خوشم بابودنش . ..

مشخصات

موارد دیگر
علی آقا
918 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(76 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

559798577-talab-ir.png IMG_20200429_144607_443.jpg 1555252256_4270.jpg 135803_874.jpg
علی آقا
علی آقا
از جنگ بدتر هم هست: کسی که چیزی ندارد تا برایش بجنگد.

علی آقا
علی آقا
کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود، ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم ، ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم

علی آقا
علی آقا
دلهای پاک خطا نمیکنند. فقط سادگی میکنند. وامروز سادگی پاکترین خطاست

علی آقا
علی آقا
همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود

علی آقا
علی آقا
دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جا هست، پس به جای آنکه جای دیگران را بگیریم سعی کنیم جای خود را بیابیم{-57-}

دیدگاه
1399/02/27 - 20:14 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
آن سوی دلتنگی ها همیشه (خدایی) هست که داشتنش جبران همه ی نداشتن هاست…!{-35-}{-35-}

دیدگاه
1399/02/27 - 20:13 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
برای پناهندگی به درگاه خدا نیاز به ویزا نیست{-35-}
{-35-}{-35-}

دیدگاه
1399/02/27 - 20:13 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
جا مانده است چیزی جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد …

دیدگاه
1399/02/27 - 20:12 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
بعضی کلمات همانند سکه بر اثر زیادی استعمال ساییده می‌شوند و نقش و نگارشان محو می‌شود، آزادی هم یکی از این کلمات است.

دیدگاه
1399/02/27 - 20:11 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
من اینجا نزدیک آسمانم، خدا آنجا است نزدیک شما،

دستانم را بگیر و با خود ببر.

دیدگاه
1399/02/27 - 20:11 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند !

دیدگاه
1399/02/27 - 20:10 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
ما چه دیر می فهمیم که زندگی همان روزهائیست که آرزوی زودتر سپری شدنشان را داشتیم!

دیدگاه
1399/02/27 - 20:09 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
زندگی مانند رانندگی در یک دشت زیباست. سعی کن از لحظاتش بهترین استفاده رو ببری. چون در انتهای جاده تابلویی با این عبارت نصب شده: دور زدن ممنوع!


*********************************{-87-}{-87-}

دیدگاه
1399/02/27 - 20:08 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
گاه سکوت یک دوست معجزه میکنه ، و تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست

علی آقا
علی آقا
بهترین چیزی که در توان داری به دنیا هدیه کن ،

حتی اگر کوچک باشد
زیرا در اخر در می یابی زندگی هر آنچه هست ، میان تو و خدای توست . .

دیدگاه
1399/02/27 - 20:06 ·

دیدگاه
صفحات: 7 8 9 10 11