دانشجوی مهندسی نرم افزار

مشخصات

موارد دیگر
دخت کلاسیک
4 پست
زن

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

دخت کلاسیک
دخت کلاسیک
هعی روزگار...! اندکی حال خوش...و دیگر هیچ.{-143-}

دخت کلاسیک
دخت کلاسیک
یه احساس از جنس دلتنگی{-15-}

دخت کلاسیک
دخت کلاسیک
شما امکان نداره یه آدمِ دروغگو پیدا کنی که به حرفای کسی اعتماد کنه، یا آدمِ خیانت‌ کاری که باور داشته باشه طرف مقابل بهش متعهده، اکثرِ آدمای مهربون هم نمیتونن تصور کنن کسی بتونه بهشون آسیب بزنه.
میخوام بگم هر آدمی دنیا و آدماشو
همونجور میبینه که خودش هست.

زیاد درگیرِ رفتار آدما نشید.

کلاسیک

دخت کلاسیک
دخت کلاسیک
هیچکس نه به خوبی حرفاشه ،

نه به بدی قضاوتهای بقیه ..!

➡️ کلاسیک