TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 13 کاربر · 3100 پست
Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
تنها ، بی همزبان ، خسته و یک سکوت بی پایان ...
در آغوش تنهایی ، آرام اما از درون نا آرام ...
میخوانم همراه با سکوت ترانه دلتنگی را ...
میدانم که کسی صدای مرا نمیشنود ، اما چاره نیست باید سکوت این لحظه ها را با فریادی بی صدا شکست !
همدلی نیست اینجا که با دل همنشین شود ، همدردی نیست که با قلبم همدرد شود ، همنفسی نیست که به عشقش نفس بکشم !
سکوت ، سکوتی در اعماق یک قلب بی طاقت ، مثل این دلشکسته که به امید طلوعی دوباره ، امشب را تا سحر بیدار نشسته !
دیگر صدای تیک تیک ساعت نیز بیصداست ، زمان همچنان میگذرد اما خیلی کند!
انگار عاشق این لحظه هاست ، با ما نامهربان است ، دوست دارد لحظه های تنهایی را !
خواستم همزبانم دل تنهایم باشد ، انگار که این دل نیز در حسرت روزهای عاشقیست!
و تنها سکوت در فضای دلگیر خانه ، حس میکنم بیشتر از هر زمان بی کسی را !
قطره ای اشک در چشمانم حلقه زد ، بغض گلویم شکست ، و اینبار چند لحظه ای سکوت با صدای گریه هایم شکست .....
اشکهایم تمام شد ، دوباره آرام شدم ، سکوت آمد و دوباره آن لحظه ی تلخ تکرار شد!

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
از من نپرس چقدر دوستت دارم
اینجا در قلب من حد و مرزی برای حضور تو نیست
به من نگو که چگونه بی تو زیستن را تمرین کنم
مگر ماهی بیرون از آب میتواند نفس بکشد
مگر می شود هوا را از زندگیم برداری و من زنده بمانم؟!!
بگو معنی تمرین چیست ؟
بریدن از چه چیز را تمرین کنم ؟
بریدن از خودم را ؟
مگر همیشه نگفتم که تو هم پاره ای از تن منی ...
از من نپرس که اشکهایم را برای چه به پروانه ها هدیه می دهم
همه می دانند که دوری تو روحم را می آزارد
تو خود پروانه ها را به من سپردی که میهمان لحظه های بی کسی ام باشند
نگاهت را از چشمم برندار مرا از من نگیر ...
هوای سرد اینجا رو دوست ندارم
مرا عاشقانه در آغوش بگیر که سخت تنهام

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
به دیدارم بیا هر شب

در این تنهایی تنها و تاریک

دلم تنگ است

بیا ای روشن ، ای روشن تر از لبخند

شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها

دلم تنگ است

بیا بنگر!!

چه غمگین و غریبانه در این ایوان سرپوشیده و این تالاب مالامال

دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی!

شب افتاده است .... و من

و من تنها و تاریکم !!!!

و در ایوان و در تالاب من دیریست در خوابند

پرستوها و ماهی ها و آن نیلوفر آبی

بیا ای مهربان با من

بیا ای یاد مهتابی

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
کنار پنجره یک جفت چشم بارانی

نشسته اند به یک انتظار طولانینشسته اند و برای تو شعر می گویند :

تو هیچ چیز از احساس من نمی دانیبگیر از من عاشق هوای عشقت را

کلید را نگذارند دست زندانی !سرم سپرده تر از روزهای پیوندست

دلم گرفته تر از ابرهای بارانیبیا و لحظه ایی از کار خود پشیمان باش

قشنگ می شود این عشق با پشیمانی

احسان افشاری

Z²_82_21²5
gal481.jpg&651484754 Z²_82_21²5
...

Z²_82_21²5
images Z²_82_21²5
...

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
@sahel عکس پروفت عالیه:لاو

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
با دلم سر سخت شو ... تا می توانی سخت تر

می شود دل کندنم با مهربانی سخت تر

من که می دانم خدا بی آنکه مبعوثم کند

دائما می گیرد از من امتحانی سخت تر

زندگی را باختم در این قمار اما هنوز

حاضرم حتی بپردازم زیانی سخت تر

هیچ فکرش را نمی کردم که بعد از رفتنت

بگذرند این لحظه ها آنی به آنی سخت تر

سخت بار آورده این دنیا مرا اما چه سود

می شود جان کندنم با سخت جانی سخت تر

آه ! می آورد رستم هم در این پیکار کم

پیش پایش بود اگر هر بار خوانی سخت تر

الهام دیداریان

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
چگونه شرح دهم بت پرست یعنی چه؟

کسی که دل به تو یک عمر بست یعنی چه؟

برای لحظه ی اول که دیدمت ناگاه

نخورده تجربه کردم که مست یعنی چه

گذشتی و نگذشتم که خاطرت باشد

کسی که پای دلش مانده است یعنی چه

گلایه می کند از گریه ام خدا اما

زمین نخورده بفهمد شکست یعنی چه

تو را که ترک کنم تازه بعد می فهمی

که انتقام من و ضرب شصت یعنی چه ؟الهام دیداریان

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
وقتش رسیده حال و هوایم عوض شود

با سارِ پشت پنجره جایم عوض شودهی کار دست من بدهد چشم های تو

هی توبه بشکنم و خدایم عوض شودبا بیت های سر زده از سمت ناگهان

حس می کنم که قافیه هایم عوض شودجای تمام گریه ، غزل های ناگــــــزیر

با قاه قاه خنده ی بی غم عوض شودسهراب شعرهای من از دست می رود

حتی اگر عقیده ی رستم عوض شودقدری کلافه ام و هوس کرده ام که باز

در بیت های بعد ، ردیفم عوض شودحـوّای جا گرفته در این فکر رنج تلخ

انگــار هیچ وقـت به آدم نـمی رسدتن داده ام به این که بسوزم در آتشت

حالا بهشت هم به جهنم نمی رسدبا این ردیف و قافیه بهتر نمی شوم !

وقتش رسیده حال و هوایم عوض شودالهام دیداریان

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
برو تنها مرا بگذار بس کن این ترحم را

تحمل می کنم هر جور باشد حرف مردم رابدون عشق مردابی است این دنیا ... تصور کن

بگیری لحظه ای کوتاه از دریا تلاطم رایکی دیگر خطا کرد و به پای ما نوشتی حکم

بگو تا کی بپردازیم ما تاوان گندم رااگر هر آن در این آتش بسوزم باز خواهم ساخت

خودم با دست خود آماده خواهم کرد هیزم رادلم تنگ است هی پهلو به پهلو می شوم امشب

تو اما شک ندارم خواب دیدی شاه هفتم را

الهام دیداریان

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
این،یک جنون منطقیست که می خواهمت هنوز

حسی به غیرِعاشقیست که می خواهمت هنوزشاید فریب آینه ست که تکرارمی شود

این هم دروغ صادقیست که می خواهمت هنوزتا مرز لمس جسم توست حضور کویریت

حتما دلت شقایقیست که می خواهمت هنوزوقت گرفتن دلیست که از من ربوده ای

شوق قصاص سارقیست،که می خواهمت هنوزهنگام انتخاب توست،اگرخواستی بمان

این آخرین دقایقیست که می خواهمت هنوز -

افشین یداللهی

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
...لب تشنه ام ای اشک ، سیلاب میخواهم...

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
از تو بعید نیست جهان عاشقت شود

شیطان رانده، سجده کنان عاشقت شوداز تو بعید نیست میان دو خنده ات

تاریخ گنگی از خفقان، عاشقت شودتوران به خاک خاطره هایت بیافتد و

آرش، بدون تیر و کمان، عاشقت شودچشمان تو، که رنگ پشیمانی خداست

درآینه، بدون گمان، عاشقت شوداز تو بعید نیست، قیامت کنی و بعد

خاکستر جهنمیان عاشقت شودوقتی نوازش تو شبیخون زندگیست

هر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود


از من بعید بود ولی عاشقت شدم...

از تو بعید نیست جهان عاشقت شودافشین یداللهی

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
باران میان سجده و سجاده ات جاریست

گاهی دچار بغضی و لبخند اجباریستدیگر درونت شوق پروازی نمی بینی

این قصه پر درد نامش عاشق آزاریستآبی ترین احساس رویا های شیرینم

نا دیده ام می گیری و از روی ناچاریستقرآن بخوان محکم بگو این بار می مانی

تصویر ما در قاب خاتم عین بیداریستمن با تو ام من تا همیشه با تو می مانم

فرجام ما تکرار این عشق است و دلداریستمشتاق باشی بر وصالم دست خواهی یافت

تصویر چشمت چشمه جوشان غمخواریستغوغا به پا کن در میان دفتر اشعار

وقتی نباشی این غزل این واژه تکراریستدلتنگی و اشک است افطارم بیا دیگر

کار دلم در ربنایت گریه و زاریست

امیر طاهری

صفحات: 1 2 3 4 5

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو