خوشم بابودنش . ..

مشخصات

موارد دیگر
علی آقا
2465 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(94 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg
علی آقا
علی آقا
میای رو آب یا بیام بیارمت؟؟؟؟

علی آقا
علی آقا
ییهویی زیرآبی ممنوع شد...

علی آقا
علی آقا
@helma میگم چراسوغاتی مارو نمیدی عایآ؟

علی آقا
علی آقا
چرا آخه چرااا!!؟؟؟

علی آقا
علی آقا
برم چنتا اکانت فیک بسازم{-82-}

علی آقا
علی آقا
یاالله ای بنی بشر...

علی آقا
علی آقا
اصلا من میرم با.اه.

علی آقا
علی آقا
آخا ازین پس هرگاه دو یا چند نفری باهم دعوا بنماینداینجا .از هرکدوم صدهزارتومن جریمه دریافت مینمایم.درغیر اینصورت مسدودش می‌نماییم.
.
.
.
.
گفتم ک در جریان باشین

علی آقا
علی آقا
چخبرا؟{-36-}

علی آقا
علی آقا
بای.

علی آقا
علی آقا
لعنتی همون ساینای قدیم شو باااا...

علی آقا
علی آقا
@fatima ی شام بده آشتی کنم بات

علی آقا
علی آقا
سلام ملت

علی آقا
علی آقا
اینستا گرام .
تلگرام.
کلا فضای مجازی

آلبوم شخصی نیس......
.
.
.
در هر حالت و با هر لباسی و در هر مکانی عکس بگیری بزاری.....
.
.
.
واقعا توف .....

علی آقا
علی آقا
@fatima از الفاظ من استفاده نکنین

صفحات: 7 8 9 10 11