TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 13 کاربر · 2928 پست
【wolf】
【wolf】
فکــری برای جمعــه ی بعدی نمیکنی...؟
دیگــــر نفـَس بـــدون تـــو بالا نمیـــرود

【wolf】
7504e9fce9e95676c54544174bae033e-425 【wolf】
جایش خالی خواهد ماند؛
و جای خالی‌اش
از همه‌ی آن‌ها که هستند زیباتر است...

【wolf】
【wolf】
هـوای بـــد ایــن روزهــا
ادم را افســــــــرده میکنـد . . .

a
a
خیال تو به سر بردن اگر هست گناه
با خبر باش که من غرق گناهم همه عمر

a
a
هیچ کس دوستمان ندارد

فقط به ما عادت کرده اند

چند روز نباشیم،این عادت را هم ترک میکنند

میروند و به کس دیگری عادت میکنند

به همین راحتی...

a
a
شادی عطری ‌ست که

بایدآنرا به خود زد

تادیگران هم از بوی آن

بهره‌مند شوند...

لحظه لحظه زندگیتون ..

پر از شــــادی ...

a
a
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ بازيگوشى ﺑﻪ ﻧﺎﻡ غلام درس ميخواند.
ﺭﻭﺯﯼ خانم معلمش كه از شيطنت هاي او به تنگ آمده بود با او دعواي سختي كرد و به او گفت كه در آينده هيچ چيز نميشود.
غلام آنقدر در مقابل هم كلاسي هايش خجالت زده شد كه مدرسه خود را عوض كرد و تا سالها كسى از او خبر نداشت.
بيست ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺭﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ، ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻥ ، ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻋﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩ ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻑﺯﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﻟﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺩ ، ﮐﻢ ﮐﻢ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ ، ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
پس از بررسی متوجه شد ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺷﺎخه ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
اون نظافتچی کسی نبود جز
غلام ! ! !
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ غلام دکتر شده ؟ !

【wolf】
【wolf】
امواج زندگی را بپذیر، حتی اگر گاهی تورا به عمق ببرند، آن ماهی آسوده که بر سطح دریا میبینی، مرده است.

【wolf】
【wolf】
به نظرم سیگار آنچنان هم بد نیست؛
درسته بیماری ‌های زیادی میاره ، ولی دشمن باحالیه!
حداقلش اینه که در جواب پک ‌هایی که بهش میزنی
نمیگه «درست میشه» یا اینکه «چی بگم والا»!
پا به پات می‌سوزه...

【wolf】
【wolf】
چ ساکتع اینجا:خسته

【wolf】
【wolf】
هنوز هم برایت

فــــــــــــال میگیرمـ …

بیچاره حــــــــافظ!

نمیداند تو با دیگرے رفته اے …

مدامـ دلـدارے امـ میدهد…

【wolf】
【wolf】
همیشه افراد ساکت
را دوست داشته ام.

هیچگاه نمیفهمی در حال رقصیدن در رویای خویشند
و یا سنگینی بارِ هستی را به دوش میکشند...

【wolf】
【wolf】
دیوار که باشی

عاشق کسی می شوی

که یادش نیست

کی، کجا

به تو "تکیه" داده است!

【wolf】
【wolf】
یک لحظه اگر چشم تو
جادویم کرد

تا روز ابد اسیر
آهویم کرد

من ،شاعر یک مشت
رباعــی بودم

چشمان تو عاقبت
غــــزل گویم کرد

【wolf】
【wolf】
سلاااااام:دی

صفحات: 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو