TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 13 کاربر · 2928 پست
【wolf】
【wolf】
باشـد بـــرو بـعــد از تـــو هـم مـن می تـوانـم

سـرشـار از عـشـق و پــر از شـادی بـمـانــم،این اشک ها از شـوق یک فصل جدیـد است

دارم تـــو را از چـشـم هـایــم می تــکــانــمحـالا رهـایــم از تـــو می خـواهــم از امــروز

قــدر تـمــام لـحـظـه هـایــم را بـدانــمبــیـــزار بــودم از بـه امــیــد تــو بــودن

ایـنـکـه تــو مجـبـورم کـنـی شـاعـر بـمـانـمیـادت می آیـد حـرف شـیـریـنـم تــو بـودی

مـثـل شکـر حـل می شدی در استکانـم؟دیـدی چـگـونـه روی لـب هایـم تـرک خورد

شعـری که می شد از تـه قـلـبـم بخوانـم؟بـاشـد بــرو حـالا کـه احـسـاسـی نـداری

بـاشـد بـرو بـعـد از تــو هـم مـن می توانـم ...

شیرین خسروی

【wolf】
【wolf】
جایی نرو ! بچرخ فقط در مدار من !
ای ماه …! ای ستاره ی دنباله دار من

باید جهان و نظم قدیمش عوض شود
هر کار می کنم که تو باشی کنار من

دادم عنان زندگی ام را به عشق تو
از اختیار عقل گذشته است کار من

چون سنگ کوچکی ته یک رودخانه ام
اینگونه است در غم تو روزگار من

حالا بیا و مثل نسیمی عبور کن
از گیسوان مضطرب بی قرار من

حالابیا و ساده ترین حرف را بزن
پایان بده به سخت ترین انتظار من …!!


شیرین خسروی

【wolf】
【wolf】
بگذار مثل کاغذی تاخورده باشم

پروانه ای لای کتابی مرده باشمای زندگی! آخر در آغوشش کشیدم

باید چه چیزی بر سرت آورده باشم...حتی تصور هم نمی کردی که یک روز

از آدمی مانند او دل برده باشمیادش پر از لبخندهای بی دلیل است

اخر چرا از رفتنش آزرده باشممثل غباری شاد باشم یا بخواهم

یک قله اما ساکت و افسرده باشممادر چرا شیون؟ مگر تا یاد او هست

من می توانم؟ می توانم مرده باشم؟شیرین خسروی

【wolf】
【wolf】
{-128-}{-128-}{-128-}{-128-}{-128-} [لینک ]

【wolf】
【wolf】
{-128-}{-128-}{-128-}{-128-}{-128-} [لینک ]

【wolf】
【wolf】
وقتی نداری طعمه تا آهو بگیری

باید فقط با یاد چشمش خو بگیریسخت است جای آن کسی که دوست داری

در خلوت خود در بغل "زانو" بگیریاز حسرتش کارت به جایی می کشد تا

قانع شوی از او دو تار مو بگیری...وقتی که دل دادی چه وصلش، چه فراقش

زشت است آنچه داده ای از او بگیریاز روی تو چه آرزوها در دلم بود

از بخت بد باید که از من رو بگیری!علی حیات بخش

【wolf】
【wolf】
دوبارع سرماخوردگی:|:خخخ:خخخ:خخخ

【wolf】
【wolf】
خدا به حق دل عاشقان سرگردان

مرا به آنچه که بودم دوباره برگردانبه کد خدایی آبادی به دور از عشق

نه این رعیّت خانه خراب و سرگردانیقین که عشق و غمش حکم نان انسان است

ولی امان که اگر در گلو بماند نانجناب عشق عجب باغبان بی رحمی است

دو لاله چیدن از آن باغ و این همه تاوان!به قدر قدرت هر کس ستم سزاوار است

مگر که بید چه دارد برابر طوفانخدا بریده ام از عشق و زندگی دیگر

به آیه آیه توبه به جان الرحمانعلی حیات بخش

【wolf】
【wolf】
خیلی بدین:( همتون یه زبونه دیه غیرع فارسی دارین:اشک پس من چی؟!:اشک:اشک:اشک{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}@Taheram {-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118

【wolf】
【wolf】
یک لحظه زندگی تو از دست می رود

وقتی کسی که هستی ِ تو هست، می رودشاید که اندکی بنشـیند کنار تو

اما کسی که بار سفر بست، می رودکی می شود برابر تصمیمش ایستاد؟

تیری که بی ملاحظه از شست می رودآن کس که دل بریده، تو پا هم ببرّی اش

چون طفلی از کنارتو با دست می رود!"رفتن" همیشه راهِ رسیدن نبوده است

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود...علی حیات بخش

【wolf】
【wolf】
چه می شد هستی ام گل بود تا از شاخه بردارم

که محض لحظه ای لبخند ، در دست تو بگذارمجوانی ام ، غرورم ، آبرویم ، آرزوهایم...

تمام آنچه را که از خودم هم دوست تر دارماگر از من بپرسی ، عشق "راز مطلق" است، اما

تماماً عشق تو پیداست در اجزای رفتارم !یقین ای دورِ سوسو زن ! تو هم دیری نمی پایی

چنان که من سراغ از آسمان تار خود دارمفقط در لحظه هایم باش ، بی دیدار ، بی منّت

نه اینکه آدمم ؟ قدری هوا را هم سزاوارم !بگو با که ، کجا ، سر می گذاری تا بدانم که

کجا ، تنها ، سری بر زانوان خویش بگذارمعلی حیات بخش

چع قشمنگ بوووود{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
گیرم فرامـوشت کنم ، در گیر و دار روزها

اما چه با قلبم کنم ؟ با دردها ، با سوزها ...گیرم که خاموشت کنم با اشک های خود ، ولی

من را به آتش می کشد دلداری دلسوزهابا شوق یک فردای خوش ، راحت نفس خواهم کشید

اما اگر رخصت دهد این بغضِ از دیروزهاراهی به پهنای جهان هم باز باشد باز هم

پابند بام خویشتن هستند دست آموزهافتح بلندای وصال ، یعنی شروع بازگشت

ای عشق ! ما را خط بزن از دسته ی پیروزهاعلی حیات بخش

【wolf】
【wolf】
نمیخااااام:اشک:اشک:اشک:اشک:اشک

【wolf】
【wolf】
هوا بدون شما حاصلش نفس دردست

ببین که دوریتان بر سرم چه آوردستچه فرق می کند اردیبهشت و آذر ماه ؟ !

که هر چه بی تو بروید به چشم من زرد ستهمیشه من و خیالت کنار هم زوجیم

اگرچه هر که بگوید به من که" یک " فرد استوفا به عشق کسی که کنون کنارت نیست

رویه ایست که در منطق هوس طردستز دست بخل زمانه نمی چکد آبی

بگو چگونه بگیرم تو را از این تردست؟!بیا! برای تو شعرهای ساده می خوانم

فقط نپرس که لیلی زن است یا مردست!

علی حیات بخش

【wolf】
【wolf】
هر آنچه پای درختانم آب می گیرم

فسرده برگی و زردی ، جواب می گیرممن از قبیله ی دلدادگان ِ بی خوابم

که دست دلبر خود را به خواب می گیرمامید من به وصالت ، امید آن مردی است

که گفت ماهی ِ سرخ از سراب می گیرمچنان وجود مرا رنجه کرده این دوری

که در کنار تو هم اضطراب می گیرمولو به ثانیه ای سهم دست هایم باش

به قدر این که ببینم حباب می گیرمعلی حیات بخش

صفحات: 9 10 11 12 13

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو