مشخصات

موارد دیگر
Mahi
5 پست
زن

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

Mahi
Mahi
نترس از هجوم ِ حضورم!
چیزی جز تنهایی با من نیست..

Mahi
Mahi
هر دو گم شدیم
من در پایان ِ یک رویا
تو در یک شعر ِ بی پایان..

Mahi
Mahi
پناه می‌برم از بغض ِ در گلو مانده
به دشت ِ دامن ِ گلدار مادرم
گاهی..

Mahi
Mahi
دلم
دیگر به این عشق ها گرم نمی شود،
باید به مادرم برگردم
اتفاق است دیگر..

Mahi
Mahi
خنده‌هامان برف بودند در پاییز
باورمان نشد؛ آب شدند..