خوشم بابودنش . ..

مشخصات

موارد دیگر
علی آقا
2465 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(94 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg hot-chair1.jpg
علی آقا
علی آقا
دلم واسه ایشون تنگ شده

.... . .


.
.


.هرجا هست براش آرزوی بهترین هارو دارم. امیدوارم همیشه سالم وسلامت باشع
.
.
.
.... . . . . . ولی لعنتی سنشونگفتو رف....{-131-}

علی آقا
علی آقا
ی نفر بیاد پی ویم کارش دارم

علی آقا
علی آقا
ب بعضیام پی ام میدیم جواب نمیدن....

علی آقا
علی آقا
چن روز پیش ب یکی از کار برای اینجا زنگ زده بودم ی کاری داشتم .
بهش میگم سلام آبجی .طوری جواب داد ک پشت تلفن از شدت ترس دستور پام لرزید.
حالا خوبه حرف بدی نزدم ....
.
.
.
.ای توف ب این روزگار با.....

علی آقا
علی آقا
یا الله....

علی آقا
علی آقا
ای توف ب این روزگاااااربااااا

علی آقا
علی آقا
هرجایی هر وختی ی خانمی و میبینم ک چادر سرشه و محجبه هس حاااال میکنم دلم قرص میشع ک هنوزم چادر خانم فاطمه زمین نیافتاده بااین وضع تبلیغات

علی آقا
علی آقا
" title=":">" />@delaram97 آفرین خواهر چادریم....

علی آقا
علی آقا
امروز اصن حوصله ندارما کسی فعلا از زیرآبی استفاده نکنه تا بگم.....
.
.
.

علی آقا
علی آقا
چرا عاقل کند کاری ک بازآرد پشیمانی؟؟؟

علی آقا
علی آقا
سلام شد. با....

علی آقا
علی آقا
بای{-35-}

علی آقا
علی آقا
@hadi نخبر گلمیسوز به؟

علی آقا
علی آقا
در زندگی خود هیچ وقت چهارچیز را نشکنید

اعتماد

قول

ارتباط

قلب

شکسته شدن آنها صدایی ندارند ولی دردناک است

علی آقا
علی آقا
مایوس نباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری، در را باز کند.

صفحات: 3 4 5 6 7