×_×

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 12 کاربر · 2138 پست
【wolf】
【wolf】
مثل آن عکس که از طاقچه افتاد شکست

قلبم از رنجِ جدایی تو جان‌داد شکستعطرِ موهای تو از ناحیه‌ی عشق وزید

کمرم را نفسِ گرم همین باد شکستاو که یک روز به من درس وفاداری داد

رفت و اینگونه مرا در غمِ استاد شکستباز در بند همان خنده به دام افتادم

پای من در گذر حمله‌ی صیاد شکستتا از این شهرِ مه‌آلود گذشتی رفتی

ناله در سینه‌ی این فاجعه‌آباد شکستبعد از اینها تو بگو من به چه دلخوش باشم؟

قول، پیمان و وفا ؟ هر چه که رخ داد شکستمسعود نامداری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
توی این خانه کسی بعد تو تنها مانده

دهن پنجره از رفتن تو وا ماندهقاب عکسی شده این پنجره و رفتن تو

مثل یک منظره در حافظه اش جا ماندهچمدان بستی و هنگام خداحافظی ات

"دوستت دارم" ِ تلخ تو معما ماندهچندتا عکس و دو خط نامه و یک دفتر شعر

تکه هایی است که از روح تو این جا ماندهبی تو تقویم پر از خاطره های خوشمان

زیر لب گفت فقط روز مبادا ماندهاز تو یک روح مسافر که پر از خاطره هاست

از من اما جسد یک زن تنها ماندهمهسا تیموری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
درست مثلِ دو چشمِ تو مست و هشیارم

نه خواب میروم از دوری ات، نه بیدارمشبیهِ پنجره های نشسته در باران

غمِ تو دارم و از بغض و گریه سرشارمکسی کجاست ببیندچگونه میشکنم؟

کسی کجاست ببیند چگونه میبارم؟عزیزِ من که چو گیسوی تو پریشانم

عزیزِ من که به هجران تو گرفتارماجازه هست بگویم که عاشقت هستم؟

اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟محمود اکرامی{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
تقدیر من این بود که نفرین شده باشم

تبدیل به این سایه ی غمگین شده باشمتقدیر من این بود در این غار مجازی

تنهاتر از انسان نخستین شده باشمصد بار به نزدیک لب آورد و فرو ریخت

نگذاشت که مست از می نوشین شده باشمترس من از این است، اگر دیر بیایی

حتی به تو و عشق تو بدبین شده باشمروزی که بیایی و دل و دین بربایی

شاید من کافر شده بی دین شده باشم!تقصیر جنون بود که با عقل درآمیخت

نگذاشت که دیوانه تر از این شده باشم

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
نه تنها
پنجره ها

تنگ غروب،

درخت ها نیز

می گریند

بر شاخه ها در پاییز

وقتی که

شاپرک ها در شعرم

پیله می تنند.{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
گرچه میداند دلم؛دنیا دروغی بیش نیست
این دروغ تلخ را یک عمر باور داشته... .

بیشتر از آنچه میگفتی زبانت کاری است
زخم هایی که زدی، سر از جگر برداشته
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
آنکه از درد دل خود بفغانست منم

وانکه از زندگی خویش بجانست منمآنکه هر روز دل از مهر بتان بردارد

چون شود روز دگر باز همانست منمآنکه در حسن کنون شهره شهرست تویی

وانکه در عشق تو رسوای جهانست منمآنکه در صومعه چل سال شب آورد بروز

وین زمان معتکف دیر مغانست منمدر غمت گر چه بیک بار پریشان شده دل

آنکه صد بار پریشان تر از آنست منمعاشقانت همه نامی و نشانی دارند

آنکه در عشق تو بی نام و نشانست منمعاقبت همچو هلالی شدم افسانه دهر

آنکه هر جا سخنش ورد زبانست منم
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
photo_2018_04_19_20_55_13.jpg 【wolf】
رها کنید مرا با غم نهان خودم

اگرچه خسته‌ام از درد بی‌کران خودمبه دشمنان قسم خورده، احتیاجی نیست

که دشنه می‌خورم از دست دوستان خودم...چو رنج بوده فقط سهمم از جهان شما

خوشا به کنج اتاقم...خوشا جهان خودم..که کیمیای سعادت، سکوت بود، سکوت

چه زخم ها که نخوردم من از زبان خودم!شراب نیز به دردم نمی‌دهد تسکین

مگر که زهر بریزم به استکان خودم...اگر که مرگ فقط چاره‌ی من است، چه باک؟

به مرگ خویش کنون راضی‌ام، به جان خودم...
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
نمی گیرد کسی مثل نفس در سینه جایت را

چه باشی چه نباشی دم به دم دارم هوایت رابجای شعر موسیقی ست کار هر شب و روزم

در آوردم از آنوقتی که نت های صدایت راکه چون آوای حزن آلود یک ساز است، انگاری

خدا روز ازل با نی عوض کرده ست نایت راشراب سیب بر لب می گذارم پیک پیک انگار

به هنگامی که می بوسم پیاپی گونه هایت راتمام شهر پا در کفش من کردند از وقتی

که می بینند دایم در کنارم جای پایت رانمی گویم پس از این از تو چیزی چون رقیبم شد

برای هرکسی تعریف کردم ماجرایت را..
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
علت بوسیدن اجبار میدانی که چیست

تو،موافق نیستی...اینکار!میدانی که چیستاین جنون هروقت میبینم تو را سرمیزند

بوسه میخواهد دلم اصرار میدانی که چیستمثل داروهای کم پیدانبودت فاجعه ست

من پر از درد توام بیمار میدانی که چیستدستهایم رابگیر وچشمهایم را ببین

لااقل یک مرتبه، یک بارمیدانی که چیستبی جوابی،پاسخ دردآورچشمان توست!

ازسکوتت خسته ام،بیزار،میدانی که چیستمن فقط بوسیدمت اینقدرنفرینم نکن

منطقی رفتارکن رفتارمیدانی که چیستآمرانه ،ظالمانه،جاهلانه ، هرچه هست

دوستت دارم تو را، بسیار،میدانی که چیست..{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
photo_2018_01_11_18_13_41.jpg 【wolf】
یا دستِ رفاقت نده و دست نگه دار

یا تا ته خط، حرمت این دست نگه داریا دست بکش مثل من از هرچه که مستی ست

یا این که مرا مثل خودت مست نگه دارای مرد نباید سخن از درد بگویی

در سینه ی خود هرچه که درد است، نگه داردور از توام و مثل تو دوروبر من نیست

مثل من اگر دوروبرت هست، نگه دارعشق آخر خطّ است اگر، قصّه ی مارا

همواره در این کوچه ی بن بست نگه دار

【wolf】
【wolf】
گر چه دور خانه ام صدها نگهبان داشتم

باز با غم رفت و آمد های پنهان داشتمگرچه تنها حربه ام اشک است حالا ، یک زمان

در نگاهم جنگجوهای فراوان داشتم...از همان روزی که آدم سیب را از من گرفت

پا به پایش در دل تاریخ جریان داشتم..عشق با من بود.. لیلاوار یا سودابه وار

خوب و بد.. اما به احساس خود ایمان داشتمداستانم هفت خوان رستم دستان نشد

من ولی اندازه ی سهم خودم خوان داشتمباز هم دلخوش به این بودم که بادی می وزد

قدر موهایم اگر روز پریشان داشتم...خوب شد ای شانه ی مردانه از راه آمدی

چند وقتی بود خیلی حس باران داشتم...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
روزها آشوب دلم را با گذر از خیابان های شهر گمراه می کنم!
ولی شب ها خاطراتت مرا ناگهانی در آغوش می گیرند...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
رد شدی از من، شدم هر ثانیه بیمار تر

روزگارم تیره تر شد، چشم هایم تارترشعرهایم تحت تأثیر حضورت بوده است

رفتی و دور از تو این شاعر شده کم کار ترخاطراتت شب به شب از پا می اندازد مرا

ای که رویای تو از کابوس، لاکردار تر!حسرتی در سینه برجا مانده از یاد تو که

چشمهایم با مرورت می شود هربار، تر!شعر گفتم تا بسوزانم تو را، خود سوختم

هرچه شاعر مردم آزار است، خودآزارتر!نفیسه_موسوی{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
دلبران،دل می برند.اما،تو جانم می بری

ناز را افزوده ، با نازت توانم می بریسوز دردِ عشق را با غمزه های ناز خود

تا ته قلب من و تا استخوانم می بریمی زنی چشمک نهانی، جان تو! جان خودم!

با تکان پلک خود تا بی کرانم می بریتا که می خواهم بگویم راز خود را ناگهان

دستهای مهربان را بر لبانم می بریمی کنی ساکت مرا با بوسه های بی هوا

شعر را با بوسه از روی زبانم می بریتو شبیه دلبران هستی ولی جور دگر

دلبران،دل می برند.اما،تو جانم می بری...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 8 9 10 11 12

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو