خوشم بابودنش . ..

مشخصات

موارد دیگر
علی آقا
2465 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(94 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg
علی آقا
علی آقا
باد
با چراغ خاموش کاری ندارد
اگر در سختی هستی
بدان که روشنی

علی آقا
علی آقا
تا حالا به این توجه کردی که خدا میتونه مچتو بگیره ولی دستتو میگیره؟!!!!؟؟

علی آقا
علی آقا
این روزها گویی انسان ها بیشتر به دست یکدیگر پیر میشوند تا به پای یکدیگر

علی آقا
علی آقا
برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود
باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود…

علی آقا
علی آقا
اگر پرنده ای پی دانه ای یا تکه نان خشکیده ای میهمان خانه ات شد، مترسک مشو !

علی آقا
علی آقا
عشقی که تنها با یک نگاه شروع میشه، با شناخت سست و سست تر میشه؛ ولی عشقی که با شناخت
شروع میشه، با هر نگاهی عمیق و عمیق تر میشه

علی آقا
علی آقا
سعی نکن متفاوت باشی، فقط خوب باش. تو این زمونه خوب بودن به اندازه کافی متفاوت هست…

علی آقا
علی آقا
همه هم جنس بازا عا ..عا ...

علی آقا
علی آقا
جدیدا هم جنس بازی هم رونق گرفتع

علی آقا
علی آقا
عدم.

علی آقا
علی آقا
دیگه شورشو درآوردن. ی عده.
.
.
هی میگم ساینا اون ساینای قدیم نمیشع لامصب از رو هوای معده نمیگم ک .....
.
.
.
.
.
اصن من برم با.
شب خوشت

علی آقا
علی آقا
عجب

علی آقا
علی آقا
@fatima یونس گفته بهم اگه زیر آبی رفتی خبرش کنم ...
.
.
.

علی آقا
علی آقا
خیلی خستم...
کم خوابی دارم .
طوری ک اگه بتونم تا پنج روز فقط میخابم

علی آقا
علی آقا
تیکه نندازین اگه از خودتون و بیگناهیتون مطمئنین راست قضیه رو بگین .

صفحات: 5 6 7 8 9