×_×

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 12 کاربر · 2138 پست
【wolf】
【wolf】
همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازد

زمانی از حقیقت های ما افسانه می سازدسر مغرور من ! با میل دل باید کنار آمد

که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازدمرنج از بیش و کم چشم از شراب این و آن بردار

که این ساقی به قدر « تشنگی » پیمانه می سازدمپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسم

که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازدبه من گفت ای بیابان گرد غربت ! کیستی ؟ گفتم :

پرستویی که هر جا می نشیند لانه می سازدمگو شرط دوام دوستی دوری ست ، باور کن

همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازدفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
گفته بودی درد دل کن گاه با هم صحبتی

کو رفیق رازداری! کو دل پرطاقتی؟

شمع وقتی داستانم را شنید آتش گرفت

شرح حالم را اگر نشنیده باشی راحتی

تا نسیم از شرح عشقم باخبر شد، مست شد

غنچه‌ای در باد پرپر شد ولی کو غیرتی؟

گریه می‌کردم که زاهد در قنوتم خیره ماند

دور باد از خرمن ایمان عاشق آفتی

روزهایم را یکایک دیدم و دیدن نداشت

کاش بر آیینه بنشیند غبار حسرتی

بس که دامان بهاران گل‌به‌گل پژمرده شد

باغبان دیگر به فروردین ندارد رغبتی

من کجا و جرأت بوسیدن لب‌های تو

آبرویم را خریدی عاقبت با تهمتی‌فاضل نظری {-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
غم خوار من به خانه‌ی غم ها خوش آمدی

با من به جمع مردم تنها خوش آمدی

بین جماعتی که مرا سنگ می زنند

می بینمت برای تماشا خوش آمدی

راه نجات از شب گیسوی دوست نیست

ای من، به آخرین شب دنیا خوش آمدی

پایان ماجرای من و عشق روشن است

ای قایق شکسته به دریا خوش آمدی

با برف پیری ام سخنی بیش از این نبود

منت گذاشتی به سر ما خوش آمدی

ای عشق ای عزیزترین میهمان عمر

دیر آمدی به دیدنم اما خوش آمدی!فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم

خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

سیلی هم صحبتی از موج خوردن سخت نیست

صخره ام هر قدر بی مهری کنی می ایستم

تا نگویی اشک های شمع ازکم طاقتی است

در خودم آتش به پا کردم ولی نگریستم

چون شکست آینه، حیرت صد برابر می شود

بی سبب خود را شکستم تا بیننم کیستم

زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست

کاش قدری پیش از این یا بعد از آن می زیستمفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
0000Mah_Dar_Ab.jpg 【wolf】
نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است

نفس نمی کشم ، این آه از پی آه استدر آسمان خبری از ستاره ی من نیست

که هر چه بخت بلند است ، عمر کوتاه استبه جای سرزنش من به او نگاه کنید

دلیل سر به هوا گشتن زمین، ماه استشب مشاهده ی چشم آن کمان ابروست

کمین کنید رقیبان سر بزنگاه استاگر نبوسم حسرت ، اگر ببوسم شرم

شب خجالت من از لب تو در راه استفاضل نظری

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
بی لشگریم؛ حوصله ی شرح قصه نیست

فرمانبریم؛ حوصله ی شرح قصه نیست

با پرچم سفید به پیکار می رویم

ما کمتریم، حوصله ی شرح قصه نیست

فریاد می زنند؛ ببینید و بشنوید

کور و کر ایم! حوصله ی شرح قصه نیست

تکرار نقش کهنه ی خود در لباس نو

بازیگریم! حوصله ی شرح قصه نیست

آیینه ها به دیدن هم خو گرفته اند

یکدیگریم! حوصله ی شرح قصه نیست

همچون انار خون دل از خویش می خوریم

غم پروریم! حوصله ی شرح قصه نیست

آیا به راز گوشه ی چشم سیاهِ دوست

پی می بریم؟! حوصله ی شرح قصه نیست...فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
ای زندگی بردار دست از امتحانم

چیزی نه میدانم نه می‌خواهم بدانم

دلسنگ یا دلتنگ، چون کوهی زمینگیر

از آسمان دلخوش به یک رنگین‌کمانم

کوتاهی عمر گل از بالانشینی‌ست

اکنون که می‌بینند خارم، در امانم

دلبسته‌ی افلاکم و پابسته‌ی خاک

فواره‌ای بین زمین و آسمانم

آن روز اگر خود بال خود را می‌شکستم

اکنون نمی‌گفتم بمانم یا نمانم

قفل قفس باز و قناری‌ها هراسان

دل‌کندن آسان نیست! آیا می‌توانم؟فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
من خود دلم از مهر تو لرزید ، وگرنه

تیرم به خطا می رود اما به هدر ،نه!

دل خون شده وصلم و لب های تو سرخ است

سرخ است ولی سرخ تر از خون جگر ، نه

با هرکه توانسته کنار آمده دنیا

با اهل هنر؟آری! با اهل نظر ؟نه!

بد خلقم و بد عهد زبانبازم و مغرور

پشت سر من حرف زیاد است مگر نه؟

یک بار به من قرعه عاشق شدن افتاد

یک بار دگر ،بار دگر، بار دگر …..نه!{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
مثل تو هرکس آشنایی در سفر دارد

مانند من، مانند من چشمی به در دارددر سربزیری حاجتی دارد که می‌خواهد

روی زمین تا تکّه نانی دید بردارداشکی‌ست اشک او که می‌گویند یاقوت است

آهی‌ست آه او که می‌گویند اثر داردمن اشک‌هایی داشتم، تنها خودم دیدم

شاید فقط آیینه از دردم خبر داردمن بغض‌هایی را فرو بردم که ترسیدم

از رازهای سر‌به‌مُهری پرده برداردیک عمر در خود ریختم تنهاییِ خود را

انگار کن کوهی که آتش بر جگر داردانگار کن آتشفشانی در سرم دارم

روزی مرا بیدار کن اما خطر دارددلشوره‌یی دارم، گمانم ماهیِ سرخی

در عمق دریایی به قلّابی نظر دارد ...مهدی فرجی{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
بگذار اگر اینبار سر از خاک برآرم

بر شانه ی تنهایی خود سر بگذارماز حاصل عمر به هدر رفته ام ای دوست

ناراضی ام ، امّا گله ای از تو ندارمدر سینه ام آویخته دستی قفسی را

تا حبس نفسهای خودم را بشمارماز غربت ام اینقدر بگویم که پس از تو

حتی ننشسته ست غباری به مزارمای کشتی جان ! حوصله کن میرسد آنروز

روزی که تو را نیز به دریا بسپارمنفرین گل سرخ بر این «شرم» که نگذاشت

یکبار به پیراهن تو بوسه بکارمای بغض فرو خفته مرا مرد نگه دار

تا دست خداحافظی اش را بفشارمفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
تا از تو هم آزرده شوم سرزنشم کن

آه این منم ای آینه ! کم سرزنشم کنآن روز که من دل به سر زلف تو بستم

دل سرزنشم کرد ، تو هم سرزنشم کنای حسرت عمری که به هر حال هدر شد

در بیش و کم شادی و غم سرزنشم کنیک عمر نفس پشت نفس با تو دویدم

اینبار قدم روی قدم سرزنشم کنمن سایه ی پنهان شده در پشت غبارم

آه این منم ای آینه کم سرزنشم کنفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی بینم

بر این تکرار در تکرار پایانی نمی بینمبه دنبال خودم چون گردبادی خسته می گردم

ولی از خویش جز گردی به دامانی نمی بینمچه بر ما رفته است ای عمر ؟ ای یاقوت بی قیمت !

که غیر از مرگ گردنبند ارزانی نمی بینمزمین از دلبران خالی ست یا من چشم و دل سیرم ؟

که می گردم ولی زلف پریشانی نمی بینمخدایا عشق درمانی به غیر از مرگ می خواهد

که من می میرم از این درد و درمانی نمی بینمفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
به دریا می زنم ! شاید به سوی ساحلی دیگر

مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگرمن از روزی که دل بستم به چشمان تو می دیدم

که چشمان تو می افتند دنبال دلی دیگربه هر کس دل ببندم بعد از این خود نیز می دانم

به جز اندوه دل کندن ندارد حاصلی دیگرمن از آغاز در خاکم نمی از عشق می بینم

مرا می ساختند ای کاش ، از آب و گلی دیگرطوافم لحظه دیدار چشمان تو باطل شد

من اما همچنان در فکر دور باطلی دیگربه دنبال کسی جامانده از پرواز می گردم

مگر بیدار سازد غافلی را ، غافلی دیگرفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت

بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می کند{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
_can_t_stop_by_nonnetta.jpg 【wolf】
نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست

مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاستتو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من

خودش از گریه ام فهمید مدت هاست ،مدت هاستبه جای دیدن روی تو در خود خیره ایم ای عشق

اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماستجهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار

اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاستمن این تکرار را چون سیلی امواج بر ساحل

تحمل می کنم هر چند جانکاه است و جانفرساستدر این فکرم که در پایان این تکرار پی در پی

اگر جایی برای مرگ باشد! زندگی زیباستفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو