دست بردارند
از حسادت به دلگرمیهای
کوچک زندگی ما...
سلامت عقل و شرف داشتن را
درکنار سلامتی جانهایمان محفوظ بدار
تا از یادمان نرود :
انسانیت، درستی و گذشت را....
خدایا هرکه با ما بد کرد و بدی را نشانمان‌ داد
تو خوبی را نشانشان بده
و معجزه ی بزرگ محبت را‌..

علی آقا
علی آقا
ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺷﻨﯿﺪﻩ‌ﺍﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﯾﺸﺎﻥ ﺩﻫﯽ، ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﻭﯾﺸﻢ ...

ﺧﻮﺍﺟﻪ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻦ ﻧﺬﺭِ ﮐﻮﺭﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻡ ﺗﻮ ﮐﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ...!

ﭘﺲ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﺗﺎﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪ ، ﮐﻮﺭ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩِ ﺧﺪﺍﯼ ﮐﺮﯾﻢ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﺪﺍﺋﯽ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ ...!

ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﮕﻔﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪ ... ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭﯼ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺩﻫﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮑﺮﺩ ...

ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ می‌خواهدﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ،
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺨﻮﺍﻩ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ...

علی آقا
علی آقا
🌺آدم‌‌هاے مہربون زندگےمون
♥️مثل تیکہ هاے پازلن،
🌺مواظبشون باشین
♥️کہ اگہ یہ روزے نباشن
🌺نہ جاشون پُر مےشہ
♥️نہ چیزے جاے اونارو مےگیره
🌺چه زیبا گفت مولانا :
♥️ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ
🌺ﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣَﭙﯿﭻ
♥️ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ؟
🌺ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ

علی آقا
علی آقا
خودت را
به هيچ زباني
براي كسي
ترجمه نكن
آنكس كه دوستت دارد
بايد همه آنچه كه هستي را
از لا به لاي حرف هاي نگفته ات
از عمق نگاه ساده ات از
حسادت دستهاي مهربانت
بفهمد
آدمها رااز روی عکس هایشان نشناسید…
آدمها ازبی حوصلگی هایشان…
ازخستگی هایشان…
ازدلتنگی ها…
ازغصه هايشان…
عکس نمی گیرند!

علی آقا
علی آقا
تو زندگی هیچ وقت التماس نکن
اگه التماس کردی به نامرد نکن
اگه مردی نارو نزن
اگه زدی به رفیق نزن
اگه مردی مال حروم نخور
اگه خوردی از یتیم نخور
اگه مردی قسم نخور
اگه خوردی به ناموس نخور
اگه مردی پشت به کسی نکن
اگه کردی به معبود نکن
اگه مردی غصه نخور
اگه خوردی واسه دنیا نخور
اگه مردی گریه نکن
اگه کردی واسه پول نکن

علی آقا
علی آقا
فاصله ات را با مردم
این دوره زمانه حفظ کن
ناگهان ترمز میزنند
آنوقت تو مقصری ...!!
دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

علی آقا
علی آقا
کی دقیق می‌دونه سند 2030 چی بود؟

صفحات: 7 8 9 10 11