مشخصات

موارد دیگر
Sare
419 پست

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

762776_348.jpg
Sare
Sare
هر شب دلم دریای اتیشه

Sare
Sare
این گریه ها برام
کاری نمیکنه

دیدگاه
1398/10/30 - 11:56 ·

دیدگاه
Sare
Sare
بغضم
غرورم و
یاری نمیکنه

دیدگاه
1398/10/30 - 11:55 ·

دیدگاه
Sare
Sare
از حس هر شبم
هر چی بگم
کمه

Sare
Sare
حالم جهنمه

Sare
Sare
دست من و بگیر

Sare
Sare
بگشایند در را
عشق
بگوید که منم که منم

Sare
Sare
کاش ای کاش کسی مشت بکوبد
بر در بگشایند در را عشق بگوید که منم

Sare
Sare
تو بنا بود که بت باشی ولی بغض شدی
هر چه بی پایه بنا شد همه را میشکنم

Sare
Sare
خنجر از پشت ولی مهر گنهکار زدند
به منه بی گنه و پارگیه پیرهنم

Sare
Sare
اگر از من خبری هست برسانید ب دستم

Sare
Sare
شب بی حادثه هستم

Sare
Sare
بغضم اما نشکستم

Sare
Sare
من ب دنبال قدم های خودم میگردم
شاید این راه مرا برد ب سوی وطنم

Sare
Sare
بس ک عمریست در آیینه غریبست تنباید این بار ب آغوش خودم سر بزنم

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15