TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 13 کاربر · 3100 پست
Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
مراقبِ رفتارتان با آدم هاے
همیشه مهربان زندگیتان باشید !
همان ها که خودشان را
وقف شما و غصه هایتان می کنند ،
با بغضتان بغض میکنند و با خنده تان خنده ....
آن ها که در مقابل بد رفتاریتان
سکوت می کنند و قلب شکسته شان
را پشت لبخندے پنهان می کنند‌
و همیشه قلبشان می تپد براے حال خوبتان !
مراقب باشید که کمیابند آدم هاے اینچنین
نگذارید کاسه ے صبرشان لبریز شود که اگر شود
شما را با تمامِ رفتارهاے بدتان می بخشند ...
البته به دیگران ....

"محیا_کاربخش"

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
ما به فهرست درست ها و نادرست ها، بایدها و نبایدها نیازے نداریم؛

ما به كتاب ها، زمان و سكوت احتیاج داریم ...

"فیلیپ_پولمن"

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
بعضی آدم هاے زندگیمان
مثل دروس پیش نیاز هستند
از بقیه دروس برایمان مهمترند
براے پاس شدنشان به آب و آتش می‌ زنیم
نه اینکه تعداد واحدشان بیشتر از بقیه باشد ها نه!
این درس ها پیش نیاز هستند
یعنی براے ادامه شدیداً نیازشان داریم !
یعنی اگر پاس نشدند
به دنبالش درس هاے دیگر و حتی یکی دو ترم عقب میفتیم!
از ما نخواهید با این درس ها
مثل درس هاے عادے برخورد کنیم
میدانیم که شاید واحدشان به اندازه ے توجه و زمانی که میگذاریم نباشد
ولی خب شما که جاے ما نیستید
که بدانید اگر پاس نشوند چه بلایی سرمان می آید....

♥♥♥♥♥

a
a
امروز از دیروز به قیامت نزدیک تر شدیم به خدا چه طور؟

Z²_82_21²5
4e1fb1933b63745c15f3403d6595d200-425 Z²_82_21²5
کاش پیرتر بودم
مثل ریشه ها
یا خیلی جوانتر
مثل شاخه ها
این جا که من ایستاده ام
میانه است
فقط تبر می خورم


Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
ای که گفتی انتظار ، از مرگ جان فرساتر است
کاش جان میدادم اما انتظاری داشتم


Z²_82_21²5
444d414919f80a9a529574d45b2c960a-425 Z²_82_21²5
:گل:گل:گل:گل:گل

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
فکــری برای جمعــه ی بعدی نمیکنی...؟
دیگــــر نفـَس بـــدون تـــو بالا نمیـــرود

Z²_82_21²5
7504e9fce9e95676c54544174bae033e-425 Z²_82_21²5
جایش خالی خواهد ماند؛
و جای خالی‌اش
از همه‌ی آن‌ها که هستند زیباتر است...

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
هـوای بـــد ایــن روزهــا
ادم را افســــــــرده میکنـد . . .

a
a
خیال تو به سر بردن اگر هست گناه
با خبر باش که من غرق گناهم همه عمر

a
a
هیچ کس دوستمان ندارد

فقط به ما عادت کرده اند

چند روز نباشیم،این عادت را هم ترک میکنند

میروند و به کس دیگری عادت میکنند

به همین راحتی...

a
a
شادی عطری ‌ست که

بایدآنرا به خود زد

تادیگران هم از بوی آن

بهره‌مند شوند...

لحظه لحظه زندگیتون ..

پر از شــــادی ...

a
a
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ بازيگوشى ﺑﻪ ﻧﺎﻡ غلام درس ميخواند.
ﺭﻭﺯﯼ خانم معلمش كه از شيطنت هاي او به تنگ آمده بود با او دعواي سختي كرد و به او گفت كه در آينده هيچ چيز نميشود.
غلام آنقدر در مقابل هم كلاسي هايش خجالت زده شد كه مدرسه خود را عوض كرد و تا سالها كسى از او خبر نداشت.
بيست ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺭﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ، ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻥ ، ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻋﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩ ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻑﺯﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﻟﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺩ ، ﮐﻢ ﮐﻢ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ ، ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
پس از بررسی متوجه شد ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺷﺎخه ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
اون نظافتچی کسی نبود جز
غلام ! ! !
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ غلام دکتر شده ؟ !

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
امواج زندگی را بپذیر، حتی اگر گاهی تورا به عمق ببرند، آن ماهی آسوده که بر سطح دریا میبینی، مرده است.

صفحات: 13 14 15 16 17

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو