TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 13 کاربر · 2928 پست
【wolf】
【wolf】
در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم،
- می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری!
تو توانایی بخشش داری
دستهای تو توانایی آن را دارد
- که مرا
زندگانی بخشد
چشم های تو به من می بخشد
شورِ عشق و مستی
و تو چون مصرعِ شعری زیبا
سطرِ برجسته ای از زندگی من هستی.

【wolf】
【wolf】
هربیت این اشعار را مدیون چشمان توام

اینبار نه ،هربار را مدیون چشمان توامباآنکه صورت را کند گلخنده زیباتر ،ولی

چشمان گوهربار را مدیون چشمان توامچون نیش قبلا میزدم،طعم زبانم تلخ بود

شیرینی گفتار را مدیون چشمان توامدرکوچه ی بن بست عشق،تیر تو درقلبم نشست

آن نقش بر دیوار را مدیون چشمان تواممدیون چشمان توام ازبخت بد آزار را

ازبخت بد آزار را مدیون چشمان تواممهدی زکی زاده

【wolf】
【wolf】
عطر پیراهنت احساس مرا احیا کرد

گرچه چشمان مرا دوری تو دریا کرددرخودم گم شده بودم که رسیدی باعشق

غافل از خودشدنم در تو مرا پیدا کردبی تو یک عمر لبم بر سخن مبهم بود

آمدی نام تو خط لب من معنا کردمَثَلِ شوق تماشای تو و سوختنم ...

شعله ی شمع به پروانه ی بی پروا کردزیر چشمی به تو هر بار نگاهم افتاد

رنگ رخساره مرا پیش همه رسوا کردخواستم توبه کنم از تو که ترکم کردی

عشق در گوش دلم نام تو را نجوا کردآدمیزاده ی اخراجی ام از کوی بهشت

دلخوشم-حضرت حق- با نفس حواکرددر نفس های خود اعجاز مسیحا داری

عطر پیراهنت احساس مرا احیا کردمهدی زکی زاده

【wolf】
【wolf】
قدری آهسته...دلم پشت غزل جامانده

دلِ حساس ،دلِ خسته ،دلِ واماندهمی دوی تند ،جوانی و ندارد نفسی

دلِ از تاب و تب افتاده و تنها ماندهجریان داری و تقدیر و قضا یار تواند

دل من ماهیِ دور از لب دریا ماندهروبروی تو درِ باغ خدا بازاست و ...

دل من دردل خشکیده ی صحرا ماندهقدری آهسته که دیدار تو حتی از دور

دردلم آتش عشقی ست که برپا ماندهقدراین یک غزل ای کاش کنارم باشی

می روی...سخت نگیر...سهم تو- فردا-مانده

مهدی زکی زاده

【wolf】
【wolf】
با سیلی از شعر امده ام...یوهاهاهاااا:دی:خنده:خنده
:دود:دود:دود

【wolf】
【wolf】
منم که گام می زنم همیشه در مسیر تو

بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو؟!همیشه سرپناه تو حریم دستهای من

همیشه سایبان من، نگاه سربه زیر توتمام آن چه هست در اتاق، گوش می شود

به گوش تا که می رسد صدای چون حریر تونگاه من که از تبار آسمان و آینه است

هماره خیره مانده بر شکوه چشمگیر توتو نیستی و غنچه های خانه دل گرفته ا ند

کجاست در حریم خانه عطر دلپذیر تو؟من آخر ای صدای سبز عشق، کوچ می کنم

از این سکوت یخ زده به سوی گرمسیر تو!یدالله گودرزی

【wolf】
【wolf】
این دو روزو چیکار کنیم؟؟؟{-1-}{-2-}{-2-}{-2-}{-30-}

【wolf】
【wolf】
@payam158 {-2-}{-41-}{-41-}{-41-} [لینک ]

a
a
دلتنگی

تنها نصیب من بود

از تمام زیبایی هایت…

_

a
a
مثل باران های بی اجازه

وقت و بی وقت

درهوایم پراکنده ای

و من بی هوا

ناگهان خیسم از تو ...!

a
a
می آیی ، می روی

و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …

این انصاف نیست

من و یک دنیا عشق

تو و یک دنیا بی تفاوتی…

a
a
گاهی از کسی عشق را میآموزی

از کسی دیگر تنفر را

امان از روزی که از یک کس هر دو را بیاموزی

آن روز، روز مرگ دل و احساست است

a
a
درد دارد تو باشی و دلم نلرزد…

درد دارد که دلتنگی عادت شود…

میبینی….

هر روز در نبودنت میمیرم….

و

روز بعد…

شعری زاده میشود که نمیشناسمش…

آری…

درد دارد…

درگیر کسی باشی که…

درگیر تو نیست…

【wolf】
【wolf】
@Hamed_R -بیتر ادب- بیترادبع بی عبضیه بی کفاصطه چیز:عصبانی-عصبیم-
{-93-}{-70-}{-66-}{-87-}{-184-}{-194-}{-195-}{-183-}{-183-}{-183-}

【wolf】
【wolf】
آن کیست که چشمانِ تری داشته باشد؟

تا بر سرِخاکم گذری داشته باشد؟!


بر گور ِمن ای دوست به دنبال چه هستی؟!

هیهات! که این خانه دری داشته باشد


هنگامِ دریدن شد وشمشیر مهیاست

کوآن که دراینجا جگری داشته باشد؟


بی هیچ گمان منتظر بو سه ی تیغ است

هر کس که دراین راه، سری داشته باشد!سر می زند از آن سوی این قافله خورشید

آری! اگر این شب سحری داشته باشد


ما گمشده در گمشده در گمشده هستیم

"شاید کسی از ما خبری داشته باشد!"


یدالله گودرزی
@lost{-2-}

صفحات: 13 14 15 16 17

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو