TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 13 کاربر · 2928 پست
a
a
God, take some parts of my life, go ahead sooner خــدایــا بــعــضــی قــســمــت های زنــدگــیــمــونــو بــزن بــره جــلــو زودتــر تــمــوم شــه

a
a
دل به تو دادمکه غمم برهانینشوی تو همان کسکه به درد بکشانیکاش که شود بازکه یک روزتو بیایی و…بمانی

a
a
آدمهای دل پاک
بزرگترین نقطه ضعفی که دارن
اینه که فکر میکنن اطرافیانشونم
مثل خودشونن...

【wolf】
【wolf】
:خسته

a
a
وقتی اعتماد از بین میره
‎عذرخواهی هیچ معنی نمیده !

a
a
اگه رفیق دوران ابتداییتون باهاتون تماس گرفت، بهش بگید نه عزیز، بیت‌کوین استخراج نمی‌کنم.

a
a
‌✒️

اگر به خانه من آمدی براي من

اي مهربان " چراغ بياور

و يك دريچه ڪه از آن

به ازدحام ِ ڪوچه ی ِ

خوشبخت بنگرم  ....
a
a
‏منفورترین آدمها اونایین که آدمها رو پله میبینن و ازشون استفاده میکنن تا به هدف خودشون برسن

【wolf】
【wolf】
به یَک نٍفَرع مشکوکُم{-39-}

【wolf】
【wolf】
هر چه کنی بکن ولی از بر من سفر مکن

یا که چو می روی مرا وقت سفر خبر مکنگر چه به غم ستاده ام نیست توان دیدنم

شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مکنروز جدایی ات مرا یک نگه تو میکشد

وقت وداع کردنت بر رخ من نظر مکندیده به در نهاده ام تا شنوم صدای تو

حلقه به در بزن مرا عاشق در به در مکنمن که ز پا نشسته ام مرغک پر شکسته ام

زود بیا که خسته ام زین همه خسته تر مکنگر چه به دور زندگی تن به قضا نهاده ام

آتشم این قدر مزن رنجه ام این قدر مکنیوسف عمر من بیا تنگدلم برای تو

رنج فراق می کشد خون به دل پدر مکنهر چه که ناله می کنم گوش به من نمیکنی

یا که مرا ز دل ببر یا ز برم سفر مکنمهدی سهیلی

【wolf】
【wolf】
به جز غم تو که با جان من همآغوشست

مرا صدای تو هر صبح و شام در گوشست

چراغ خانه ی چشم منی نمی دانی

که بی تو چشم من و صحن خانه خاموشست

قسم به زلف سیاهت چنان پریشانم

که هر چه غیر تو از خاطرم فراموشست

ز چشمم ای گل مهتاب خفته در پس ابر

چو ماه رفتی و شبهای من سیه پوشست

هزار شکر که گر غایبی ز دیده ی ما

غم فراق تو با اشک من همآغوشست

پرنده یی که غزلخوان باغ بود پرید

کنون ز داغ غمش باغ سینه گلجوشستمهدی سهیلی

【wolf】
【wolf】
دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری

با دلم گفت نگاهت : نگران می گذریخبرت هست که دل از تو بریدم زین روی

دیده می بندی و چو بی خبران می گذریگاه بشکفته چو گلهای چمن می آیی

روزی آشفته چو شوریده سران می گذریما نظر از تو گرفتیم چه رفته است تو را

که به ناز از بر صاحب نظران می گذریبگذر از من که ندارم سر دیدار تو را

چه غمی دارم اگر با دگران می گذریای بسا ماه رخان را که در آغوش گرفت

خاک راهی که عروسانه بر آن میگذریناز مفروش و از این کوچه خرامان مگذر

که به خواری ز جهان گذران می گذریتو هم ای یار چو آن قوم که در خاک شدند

روزی از کارگه کوزه گران می گذریمهدی سهیلی

【wolf】
【wolf】
ی دختره خوشگل اومد از تو کوچمون رد شد منم سوسک پلاستیکی گذاشتم لا کاغذ خیلی ریلکس رفتم جلو و با مظلومیت خاصی گفتم : خانم میشه این آدرسو بهم بگین کجاست؟
اونم با ناز کاغذو از دستم گرفت نگاه کنه ییهو چنان جیغی زد برق محلمون تا دو ساعت قطع شد
بعد اومد بهم فحش بده دستمو گرفتم سمت تیر برق گفتم شما در مقابل دوربین مخفی هستید
دختره هم ی دستی واسه تیر برقه تکون میداد ک نگو
همسایه هامونم از پنجره واسه تیر برق بوس پرت می کردن
تیر برقه هم از شدته خنده شکست
دکترم رفتم گفته مرض داری{-15-}{-15-}

{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}

【wolf】
【wolf】
@payam158 چه کاوره خوشملی{-137-}{-137-}

【wolf】
【wolf】
پیام روز:

"""قـــدری تــامل...
ســــرتا پایـــم را خلاصــه کنـنـد..

میشــــوم "مشتــــــی خاکـــــــ"

کــه ممکـــن بــود" خشـــــتی" بــاشــد در دیـــــوار یـــکــ خـــانــه..

یـــا "سنگـــی "در دامــــان یـــک کـــوه..

یـــا قـــدری "سنـــــگ ریزه"در انتهــــای یــکـــ اقیــــانوس...

شــایـــد "خـــاکــــی" از گلـــدان..

یــا حتــــی " غبــاری" بر پنجـــره..

امــــــا مـــرا از ایــن میـــان برگـــزیــدنــد:

بــرای" نهــایت"

بـــرای"شرافـت"

بــرای"انسانیــت"

و پــــروردگــــارم بــزرگــوارانـــه اجـازه ام داده بــــرای:

"نفـــس کشیـــــدن"

"دیـــــدن"

"شنیــــدن"

"فهـــــــمیــدن"

و "ارزنـــده ام "کـــرد بابـــت نفســــی که در مــن دمیـــــد..

مــن منتـــخب گشــتـه ام:

بــرای "قــرب"

بــرای"رجعت"

بــرای"سعــادت"

مــن مشتــــی از خـــاکـــم کــه خــدایمــ اجـــازه داده:

بــه"انتــخاب"

بــه"تغـیـیـر"

بــه"شوریـدن"

بــه"محبــت"

بـــه "مهربـــانی"

وآی بــــــــر مــن اگـــر قـــدر ندانـــــــــم : )"""

{-2-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

صفحات: 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو