بخاطر عکس بامن حرف نزن . ..

مشخصات

موارد دیگر
علی آقا
271 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(103 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

علی آقا
علی آقا
مگه نمیگن
گندم از گندم بروید
جو ز جو ؟
پس چرا
ما هر چی محبت کاشتیم
بی مهری درو کردیم ؟

دیدگاه
1400/06/22 - 10:33 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
مهران مدیری میگه:
پولدار بودن یه عده
از بخشندگی خداست
چون وقتی خدا داشت اونو می آفرید
به خودش گفته:
این اگه پولم نداشته باشه
دیگه هیچی نداره!!

علی آقا
علی آقا
@hadi میگم اگه فوت کردم اعلامیمو بیار بزار رو پروفایلم ها

علی آقا
علی آقا
دیگر به راستی میدانم درد یعنی چه.
درد به معنی کتک خوردن تا حد بیهوش شدن نبود. درد بریدن پا بر اثر یک تکه شیشه و بخیه زدن نبود.
درد یعنی چیزی که دل انسان را درهم می‌شکند و انسان ناگزیر است با آن بمیرد بدون آنکه بتواند رازش را با کسی در میان بگذارد؛ دردی که انسان را بدون نیروی دست و پاها و سر باقی میگذارد و انسان حتی قدرت آن را ندارد که سرش را روی بالش حرکت دهد...

علی آقا
علی آقا
‏تفکری کاشته میشود و کاری برداشت میشود؛
کاری کاشته میشود و عادتی برداشت میشود؛
عادتی کاشته میشود و شخصیتی برداشت میشود؛
شخصیتی کاشته میشود و
سرنوشتی برداشت میشود‌..!
و همه چیز از کاشتن یک فکر شروع میشود ...

علی آقا
علی آقا
ما چیزی که خودمان می‌خواهیم باشیم، نیستیم
چیزی هستیم که جامعه می‌خواهد
چیزی هستیم که والدینمان انتخاب می‌کنند
ما نمی‌خواهیم کسی را ناامید کنیم
نیاز شدیدی به دوست داشته شدن داریم
بنابراین بهترین‌ها را در وجود خود خفه میکنیم
کم کم درخشش رویاهامان
تبدیل به هیولای کابوس‌هامان می‌شود
آنها کارهایی‌اند که انجامشان نداده‌ایم
ممکن‌هایی که ناممکن کرده‌ایم!

پائولو_کوئلیو

علی آقا
علی آقا
کاش
اینقد قلبمان بزرگ باشد
که از خوشبختی دیگران
هم خوشحال بشیم ...

علی آقا
علی آقا
بهترین انسان ها
از عمل شان شناخته میشوند
وگرنه سخنان خوب
در دیوارها هم نوشته می شوند

علی آقا
علی آقا
‌‌
آرامش یعنی …
میان صدها مشکل …
خیالت نباشد
لبخند بزنی چون می‌ دانی
خدایی داری که هوایت را دارد …
که با بودنش هم چیز حل می‌شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

علی آقا
علی آقا
روزی چند وعده
"به من چه "
برای خودتون تجویز کنید !

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

علی آقا
علی آقا
با شعور به خاطر شعورش
سکوت میکنه ...
بیشعور میگه :
ببین چجوری دهنشو بستم ...

علی آقا
علی آقا
زیبایی،
در هیچ چیز ابدی نیست
به جز یک ذات زیبا
که تا ابد زیباست..

علی آقا
علی آقا
ما همه چیز این دنیا رو جدی گرفتیم
جز خدایش ...

علی آقا
علی آقا
اینکه آدم زیاد بفهمد
آدم را دق می دهد
اما اینکه آدم خیال کند خیلی می فهمد
دیگران را دق می دهد !

علی آقا
علی آقا
‌‌
هر صبح یک سرآغاز جدید پیش رو دارد، نعمت و برکتی جدید، و یک امیدِ نو.
و امروز یک روز بسیار عالی‌ای است چرا که هدیه‌ای از سوی خداوند است. روزی سرشار از برکت و امید داشته باشد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌

صفحات: 9 10 11 12 13