برشی از کتاب های معروف
معرفی کتاب
درخواست ارائه pdf کتاب با مراجعه به پی وی مدیر

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

مـــاحــــــــــــور

گروه عمومی · 8 کاربر · 519 پست

ارسالهای مـــاحــــــــــــور

نوشته‌های او را از جهت انتقام‌جویی منتشر می‌کنم و امیدوارم او واقعا از این کارم خشمگین شود. ولی علاقه‌مندم بداند که حاضرم مبالغ زیادی را که از انتشار آن عایدم می‌شود با او نصف کنم و برای این کار فقط یک شرط می‌گذارم: بیاید و معالجه‌اش را ادامه بدهد. ظاهرا این کار نباید برای او زحمتی داشته باشد، علی‌الخصوص که واقعا نسبت به خودش سخت کنجکاو است! (کتاب وجدان زنو اثر ایتالو اسووو – صفحه ۱۲)

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15