×_×

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 12 کاربر · 2138 پست
【wolf】
cartoonlove-photokade-7.jpg 【wolf】
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

دیوآنه_:)
qll8_ap_0925200137.jpg دیوآنه_:)
{-57-}

【wolf】
1530055771302731.jpg 【wolf】
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
95_abartazeha_ir-1069.jpg 【wolf】
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
images 【wolf】
باشع{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
500x500_1530988798415622-min.jpg 【wolf】
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

دیوآنه_:)
1053500x500_1524639755339730.jpg دیوآنه_:)
....

【wolf】
cartoonlove-photokade-1.jpg 【wolf】
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

دیوآنه_:)
500x500_1451198444256999-1.jpg دیوآنه_:)
{-11-}{-57-}{-57-}{-57-}

【wolf】
214487767-talab-ir.jpg 【wolf】
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-29.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
:(

11 دیدگاه
1397/07/23 - 10:41 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۲ موافق

11 دیدگاه
【wolf】
Negah_be_biganeh.jpg 【wolf】
هرگاه یک نگاه به بیگانه می کنی

خون مرا دوباره به پیمانه می‌کنیای آنکه دست بر سر من می‌کشی! بگو

فردا دوباره موی که را شانه می‌کنی؟گفتی به من نصیحت دیوانگان مکن !

باشد، ولی نصیحت دیوانه می‌کنیای عشق سنگدل که به آیینه سر زدی

در سینه‌ی شکسته‌دلان خانه می‌کنی؟بر تن چگونه پیله ببافم که عاقبت

چون رنگ رخنه در پر پروانه می‌کنیعشق است و گفته‌اند که یک قصه بیش نیست

این قصه را به مرگ خود افسانه می‌کنیفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
0000Mah_Dar_Ab.jpg 【wolf】
نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است

نفس نمی کشم ، این آه از پی آه استدر آسمان خبری از ستاره ی من نیست

که هر چه بخت بلند است ، عمر کوتاه استبه جای سرزنش من به او نگاه کنید

دلیل سر به هوا گشتن زمین، ماه استشب مشاهده ی چشم آن کمان ابروست

کمین کنید رقیبان سر بزنگاه استاگر نبوسم حسرت ، اگر ببوسم شرم

شب خجالت من از لب تو در راه استفاضل نظری

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
_can_t_stop_by_nonnetta.jpg 【wolf】
نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست

مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاستتو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من

خودش از گریه ام فهمید مدت هاست ،مدت هاستبه جای دیدن روی تو در خود خیره ایم ای عشق

اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماستجهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار

اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاستمن این تکرار را چون سیلی امواج بر ساحل

تحمل می کنم هر چند جانکاه است و جانفرساستدر این فکرم که در پایان این تکرار پی در پی

اگر جایی برای مرگ باشد! زندگی زیباستفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
442.jpg 【wolf】
ناگزیر از سفرم، بی سرو سامان چون باد

به گرفتــــــار رهایی نتوان گفت آزادکوچ تا چند؟! مگر می شود از خویش گریخت؟!

بال تنها غم غربت به پرستوها داداینکه مردم نشناسند تو را غربت نیست

غربت آن است که یاران ببرندت از یاد !عاشقی چیست به جز شادی و مهر و غم و قهر ؟!

نه من از قهر تو غمگین، نه تو از مهرم شادچشم بیهوده به آیینه شدن دوخته ای

اشک آن روز که آیینه شد از چشم افتادفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو