مشخصات

موارد دیگر
abbass
6 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

abbass
abbass
بـامـت بـلـنـد بـاد کـه دلـتـنـگی ات مـرا

از هرچه هست ''غیرتو" بیزار کرده است ...

فاضل نظری

abbass
abbass
آمده‌ام که تا به خود
گوش‌کشان کشانمت

بی‌دل و بی‌خودت کنم
در دل و جان نشانمت


abbass
abbass
گـر شـاخـه‌هـا دارد تـری، ور سرو دارد سروری
ور گل کند صد دلبری، اى جان، تو چیز دیگری...


abbass
abbass
.I miss those days when my laughts were rea

من دلتنگ اون روزایی هستم که خـنده ‌هام واقعی بودن.

abbass
abbass
چه قدر ساکتید !!!

abbass
abbass
سلام