TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 19 کاربر · 3517 پست
تُــــ
images.jpg تُــــ
بگردم دور تو، دور نگاهت، دور باطل ها

مرا دیوانه می خوانند، امثال تو عاقل هاپری رویی، نه... زیباتر، سر زیبایی ات بحث است

به طرزی که کم آوردند توضیح المسائل هاحسادت می کنم با هرکه دستش لای موهایت...

حسادت می کنم حتی به این موگیر ها، تل هامرا از دور میدیدی، خودت را جمع می کردی

بیا یک بار دیگر هم شبیه آن ((اوایل ها))...و من معنی بعضی شعر ها را دیر می فهمم

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هامرتضی عابدپور لنگرودی

تُــــ
sevda.jpg تُــــ
در شهر هی قدم زد و عابر زیاد شد

ترس از رقیب بود … که آخر زیاد شداین قدرهام نصف جهان جمعیت نداشت

با کوچ او به شهر، مهاجر زیاد شدیک لحظه باد روسری اش را کنار زد

از آن به بعد بود که شاعر زیاد شدهی در لباس کهنه اداهای تازه ریخت

هی کار شاعران معاصر زیاد شد …از بس که خوب چهره و عالم پسند بود

بین زنان شهر سَر و سِر زیاد شدگفتند با زبان خوش از شهر ما برو

ساک سفر که بست، مسافر زیاد شدمحمدحسین ملکیان

تُــــ
images (10).jpg تُــــ
فکر می­کردم در آغوشش بگیرم بهتر است

بعدها دیدم در آغوشش بمیرم بهتر استگرم آغوشش شدم ،دست و دلش لرزید و گفت :

شاید از دستت دلم را پس بگیرم بهتر استاز قفس، هرکس رهایت می کند، عاشقتر است

این که من با آن که آزادم، اسیرم، بهتر استعشق من ! این روزهــا آزادگان زندانی اند

زندگی، بی عشق ، زندان است ، گیرم بهتر است !عشق من ! ای کاش بودی ،عشق من ای کاش بود

زندگی،این طور اگر باشد،بمیـــرم بهتر است...
محمدجواد آسمان

تُــــ
images (11).jpg تُــــ
دوست را
زیر باران
باید دید

عشق را
زیر باران
باید جست


تُــــ
images (18).jpg تُــــ
آب را گل نکنیم،
شاید این آب روان،
می رود،
پای سپیداری،
تا فرو شوید اندوه دلی....

تُــــ
photo_2019-04-14_01-48-10.jpg تُــــ
من به
مهمانی دنیا رفتم ..
من به دشت اندوه..
من به باغ عرفان
من به ایوان
چراغانی دانش رفتم..


تُــــ
photo_2019-04-14_20-35-48.jpg تُــــ
نیست رنگی که بگوید با من
اندکی صبر ، سحر نزدیک است
هر دم این بانگ برآرم از دل:
وای، این شب چقدر تاریک است!

تُــــ
images (5).jpg تُــــ
قیمت وصل نداند مگر آزردهٔ هجر


تُــــ
download.jpg تُــــ
روی خوش زندگی همین است
همین که کسی باشد
صبح را بخیر کند
شب را آرام
پای فنجانِ چایت باشد
و ظرف‌های روی میز را زوج کند

واقعاً چقدر زیبا می‌شود
وقتی به جای تشکر
می‌گویی «دوستت دارم»...


تُــــ
images (14).jpg تُــــ
امشب ای ماه!شدم
غرق غم و تنهایی،

باز من ماندم و تو،
شعر و شب و شيدایی!


تُــــ
images (12).jpg تُــــ
و در معراجِ آغوشت پر از
حالِ خوشایندم !

امیر عباس خالقوردی

تُــــ
images (7).jpg تُــــ
من یک جراحت سطحی ام که درد
دارد اما مهم نیست ...!

آبا عابدین

تُــــ
عکس-گل-رز-قرمز-سرخ-5.jpg تُــــ
عاشق شدن مثل گوش دادن صدای پیانو تو یه یه کافه شلوغه، اگه بخوای به اون صدای قشنگ گوش کنی باید چشات ببندی ...!

تُــــ
images (9).jpg تُــــ
عین مرگ است اگر بی تو بخواهد برود
او که از جان خودت دوست ترش میداری ...!

سیده تکتم حسینی

تُــــ
images (5).jpg تُــــ
تو را میخواهم
در این جمله اندوهیست
اندوهِ نداشتنت !
علیرضا روشن

صفحات: 9 10 11 12 13

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو