×_×

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 12 کاربر · 2138 پست
【wolf】
【wolf】
من،
وطنش بودم
و
او،
سربازی كه هیچوقت برایم نجنگید ....{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
انصاف میدهم که لطیفان و دلبران
بسیار دیده ام نه بدین لطف و دلبری.
«سعدی»{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
"هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری
بار دوم ز بار نخستین نکوتری!

سعدی{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
a44d9c8d1678c73e183c1ca3bfa09781-425 【wolf】
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
خسته ام جانا از این زندان که نامش زندگیست
پس قشنگی های دنیا مال کیست...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
خسته ام ;
از این همه بی حاصلی...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
7b69ce5b2e0b0c466f797aeb5a5e0883-425 【wolf】
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
زندگی را باید زندگی کرد
آنطور که دلت می گوید...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
انقدر نامت را میخوانم
تا بند بند دلت
در لالایی چشمانم...به خواب رود{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
اگر خریدنی بود می خریدم
آمدنت را
به جان!{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت

چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
تو
دوست داشتنت را به من بسپار ؛
تا با تار و پود جانم ؛
بهترین
تن پوش عشق را برایت ببافم.{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد
به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 12 13 14 15 16

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو