×_×

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 12 کاربر · 2138 پست
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-214.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:18 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-149.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
....

دیدگاه
1397/07/21 - 19:18 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-107.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:18 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-153.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:17 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-242.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:17 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-166.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
....

دیدگاه
1397/07/21 - 19:16 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-144.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:16 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-63.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:15 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-164.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:15 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
دیوآنه_:)
1539188869646446.jpg دیوآنه_:)
{-11-}

دیوآنه_:)
afsj_img_20181011_114206_069.jpg دیوآنه_:)
{-1-}

【wolf】
【wolf】
چنان که از قفس هم دو یا کریم به هم

از آن دو پنجره ما خیره می شدیم به همبه هم شبیه ، به هم مبتلا ، به هم محتاج

چنان دو نیمه سیبی که هر دو نیم به هممن و توایم دو پژمرده گل میان کتاب

من و توایم دو دلبسته از قدیم به همشبیه یکدگریم و چقدر دلگیر است

شبیه بودن گل های بی شمیم به هممن و تو رود شدیم و جدا شدیم از هم

من و تو کوه شدیم و نمی رسیم به همبیا شویم چو خاکستری رها در باد

من و تو را برساند مگر نسیم به هم..."فاضل نظری"{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
می بینی ام وقتی به مویم برف غم باشد

روزی که پشتم مثل پشت کوه خم باشدبا تو شبی از حسرت امروز خواهم گفت

وقتی که حرفم محض پیری محترم باشدمی گویم از روزی که خوردم حرفهایم را

ترجیح میدادم که نانم در قلم باشدروزی که گریان از خیابان آمدی گفتی

نفرین به شهری که سگی در هر قدم باشدیادت می آرم گفتی امید بهاری نیست

وقتی زمستان و زمستان پشت هم باشدآن روز وقتی سروهای سبز را دیدیم

شکرخدا شب رفته باید صبحدم باشدچای از دهان افتاد ول کن شاید آن فرصت

روزی برای کودکانت مغتنم باشدمیخواستم از بوسه بنویسم هراسیدم

توی کتابم بیتی از این شعر کم باشدمهدی فرجی{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
هر روز ، جهان است و فرازی و نشیبی

این نیز نگاهی است به افتادن سیبیدر غلغله جمعی و تنها شده ای باز

آن قدر که در پیرهنت نیز غریبیآخر چه امیدی به شب و روز جهان است

باید همه عمر خودت را بفریبیچون قصه آن صخره که از صحبت دریا

جز سیلی امواج نبرده است نصیبیآیینه تاریخ تو را درد شکسته است

اما تو نه تاریخ شناسی نه طبیبی !

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
چه غم وقتی جهان از عشق نام تازه می گیرد
از این بی آبرویی ، نام ما آوازه می گیرد


من از خوش باوری در پیله ی خود فکر می کردم
خدا دارد فقط صبر مرا اندازه می گیرد


به روی ما به شرط بندگی در می گشاید عشق
عجب داروغه ای ! باج سر دروازه می گیرد


چرا ای مرگ می خندی ؟ نه می خوانی ، نه می بندی !
کتابی را که از خون جگر شیرازه می گیرد


ملال آور تر از تکرار رنجی نیست در عالم

نخستین روز خلقت غنچه را خمیازه می گیرد!!

"فاضل نظری"

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو