×_×

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 12 کاربر · 2138 پست
【wolf】
ax-profail-fantezi-28.jpg 【wolf】
{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}

【wolf】
【wolf】
چشم وا کردم و دیدم خبر از رویا نیست

هیچ کس این همه اندازه ی من تنها نیستبی تو این خانه چه سلول بزرگی شده است

که دگر روشنی از پنجره اش پیدا نیستمرگ؛ آن قسمت دوری که به ما نزدیک است

عشق؛ این فرصت نزدیک که دور از ما نیستچشم در چشم من انداخته ای می دانی

چهره ای مثل تو در آینه ها زیبا نیستهیچ دیوانه ای آن قدر که من هستم نیست

چون که اینگونه شبیه تو کسی شیدا نیستمردم سر به هوا را چه به روشن بینی!؟

ماه را روی زمین دیده ام آن بالا نیستمهدی فرجی

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
سکه ی این مهر از خورشید هم زرین تر است
خون ما از خون دیگر عاشقان رنگین تر است


رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت
می روی اما بدان دریا ز من پایین تر است


ما چنان آیینه ها بودیم، رو در رو ولی
امشب این آیینه از آن آینه غمگین تر است


گر جوابم را نمی گویی، جوابم کن به قهر
گاه یک دشنام از صدها دعا شیرین تر است


سنگدل! من دوستت دارم، فراموشم مکن
بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است"فاضل نظری"

: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

【wolf】
【wolf】
ای صورت پهلو به تبدل زده! ای رنگ

من با تو به دل یکدله کردن، تو به نیرنگگر شور به دریا زدنت نیست از این پس
بیهوده نکوبم سر سودازده بر سنگبا من سر پیمانت اگر نیست نیایم
چون سایه به دنبال تو فرسنگ به فرسنگمن رستم و سهراب تو! این جنگ چه جنگی است
گر زخم زنم حسرت و گر زخم خورم ننگیک روز دو دلباخته بودیم من و تو!
اکنون تو ز من دل‌زده‌ای! من ز تو دلتنگ"فاضل نظری"
: اشک: اشک: اشک: اشک: اشک

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-1.png صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:24 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-51.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:24 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-193.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
....

دیدگاه
1397/07/21 - 19:23 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-163.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

6 دیدگاه
1397/07/21 - 19:23 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۲ موافق

6 دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-140.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:22 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-218.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:21 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-333.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:21 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-212.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:21 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-42.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:20 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-172.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
....

دیدگاه
1397/07/21 - 19:20 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
images-179.jpeg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
...

دیدگاه
1397/07/21 - 19:19 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صفحات: 4 5 6 7 8

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو